Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Vrede zij met u!

Islam, een naam die Allah gegeven heeft aan deze religie (Koran 05:04), is een Arabisch woord dat letterlijk betekent gehoorzaamheid en vrede. Islam is afgeleid van het Arabische wortel "SALEMA": vrede, zuiverheid, onderwerping en gehoorzaamheid. Dus 'Islam' is het pad van degenen die gehoorzaam zijn aan Allah en die de vrede met Hem en Zijn schepselen stichten. Zijn volgelingen worden moslims genoemd.

Vanuit een bescheiden begin is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap uitgegroeid tot een dynamische kracht in de huidige wereld van de godsdienst. Zij heeft vestigingen in meer dan 200 landen en haar tientallen miljoenen aanhangers vormen een positief en bijzonder element in de Islam.                                      Ons motto is: Liefde voor iedereen, Haat voor niemand. Lees meer... 

Mekka
Islam algemeen

De Islam, is een levend geloof, door het volgen waarvan de mens contact kan leggen met zijn Schepper en met Hem een band kan vestigen.