Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Wat is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Iedere dag vragen meer en meer mensen zich af: “Wat is toch de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap? Waarom verspreidt zij zich met zulk een snelheid over gehele continenten? Wie zijn deze mensen die er aanspraak op maken ware Moslims te zijn en toch door zoveel Moslims niet worden erkend? Wie bestuurt en controleert deze Gemeenschap? Hoe zit het met de financiën?” Al deze en nog veel meer vragen worden gesteld. Omdat er heel wat verkeerde informatie in omloop is zullen wij proberen korte antwoorden te geven op enkele van deze vragen.

Onze God is een Levende God, de God van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), de God van alle profeten en de God van de Beloofde Messias en Mahdi – de profeet van de latere dagen -, die de Stichter is van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Onze God is inderdaad de God van de Heilige Koran. Wij geloven in Hem, Zijn profeten, engelen en de Dag des Oordeels.

Lees meer: Wat is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap


Geloofspunten Ahmadi-Moslims

Wij zijn Moslims. Wij houden vast aan het geloof waarin Moslims moeten geloven en wij ontkennen de geloofspunten die door Moslims ontkend moeten worden. Als we ondanks dit gebrandmerkt worden als Kafirs (ongelovigen), vernieuwers, volgelingen van een nieuwe godsdienst en wat niet meer, zijn we slachtoffer van gebrek aan liefdadigheid. Een persoon mag veroordeeld worden naar wat hij verklaard, maar niet voor datgene wat hij wel of niet in zijn hart of gedachten bewaard. Wie kan zeggen wat in iemands gedachten is? Alleen God weet dit. Alleen Hij kan zeggen wat een persoon werkelijk denkt of gelooft. “Sommigen onder u spreken beter over zichzelf dan anderen. Als ik aan iemand iets geef dat eigenlijk niet van hem is, dan geef ik hem een deel van het vuur”. Dit is een gezegde van de Heilige Profeet (vzmh). Zelfs hij kon niet de gedachten van iemand binnendringen.

Lees meer: Geloofspunten Ahmadi-Moslims