Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Bibliotheek

In naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Altijd Genadevolle. Wij prijzen Hem en roepen Zijn Zegeningen af over Zijn Edele Boodschapper.

In onze bibliotheek is een steeds groter aanbod te vinden aan boeken en tijdschriften. Staat een onderwerp niet op de site? Neem contact met ons op zodat we na kunnen gaan of het te leveren is.

Het is heel duidelijk dat onder de verschillende levende soorten op de aarde de mens een unieke plaats inneemt. Hij heeft verschillende unieke kenmerken. Zo kan hij nadenken, plannen maken, analyseren en voorspellen. Deze ongeëvenaardheid zet ons aan om het ware doel van ons bestaan nogmaals te onderzoeken. Als het universum was ontworpen door een Schepper zal Hij zeker een reden hebben gehad om het ene soort schepping van het andere te onderscheiden. Als de mens onderscheiden kenmerken is gegeven moet hem ook een kenmerkende rol zijn gegeven.

Veel leesplezier!

Hier komt de foto
Folders

"... En wanneer er over het gedode kind (verantwoording) zal worden gevraagd. Voor welke misdaad het gedood werd. En wanneer geschriften worden verspreid... (Koran:81-9-11)

 

Hier komt de foto
Tijdschriften

"... En wanneer er over het gedode kind (verantwoording) zal worden gevraagd. Voor welke misdaad het gedood werd. En wanneer geschriften worden verspreid... (Koran:81-9-11)

 

 
PDF documenten

"... En wanneer er over het gedode kind (verantwoording) zal worden gevraagd. Voor welke misdaad het gedood werd. En wanneer geschriften worden verspreid... (Koran:81-9-11) 

Hier komt de foto
De Heilige Koran

Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper. Die de mens uit geronnen bloed schiep. Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige...(Koran 96: 2-4)

 

 

Hier komt de foto
Boeken

"... en Hij geeft niemand overvloedige kennis van Zijn geheimen. Behalve hem die Hij als boodschapper kiest..." (Koran 72:27-28)