Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
55: Ar-Rahmaan (De Meest Gracieuze)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 79 strofen.
55:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

55:2  De Barmhartige

55:3  Heeft de Koran onderwezen.

55:4  Hij heeft de mens geschapen

55:5  En heeft hem de uiteenzetting (er van) geleerd.

55:6  De zon en de maan doorlopen hun banen volgens het plan.

55:7  En planten en bomen aanbidden Hem.

55:8  Hij heeft de hemel hoog er boven verheven en een evenwicht bepaald

55:9  Opdat gij het evenwicht niet zoudt verstoren.

55:10  Houdt de weegschaal naar recht en doet aan de maat niet tekort.

55:11  En Hij heeft de aarde voor Zijn schepselen gemaakt:

55:12  Daarop zijn vruchten en palmbomen met scheden,

55:13  En gebolsterd graan en geurige bloemen,

55:14  Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

55:15  Hij schiep de mens uit droge klei, als aardewerk.

55:16  En Hij schiep de djinn uit de vlam van Vuur.

55:17  Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

55:18  De Heer der twee Oosten en de Heer der twee Westen!

55:19  Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

55:20  Hij heeft de twee zeeën gescheiden, die elkander eens zullen ontmoeten.

55:21  Daartussen is een versperring geplaatst welke zij niet kunnen passeren.

55:22  Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

55:23  Er komen paarlen en koraal uit beide (zeeën) vandaan.

55:24  Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

55:25  En van Hem zijn de bergenhoge schepen op zee.

55:26  Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?
Pagina 1 van 4  
StartVorige1234VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 79