Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
56: Al-Waaqiah (De Onoverkomenlijke Gebeurtenis)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 97 strofen.
56:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

56:2  Als de Gebeurtenis plaats vindt

56:3  Zal er niets dit plaatsvinden kunnen tegenhouden -

56:4  Enigen zal het vernederen, anderen zal het verheffen.

56:5  Wanneer de aarde hevig zal worden geschokt,

56:6  En de bergen verbrijzeld,

56:7  Zullen deze als stof worden verstrooid,

56:8  En gij zult in drie soorten worden verdeeld.

56:9  De mensen aan de rechter kant - hoe (gelukkig zijn) de mensen aan de rechter kant!

56:10  En de mensen aan de linker kant - hoe (ongelukkig) zijn de mensen aan de linker kant!

56:11  De voorbijstrevenden (in het geloof) zullen de eersten zijn,

56:12  Dezen zijn de gunstelingen die God dicht zullen naderen.

56:13  In tuinen van verrukking.

56:14  Het zijn een groot aantal van de eersten.

56:15  En weinigen uit later tijd.

56:16  Op sofa's doorvlochten met goud en edelgesteenten

56:17  Daarop nederliggende, naar elkander toegewend!

56:18  Daar zullen jonge mannen onder hen rondgaan die niet zullen verouderen

56:19  Met bekers, kannen en kopjes gevuld uit een zilveren bron -

56:20  Zij zullen daarvan geen hoofdpijn krijgen noch zullen zij dronken worden -

56:21  En met fruit dat zij het liefst hebben -

56:22  En met vlees van vogelen dat zij begeren.

56:23  En er zullen schonen zijn met grote, mooie ogen,

56:24  Als verscholen paarlen.

56:25  Als beloning voor hetgeen zij plachten te doen.

56:26  Zij zullen daar geen ijdele gesprekken of zondige taal horen,
Pagina 1 van 4  
StartVorige1234VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 97