Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
70: Al-Ma'aaridj (De Manieren van Ascentie)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 45 strofen.
70:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

70:2  Men vraagt naar de straf, die straks zal vallen

70:3  Over de ongelovigen, die niemand kan weerhouden,

70:4  Van Allah, de Heer der wegen die omhoog leiden.

70:5  De engelen en de geest gaan tot Hem op, in een Dag waarvan de maat vijftig duizend jaren is.

70:6  Heb daarom gepast geduld.

70:7  Zij (de ongelovigen) zien (de straf) ver weg.

70:8  Maar Wij zien die nabij.

70:9  De Dag waarop de hemelen als gesmolten koper zullen worden

70:10  En de bergen als zachte, gekleurde wol,

70:11  En een vriend zal een vriend niet vragen,

70:12  Hoewel zij elkander kunnen zien. Op die Dag zal de schuldige zich gaarne van de straf willen vrijkopen door zijn kinderen,

70:13  En zijn vrouw en zijn broeder,

70:14  En zijn familieleden die hem een toevlucht waren,

70:15  En allen die op aarde zijn, om zich te redden.

70:16  Stellig niet! Waarlijk het is een laaiend Vuur.

70:17  Het zal zijn huid afschroeien.

70:18  Het zal hem opeisen, die zich afwendt en wegloopt

70:19  En rijkdommen verzamelt, en deze (gierig) terughoudt.

70:20  Voorwaar, de mens is geschapen met een ongeduldige aard.

70:21  Als hem kwaad overkomt, is hij vol weeklagen,

70:22  Maar als hem goed wedervaart, is hij inhalig,

70:23  Behalve degenen die bidden

70:24  En in hun gebeden volharden

70:25  En degenen in wier rijkdommen een vastgesteld deel is

70:26  Voor de bedelaar en voor hem die niet bedelen kan
Pagina 1 van 2  
StartVorige12VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 45