Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
75: Al-Qi'jaamah (De Resurrectie)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 41 strofen.
75:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

75:2  Neen! Ik roep de Dag der Opstanding tot getuige.

75:3  Neen! Ik roep de zichzelf beschuldigende ziel tot getuige.

75:4  Denkt de mens dat Wij zijn beenderen niet kunnen verzamelen?

75:5  Zeker; Wij hebben de macht hem te herstellen tot in zijn vingertoppen.

75:6  Maar de mens wenst in 't vervolg slecht te handelen.

75:7  Hij vraagt: "Wanneer is de Dag der Opstanding?"

75:8  Maar als het oog verblind wordt,

75:9  En de maan verduisterd zal zijn,

75:10  En de zon en de maan zullen samen gebracht worden,

75:11  Op die Dag zal de mens zeggen: "Waarheen te vluchten?"

75:12  Neen! Geen schuilplaats!

75:13  Slechts bij uw Heer zal dan uw toevlucht zijn.

75:14  De mens zal op die Dag worden onderricht over hetgeen hij vooruitzond of achterliet.

75:15  Neen, de mens is een bewijs tegen zichzelf.

75:16  Zelfs al biedt hij (zijn) verontschuldigingen aan.

75:17  Beweeg uw tong er niet mede om deze (woorden) haastig (opte nemen!)

75:18  Het verzamelen en het verkondigen er van rust op Ons.

75:19  Wanneer Wij dus (de Openbaring) verkondigd hebben volg dan de verkondiging.

75:20  Daarna rust de verklaring er van op Ons.

75:21  Neen, maar gij (mensen) hebt dit leven lief.

75:22  En gij geeft het Hiernamaals prijs.

75:23  Op die Dag zullen sommige gezichten verlicht zijn,

75:24  Opziende naar hun Heer;

75:25  En andere gezichten zullen op die Dag somber zijn.

75:26  Wetende dat een vreselijke ramp hen spoedig zal overkomen.
Pagina 1 van 2  
StartVorige12VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 41