Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
77: Al-Morsalaat (Zij Die Gezonden Waren)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 51 strofen.
77:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

77:2  Bij de met goedheid gezondenen.

77:3  En bij hen die verbrijzelen.

77:4  En bij hen, die heinde en ver verspreiden.

77:5  En bij hen die goed onderscheiden.

77:6  En bij hen die de vermaning toedienen,

77:7  Om tot verontschuldiging te brengen en te waarschuwen.

77:8  Voorwaar, hetgeen u is beloofd moet gebeuren.

77:9  Dus, als de sterren verduisterd zullen zijn.

77:10  En als de hemelen geopend zullen worden.

77:11  En als de bergen verstrooid zullen zijn.

77:12  En als de gezanten verzameld zullen worden.

77:13  Tot welke Dag is dit einde uitgesteld?

77:14  Tot de Dag der beslissing.

77:15  En wat weet gij ervan wat de Dag der beslissing is?

77:16  Wee op die Dag, degenen die loochenen.

77:17  Hebben Wij de vroegere (ongelovigen) niet vernietigd?

77:18  Wij zullen daarom die van latere tijden hen doen volgen.

77:19  Zo behandelen Wij de schuldigen.

77:20  Wee op die Dag degenen die loochenen!

77:21  Schiepen Wij u niet uit een kleine levenskiem

77:22  Die Wij op een veilige plaats bewaarden.

77:23  Voor een bepaalde tijd?

77:24  Zo hebben Wij bepaald. Hoe voortreffelijk zijn Wij in het bepalen!

77:25  Wee op die Dag degenen die loochenen!

77:26  Hebben Wij de aarde niet gemaakt om
Pagina 1 van 2  
StartVorige12VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 51