Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
78: An-Naba (Het Nieuws)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 41 strofen.
78:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

78:2  Waarover vragen zij?

78:3  Over de grote aankondiging,

78:4  Waaromtrent zij (van mening) verschillen?

78:5  Waarlijk, zij zullen het spoedig te weten komen.

78:6  Nogmaals zij zullen het weldra te weten komen.

78:7  Hebben Wij de aarde niet als een bed gespreid?

78:8  En de bergen als palen opgezet?

78:9  En hebben Wij u niet in paren geschapen?

78:10  En hebben Wij uw slaap niet tot rusten bestemd?

78:11  En hebben Wij de nacht niet als een mantel gemaakt.

78:12  En hebben Wij de dag niet voor (het zoeken) naar levensonderhoud gemaakt?

78:13  En hebben Wij niet zeven sterke (hemelen) boven u gebouwd;

78:14  En daarin een stralende lamp geplaatst?

78:15  En zenden Wij niet vanuit de wolken regen neder die voortstroomt.

78:16  Opdat Wij daardoor graan en plantengroei voortbrengen.

78:17  En weelderige tuinen?

78:18  Voorzeker, de Dag der beslissing is bepaald;

78:19  De Dag waarop de bazuin wordt geblazen; dan zult gij in scharen komen.

78:20  En de hemel wordt geopend en zal vele poorten hebben.

78:21  En de bergen verdwijnen en worden tot een luchtspiegeling.

78:22  Voorzeker de hel ligt in een hinderlaag.

78:23  Een tehuis voor de opstandigen.

78:24  Die daarin lange tijd zullen vertoeven.

78:25  Zij zullen daar geen koelte hebben en geen dronk smaken,

78:26  Behalve kokend water en een stinkende vloeistof die verschrikkelijk koud is.
Pagina 1 van 2  
StartVorige12VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 41