Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
80: Abasa (Hij Fronsde)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 43 strofen.
80:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

80:2  Hij (de profeet) fronste (zijn voorhoofd) en wendde zich af.

80:3  Omdat er een blinde man tot hem kwam.

80:4  (Mens) wat weet gij? Misschien wilde hij zich laten louteren.

80:5  Of hij kon om raad komen, en die raad zou hem van nut kunnen zijn.

80:6  Maar aan hem, die onverschillig is

80:7  Schenkt gij uw aandacht,

80:8  Hoewel gij er niet voor aansprakelijk zijt als hij zich niet loutert.

80:9  Maar hij die zich tot u haast,

80:10  En Allah vreest,

80:11  Voor hem zijt gij onverschillig.

80:12  Neen! Voorwaar, het is een vermaning.

80:13  Dus, wie het wil, laat hem er lering uit trekken.

80:14  (Dit is) in verheven geschriften,

80:15  Hoogstaand en rein,

80:16  In de handen van schrijvers,

80:17  Edel, deugdzaam.

80:18  Wee de mens! Hoe ondankbaar is hij!

80:19  Waaruit heeft Hij hem geschapen?

80:20  Uit een kleine levenskiem schept Hij hem en stelt zijn verhoudingen vast.

80:21  Dan effent Hij de weg voor hem,

80:22  Dan doet Hij hem sterven en geeft hem aan het graf over,

80:23  Dan, wanneer Hij wil, zal Hij hem weer opwekken.

80:24  Neen, hij heeft hetgeen Hij hem gebood, niet volbracht.

80:25  Laat nu de mens naar zijn voedsel zien;

80:26  Hoe Wij water doen neerstromen,
Pagina 1 van 2  
StartVorige12VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 43