Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
81: At-Takwier (Het Opvouwen)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 30 strofen.
81:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

81:2  Wanneer de zon wordt omhuld,

81:3  En wanneer de sterren dof worden,

81:4  En wanneer de bergen verdwijnen,

81:5  En wanneer de drachtige kamelen worden verlaten,

81:6  En wanneer de dieren worden bijeengegaard,

81:7  En wanneer de zeëen worden geledigd,

81:8  En wanneer de mensen worden verenigd,

81:9  En wanneer er over het gedode kind (verantwoording) zal worden gevraagd

81:10  Voor welke misdaad het gedood werd,

81:11  En wanneer geschriften worden verspreid,

81:12  En wanneer de Hemel wordt opengelegd,

81:13  En wanneer de hel wordt ontstoken,

81:14  En wanneer het paradijs nabij wordt gebracht,

81:15  Dan zal ieder ziel weten wat zij heeft voorbereid.

81:16  En Ik roep tot getuige datgene wat terugkeert,

81:17  Zijn loop volgt en ondergaat,

81:18  En de nacht wanneer deze heengaat.

81:19  En de dageraad als deze aanbreekt.

81:20  Dat is voorzeker de boodschap van een edele boodschapper,

81:21  Vol van macht, bevestigd door de Heer van de Troon,

81:22  Die gehoorzaamd moet worden en vertrouwenswaardig is.

81:23  En uw metgezel is niet krankzinnig.

81:24  En hij zag hem (Gabriël) aan de heldere horizon.

81:25  En hij is geen vrek wat het onzienlijke aangaat.

81:26  En dit is niet het woord van Satan de vervloekte.
Pagina 1 van 2  
StartVorige12VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 30