Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
83: Al-Motaffifeen (Daden in fraude)
Dit is de laatste gereveleerde strofe in Mekka. Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 37 strofen.
83:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

83:2  Wee hen die anderen tekort doen.

83:3  Wanneer zij voor zichzelf wegen, nemen zij volle maat;

83:4  Indien zij voor anderen uitmeten of afwegen, geven zij minder (dan behoort).

83:5  Weten zulke mensen niet dat zij zullen herrijzen

83:6  Op een grote Dag,

83:7  De Dag, waarop de mensheid voor de Heer der Werelden zal staan?

83:8  Neen! Het gedenkschrift over de bozen is in Sidjdjien.

83:9  En wat weet gij er van wat Sidjdjien is?

83:10  Het is een geschreven boek.

83:11  Wee, op die Dag de loochenaars,

83:12  Die de Dag des Oordeels loochenen.

83:13  En niemand behalve de zondige overtreder loochent die (Dag),

83:14  Die zegt, als Onze woorden aan hem worden voorgedragen: "Fabelen der ouden."

83:15  Neen, maar hetgeen zij plachten te verdienen heeft zich als roest aan hun hart gehecht.

83:16  Neen, zij zullen die Dag zeker van hun Heer worden uitgesloten.

83:17  Voorwaar, dan zullen zij in de hel branden,

83:18  En er zal tot hen worden gezegd: "Dit is hetgeen gij placht te loochenen!"

83:19  Neen, het gedenkschrift der deugdzamen is voorzeker in "Illijjien."

83:20  En wat weet gij er van wat"Illijjien" is?

83:21  Een geschreven boek.

83:22  De nabij (God) zijnden zullen het zien.

83:23  Voorwaar, de deugdzamen onder zegeningen,

83:24  Op hoge sofa's zullen zij elkander aanschouwen,

83:25  Gij zult in hun gezicht de glans der gelukzaligheid herkennen.

83:26  Hun wordt zuivere verzegelde wijn te drinken gegeven.
Pagina 1 van 2  
StartVorige12VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 37