Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
84: Al-Insjiqaaq (De Splijting)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 26 strofen.
84:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

84:2  Wanneer de hemel vaneen splijt.

84:3  En zijn Heer gehoorzaamt zoals het hem betaamt.

84:4  En wanneer de aarde wordt uitgespreid.

84:5  En alles zal uitwerpen wat in haar is, en leeg wordt.

84:6  En gehoorzaamt aan haar Heer, zoals het haar betaamt.

84:7  (Zal worden gezegd) "O mens, gij moet ijverig naar uw Heer streven, dan zult gij Hem ontmoeten."

84:8  Wat hem betreft, wie het boek in zijn rechter hand wordt gegeven,

84:9  Hij zal waarlijk een gemakkelijke rekening krijgen,

84:10  En zal tot de zijnen in vreugde terugkeren.

84:11  Maar hij, wie het boek achter zijn rug wordt gegeven,

84:12  Hij zal vernietiging wensen

84:13  En een laaiend Vuur ingaan.

84:14  Voorzeker, hij was bij de zijnen gelukkig,

84:15  En dacht inderdaad dat hij nooit zou terugkeren.

84:16  Ja! Voorzeker, zijn Heer kent hem goed.

84:17  Ja, Ik roep de avondschemering tot getuige.

84:18  En de nacht en wat deze omsluiert,

84:19  En de maan als zij vol wordt,

84:20  Dat gij zeker van de ene toestand naar de andere overgaat.

84:21  Maar, wat scheelt hen, dat zij niet geloven?

84:22  En wanneer de Koran aan hun wordt voorgedragen, werpen zij zich niet ter aarde neer,

84:23  Integendeel, de ongelovigen loochenen (deze).

84:24  Doch Allah weet het beste wat zij denken.

84:25  Kondig hun hiervoor dus een pijnlijke straf aan.

84:26  Maar voor de gelovigen die goede werken doen, is een oneindige beloning.
Resultaten 1 - 26 van 26