Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
88: Al-Ghaasjijah (Het Overweldigende Evenement)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 27 strofen.
88:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

88:2  Heeft het nieuws van de overweldigende (gebeurtenis) u bereikt?

88:3  Op die Dag zullen sommige aangezichten terneergeslagen zijn,

88:4  Zwoegend, zich afmattende,

88:5  Zij zullen in een vreselijk Vuur branden,

88:6  Hun zal uit een kokende bron te drinken worden gegeven,

88:7  Zij zullen geen voedsel krijgen, behalve van doornen,

88:8  Dat noch voedzaam zal zijn noch tegen de honger zal baten.

88:9  Op die Dag zullen andere aangezichten verblijd zijn.

88:10  Weltevreden met hun streven.

88:11  In een verheven tuin

88:12  Waarin zij geen ijdele (taal) zullen horen,

88:13  Waarin een stromende bron is,

88:14  Waarin hoge rustbanken opgericht zijn,

88:15  En drinkschalen gereed gezet,

88:16  En kussens gerangschikt,

88:17  En tapijten uitgespreid.

88:18  Zien zij niet naar de wolken, hoe zij gevormd worden?

88:19  En naar de hemel, hoe deze hoog verheven werd?

88:20  En naar de bergen, hoe zij opgericht werden?

88:21  En naar de aarde, hoe zij uitgespreid werd?

88:22  Vermaant hen daarom want gij zijt slechts een vermaner;

88:23  Gij zijt geen waker over hen.

88:24  Maar hij die zich afwendt en niet gelooft,

88:25  Allah zal hem straffen met de strengste straf.

88:26  Voorwaar, hun terugkeer is tot Ons.
Pagina 1 van 2  
StartVorige12VolgendeEinde
Resultaten 1 - 26 van 27