Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Zoek: download
Namen van Soeras »
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah3. Al-Imraan
4. An-Nisa5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal9. At-Taubah
10. Joenos11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem15. Al-Hidjr
16. An-Nahl17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa21. Al-Anmbi'jaa
22. Al-Hadj23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa27. An-Naml
28. Al-Qasas29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah33. Al-Ahzaab
34. Saba35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad39. Az-Zomar
40. Al-Momin41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan45. Al-Djaasi'jah
46. Al-Ahqaaf47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf51. Az-Zaari'jaat
52. At-Toer53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah57. Al-Hadied
58. Al-Modjaadalah59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst63. Al-Monaafiqoen
64. At-Taghaabon65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam69. Al-Haaqqah
70. Al-Ma'aaridj71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir75. Al-Qi'jaamah
76. Ad-Dahr, Al-Insaan77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa81. At-Takwier
82. Al-Infitaar83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq87. Al-Ala
88. Al-Ghaasjijah89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail93. Ad-Dhohaa
94. Asj-Sjarh95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah99. Az-Zalzalah
100. Al-Aadi'jaat101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah105. Al-Fiel
106. Qoraisj107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr111. Al-Masad, Al-Lahab
112. Al-Ichlaas113. Al-Falaq114. An-Naas
90: Al-Balad (De Stad)
Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 21 strofen.
90:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

90:2  Ik zweer bij deze stad (Makka),

90:3  En gij zijt vogelvrij in deze stad.

90:4  En bij de vader en wat hij verwekte.

90:5  Voorwaar, Wij hebben de mens geschapen om moeilijkheden (te overwinnen).

90:6  Denkt hij dat niemand macht over hem heeft?

90:7  Hij zegt: "Ik heb veel rijkdommen verkwist."

90:8  Denkt hij dat niemand hem ziet?

90:9  Hebben Wij hem niet twee ogen gegeven?

90:10  En een tong en twee lippen?

90:11  Hebben Wij hem dan niet de twee hoofdwegen getoond?

90:12  Maar hij besteeg de heuvel niet.

90:13  En wat weet gij (er van) wat de heuvel is?

90:14  Een slaaf te bevrijden

90:15  Of, op de dag van honger iemand te voeden

90:16  Of een wees die u verwant is.

90:17  Of een arme die in het stof rolt.

90:18  Bovendien behoort hij (die dit doet) tot hen, die geloven en elkander aansporen tot geduld en die elkander aansporen tot barmhartigheid.

90:19  Dezen zullen aan de rechter hand zijn.

90:20  Maar zij, die niet in Onze tekenen geloven zullen aan de linker hand zijn.

90:21  Een gesloten Vuur zal hen omringen.
Resultaten 1 - 21 van 21