Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Islam Ahmadiyya

Uitnodiging viering einde Ramadan

Tel: 06-27298830                      
10 juli 2014

MEDIABERICHT & UITNODIGING  

EINDE RAMADAN (Eid-ul-Fitr woensdag 30 juli a.s.)  

Op dinsdag 29 juli a.s. zal de nieuwe maan voor ons in Nederland zichtbaar worden en zal daarmee volgens de Islam de vastenmaand Ramadan afgesloten worden. De Islam leert dat na het zichtbaar worden van de nieuwe maan het Eid-ul-Fitr de volgende dag gevierd moet worden. Daarom viert Ahmadiyya Moslim Djamaat op woensdag 30 juli a.s. het einde van de vastenmaand Ramadan. Moslims zoeken speciaal in deze maand door middel van fysieke, morele en geestelijke discipline nabijheid tot de Schepper.   

Bij de meeste mensen is Eid-ul-Fitr bekend als het “Suikerfeest”, omdat er op deze dag zoetigheden worden genuttigd, wat echter een verkeerde benaming is. Het Kerstfeest wordt ook geen “Kalkoenfeest” genoemd. Eid is een Arabisch woord dat ”een dag die vaak terugkomt” betekent. Het woord Eid is afgeleid van aud, dat wil zeggen “terugkeren”. Fitr betekent “beginnen” en hiervan is ook het woord “fitrah ” afgeleid, dat wil zeggen “natuur”. Iftar betekent het verbreken van het vasten. Hieraan schijnt nu de naam Eid-ul-Fitr te zijn ontleend.  

Met Eid-ul-Fitr wordt bedoeld dat echt geluk door plichtsvervulling wordt verkregen. Zo krijgt deze vreugde een geestelijke betekenis. Eid is een gelegenheid voor blijdschap en vreugde, maar het is zeker niet een gelegenheid om zich uit te leven in frivoliteit, overeten en louter bezigheden van vermaak. Het voornaamste doel is om altijd het welbehagen van Allah te winnen door Hem dankbaarheid te betuigen, omdat Hij ons de mogelijkheid heeft gegeven om onze plichten naar behoren te verrichten. Wij moeten dan ook deelnemen aan de vreugde van Eid en vrienden en kennissen ontmoeten, met hen van gedachten wisselen en elkaar gelukwensen.   

Zoals de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) heeft gezegd:… Iemand die vast ervaart twee vreugdevolle dingen: Hij is blij wanneer hij het vasten breekt en hij is blij wanneer hij dankzij het vasten zijn Heer ontmoet.   

Met veel verlangen zien wij uit naar de volgende Ramadan en hopen dan dat wij het gehele jaar door nog meer geestelijke vooruitgang zullen boeken. 

UITNODIGING 

Ter gelegenheid van het Eid-ul-Fitr willen wij u graag uitnodigen. Het Eid-ul-Fitr begint op al onze locaties op woensdag 30 juli a.s. om 10.30 uur in de ochtend met een gebedsdienst en toespraak, waarna een receptie wordt gehouden. Dit zal gevierd worden door Ahmadiyya Moslim Djamaat in de volgende lokaties; 

  • Mobarak Moskee, Oostduinlaan 79, 2596 JJ te Den Haag, tel; 06-41794084  of  070-3245902. 
  • Baitun-Noer, Gemeenschapscentrum, Groenelaantje 20, 8072 DD te Nunspeet, tel; 06-84969400  of  0341-252282 
  • Baitul-Mahmood, Termieterweg 14, 1027 AZ te Amsterdam Noord, tel; 06-11629387  of  020-6322449. 
  • Cultureel Centrum ‘Kulturhus De Nieuwhof’, Rivierweg 1, 6932 KA te Westervoort, tel; 06-54336255  of  026-8485893 
  • Wijkcentrum De Werf, Van der Werffstraat 14, 5622 KB te Eindhoven, tel; 06-24399829 
Iedereen is van harte welkom en de toegang is natuurlijk gratis.

N.B.      Uitgebreide informatie over de heilige maand Ramadan zie Bijlage 

(Beluister ook de Vrijdagspreken op 18 juli en 25 juli a.s. en de Eid-ul-Fitr preek op woensdag 30 juli a.s. door het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Djamaat (Gemeenschap), de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hadhrat Mirza Masroor Ahmad) 

Einde bericht 

Lees ook:

Klik op deze link De pracht van de heilige maand Ramadan 

 


Lees ook:

Friday Sermon: The Merciful and Forgiving God

 
Kunt u het niet lezen! Klik hier om dit document te downloaden op uw computer
 


 lees ook: 

Friday Sermon: The Essence of the blessed month of Ramadhan

 
Kunt u het niet lezen! Klik hier om dit document te downloaden op uw computer


 Lees ook: 

Friday Sermon: Ramadhan and The Holy Quran: The source of guidance and salvation

  
Kunt u het niet lezen! Klik hier om dit document te downloaden op uw computer

  


Voor verdere informatie; 
Ahmad Said Ikhlaf 
Mediacontact Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland 
06-27298830
www.alislam.org
www.islamnu.nl 
“LIEFDE VOOR IEDEREEN, HAAT VOOR NIEMAND”   
Bij plaatsing gaarne kopie voor ons archief.