Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Islam

In naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Altijd Genadevolle. Wij prijzen Hem en roepen Zijn Zegeningen af over Zijn Edele Boodschapper.

Islam is de distillatie van alle waarheden. Er is niet één fundamentele waarheid, die niet in de Heilige Koran staat vermeld. Islam eist geloof in alle profeten en in alle openbaringen die aan hen werden geschonken en is derhalve een universeel bezit en een perfecte gids. Een ieder die Islam de Wet van zijn leven maakt en in detail opvolgt aanschouwt God zelfs in dit leven. Dit is de ware verlossing en één daarnaast bestaat niet. Het is de perfecte vervulling van het leven hier en in het hiernamaals.

De Edele Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft voorspeld dat met de komst van de Beloofde Messias en Mahdi Khalifaat zou worden hersteld. Na het overlijden van de Beloofde Messias in 1908 werd het Islamitische systeem van het Khalifaat weer in eren hersteld. 

De Beloofde Messias en Mahdi en Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, ontleende zijn inspiratie en leiding aan de Edele Profeet van de Islam (vrede zij met hem). Hij stelde geen nieuwe godsdienst voor, noch introduceerde hij een theologische nieuwigheid. 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad(aba)
Vrijdag toespraken Mirza Masroor Ahmad(aba)

Leer meer van Zijne Heiligheid Mirza Masroor Ahmad en zijn werkzaamheden om wereld vrede, eenheid en broederschap over de hele wereld te vestigen.

Profetieën
Profetieën

Vele van de vroegst geopenbaarde hoofdstukken van de Koran maken melding van verscheidene verschijnselen als bewijs ter ondersteuning van de voornaamste leerstellingen van de Koran.

Hier komt de foto
Khilafat

“Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedenhouders (khalifa’s) op aarde zal stellen.”(Koran, 24:56)

Hier komt de foto
Allah

Alle prijzenswaardigheid behoort alleen aan Allah, Die de Schepper en de Onderhouder is van alle werelden.

Hier komt de foto
Geselecteerde onderwerpen

Een van de natuurlijke toestanden van de mens is zijn zoeken naar een Verheven Wezen tot Wie hij een inherente aantrekkingskracht heeft.

Vrijdag toespraken
Vrijdag toespraken

Mirza Masroer Ahmad, Khalifatul Masih V, de 5e opvolger (kalief) van de Beloofde Messias en Mahdi, hoofd van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Terugkomen van Jezus
Terugkomen van Jezus (vzmh)

De komst van de Beloofde Messias en Mahdi, en de Beloofde Hervormer van alle religies, heeft plaatsgevonden in de persoon van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) uit Qadian.