Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Mediatheek

In naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Altijd Genadevolle. Wij prijzen Hem en roepen Zijn Zegeningen af over Zijn Edele Boodschapper.

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap maakt het hele jaar door diverse video’s. Hieronder vindt u de video’s die onlangs opgenomen zijn. Er zullen geregeld nieuwe video’s toegevoegd worden. Dus houd deze website goed in de gaten!

Mirza Masroer Ahmad, Khalifatul Masih V, reciteerde aan het begin van een vrijdagspreek de volgende verzen van Surah Al Mursalat en gaf een preek over de verspreiding van de boodschap van de islam door middel van moderne middelen ter verduidelijking van deze verzen.

'Bij de met goedheid gezondenen. En bij hen die verbrijzelen. En bij hen, die heinde en ver verspreiden. En bij hen die goed onderscheiden. En bij hen die de vermaning toedienen, Om tot verontschuldiging te brengen en te waarschuwen. Voorwaar, hetgeen u is beloofd moet gebeuren. Dus, als de sterren verduisterd zullen zijn. En als de hemelen geopend zullen worden. En als de bergen verstrooid zullen zijn. En als de gezanten verzameld zullen worden.' (77:2-12)

Lees hier veder.

Videos
Video's

Ontdek onze mediatheek om bekend te raken met Islam, Koran, Soennah van Mohammed (vzmh) en onze ideeën over het leven hier op aarde en in het hiernamaals.

 

Videos
Dars Ramadan

Lezingen Ramadan Nunspeet 2016.

 

Vrijdag toespraken
Vrijdag toespraken

Mirza Masroer Ahmad, Khalifatul Masih V, de 5e opvolger (kalief) van de Beloofde Messias en Mahdi, hoofd van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.