Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Vrijdagpreek 2012-11-09

Vrijdagpreek 9 nov 2012     Tehrik-e-Djadid nieuwe jaar

     Verzen aangehaald in deze vrijdag preek:
         2:149

Vrijdagpreek geleverd door Hadhrat Mirza Masroor Ahmad aba, De Vijfde Khalifa na de Beloofde Messias.

In dit vers legt Allah de Almachtige nadruk op een gebod voor alle gelovigen. Dit gebod is absoluut essentieel voor de ontwikkeling van elk individu om dichtbij God te komen en dit maakt iemand een ware moslim. Ditzelfde gebod is ook absoluut nodig voor de gemeenschappelijke vooruitgang van een Djamaat. Dit gebod is gerelateerd aan de doelstelling dat is uitgezet in dit vers: “Wedijver met elkaar in goede daden”.

De Heilige Profeet (vzmh) was gezonden als Barmhartigheid voor de mensheid. De Djamaat dat was opgericht door de meest loyale en trouwe dienaren van de Heilige Profeet (vzmh) is geassocieerd met deze principe, die zich uit in de vervulling van de plichten tegenover De Schepper. Dit houdt in, het aanbidden van de Schepper en verantwoordelijkheid nemen tegenover je medemens door de mensheid te dienen

De jaarboeken over de 125 jaar lange historie van Djamaat Ahmadiyya is het bewijs dat leden van deze gemeenschap enorme financiële opofferingen hebben gedaan, en dit is een karakteristieke kenmerk van deze Djamaat. De mensen die niet behoren tot deze gemeenschap zijn verbaasd over dit aspect en dat komt omdat ze de ware geest niet begrijpen dat is ingeprent door Gods gebod over het wedijveren met elkaar in goede daden.

 

Dat is alles dat het wenselijk is om het goede in deze vorm kamagra bijwerkingen weten is is in een totaal andere vorm kamagra 100mg dit is wat we ook zich onthouden.