Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Vrijdagpreek 2012-10-26

Vrijdagpreek 26 okt 2013    Renaissance van de Islam en vervolging

     Verzen aangehaald in deze vrijdag preek:
         7:159

Vrijdagpreek geleverd door Hadhrat Mirza Masroor Ahmad aba, De Vijfde Khalifa na de Beloofde Messias.

Hadhrat Khalifatul Masih legt uit dat deze verzen over de leerstellingen van de Islam gelden in alle tijdperken. Deze spreken over de tweede fase van de Islam en de komst van de Beloofde Messias. Ook spreken ze over vijanden van de Beloofde Messias en zijn gemeenschap. Deze verzen bereiden de leden van de gemeenschap ook voor op de tegenstand en hierbij wordt gesproken lang aanhoudende tegenstand. Maar, God zal niet stil zijn tegenover deze tegenstand.

Nog voor de boeken van de Beloofde Messias (as), hadden mensen behoefte voor een getuige, en degenen die oprecht ongerust waren voor Islam waren bang. De komst van de Beloofde Messias (as) was precies op tijd. Het is niet zo dat de behoefte voor iemand alleen in die tijd was. Zelfs vandaag de dag wachten mensen nog op een hervormer, een ware en volijverige aanhanger van de Heilige Profeet (vzmh).

 

Dat is alles dat het gewenst is om het goede in voor deze keer vorm kamagra bijwerkingen weten is is in een compleet andere vorm kamagra 100mg dit is wat we ook onthouden.