Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Vrijdagpreek 2012-09-21

Vrijdagpreek met Nederlandse Ondertiteling 21 sep 2012

Vrijdagpreek 21 sep 2012
 Ware liefde voor de Heilige Helderziende Muhammad (saw)

   Verzen aangehaald in deze vrijdag preek:
         33:57-58    18:7 

De wet van vrijheid van meningsuiting is niet een hemels geschrift. Hadhrat Khalifatul Masih zei, dat dit is wat hij had verteld, tijdens zijn toespraak aan de politici in de Verenigde Staten.

Vrijdagpreek geleverd door Hadhrat Mirza Masroor Ahmad aba, De Vijfde Khalifa na de Beloofde Messias.

These days an intense wave of indignation has swept through the Muslim world; in Muslims countries as well as among Muslims living in different countries of the world in response to an extremely crude and offensive act of anti-Islam elements. Indeed, Muslims are justified in this. Whether or not a Muslim has proper insight of the real station of the Holy Prophet(saw), he is ready to give his life for his respect and honour.

The extremely insulting film about this great benefactor of humanity was surely going to make a Muslim’s heart bleed and it did. And more than anyone, it pained Ahmadi Muslims for we are the followers of the true and ardent devotee of the Holy Prophet(saw) who gave us the insight and perception of the great station of the Holy Prophet(saw).

Right now in the name of freedom of speech politicians and others, in places openly and in places discreetly, are speaking up for these people; some are also speaking up for the Muslims. But it should be remembered that this world is now like a global village and if wickedness is not openly called wickedness, these matters can also destroy the peace of these countries.

Dat is alles dat het wenselijk is om het goede in deze vorm kamagra bijwerkingen weten is is in een compleet andere vorm kamagra 100mg dit is wat we ook onthouden.