Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Vrijdagpreek 2013-09-06

Vrijdagpreek 6 sep 2013 [in Engels] Overzicht van jaarlijkse bijeenkomst Verenigd Koninkrijk 2013
Notities - Vrijdagspreek van Hudur Anwar geleverd op 6 september 2013.

Na Tashahud, Ta ‘ awwuz, Tasmiah en Surah Fatiha zei Hudur dat met Gods Genade vorige week zondag de djalsa salana van Engeland tot een succesvolle einde is gekomen. Hudur zei dat hij velen bedank brieven heeft gekregen en nog steeds krijgt mb.t. de djalsa salana. Hudur zei dat niet alleen de aanwezigen maar ook via mta en live stream mensen de zegeningen van djalsa salana hebben ervaart.
Hierna presenteerde Hudur enkele opmerkingen van niet-ahamdi gasten over hun mening betreft de djalsa salana.
Chief Justice of Supreme court uit Benin: ik wil alle jongeren bedanken die met uiterst ambitie en gastvrijheid gewerkt hebben voor de djalsa salana. De discipline van zo’n grote bijeenkomst was wonderbaarlijk. Ik neem spirituele zegeningen met mij mee terug.
Hudur zei dat toen hij terug in Benin was, werd hij geïnterviewd op de vlieg veld (zijn interview werd vervolgens op nationale niveau gepubliceerd). Hij zei dat de ahmadies een stad in een jungle hadden opgericht waarin gezorgd werd voor elke menselijke behoefte. Ik heb nog nooit zo’n hoge niveau van gastvrijheid van een gemeenschap mee gemaakt.
Hij schrijft ook dat ik zeer onder de indruk was dat er meer dan 31000 mensen aanwezig waren, maar toen de Imam van de Ahmadiyya zijn preek hield was iedereen stil en er was niemand die zich bezig hield met iets anders.
Hij zegt ook dat er velen hoog geleerden van verschillende volken aanwezig waren; dit toont dat de gemeenschap een educatieve gemeenschap is. Ik wil de wereld vertellen dat zei vrede van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap moeten leren.
Hudur vertelde dat de gemeenschap in Benin ook achtervolgingen ervaart van tegenstanders. Een vrouw uit Burkina Faso schrijft: door de djalsa heb ik gezien dat de sluier de vrijheid van een vrouw niet in de weg zit. Want in elke afdeling: security, mta, het uitdelen van eten enz. overal waren vrouwen bezig. Ze zegt ook dat ze onder de indruk was dat de Imam van de Ahmadiyya een klein kantoor heeft desondanks het feit dat hij in een bezit is van een hoge positie.
Een vrouw uit Siërra Leone: elke afdeling was goed georganiseer. Djalsa is een prachtig manier om de kloof tussen verschillende volkeren te dichten. Ieder persoon was gastvriendelijk en was een ware weerspiegeling van liefde voor iedereen en haat voor niemand.
Judge of Supreme Court in Ivory Coast: ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik het gedicht van de Beloofde Messias te horen kreeg, het leek wel of ik in een ander wereld belandde.
Hudur zei dat zelfs niet ahmadies beïnvloed worden door de spirituele sfeer van de djalsa salana.
Een persoon uit Congo zei: Na de djalsa kan ik met uiterst zekerheid verklaren dat de tegenstanders van Ahmadiyya niet de waarheid spreken. Hudur zegt dat hij ook verbaasd was dat hij geen enkel politie agent zag in zo’n grote bijeenkomst. Ook was hij onder de indruk dat al het werk door vrijwilligers wordt verricht en dat zelfs hoog opgeleide personen bereid zijn om kleine taken te verrichten voor de djalsa. De gehoorzaamheid van de ahmadi leden aan hun imam is fenomenaal.
Een vrouw (IT-consultant) uit België: Hudur zei dat zij zo erg onder de indruk was met de sfeer van de djalsa salan dat ze uiteindelijk besloot om tot de Ahmadiyya aan te sluiten.
Hudur presenteerde ook opmerkingen van gasten uit Turkmenistan, Kazachstan, Chili, Japan, Panama, Guatemala en Guyana.
Hudur zei: de djalsa heeft een positieve effect op een ahmadi, maar ook op een niet ahmadi. Voor een zuiver hart is er geen ander optie, anders dan de schoonheid van Islam te erkennen. Onze tegenstanders hebben dit helaas niet begrepen en de Messias niet aanvaard; terwijl zij juist degenen zijn die geadviseerd zijn door de Heilige Profeet vzmh om de Messias en Mahdi te aanvaarden.
Hudur zei dat de ambitie om te dienen ook als tabligh (prediking) dient. Elke persoon is onder de indruk van de gastvrijheid en vriendelijke die door de leden is getoond tijdens de djalsa slana.
Hudur zei: ik wil alle mensen bedanken die hebben geholpen en hebben gewerkt tijdens de djalsa salana. Ik heb dit jaar gemerkt dat het werk veel beter en meer met vriendelijkheid is volbracht dan de vorige jaar.
Vooral mensen in de parking hebben hun werk goed verricht, velen gasten hebben mij hierover geschreven.
Hudur zei: dat ik een brief van bezwaar heb ontvangen van een persoon, die ik persoonlijk ook ken. Hij schreef dat hij bedorven voedsel kreeg. Hudur zei dat hij zelf ook meerdere keren het eten heeft gecontroleerd en ook velen mensen hebben geschreven en mij van tijd tot tijd hebben geïnformeerd met de kwaliteit van het voedsel; daaruit is gebleken dat de kwaliteit van het voedsel goed was.
Hudur zei omdat ik de persoon persoonlijk ken, weet ik dat hij nooit blij is met het werk dat anderen verrichten, behalve het werk dat hij zelf verricht.
Hudur zei: zelf waardering is geen goeden eigenschap, men hoort zijn eigen ik te hervormen. Ik bid voor mensen die met nederigheid en met godvrezendheid hun werk verrichten.
Hudur gaf ook enkele instructies voor het komende jaar betreft de security, de plaatsing van MTA, prullenbakken en water supply.
Hudur zei: dit zijn enkele kleine minpunten, maar over het algemeen was de djalsa salana een groot succes.
Hudur zei: ik verzoek iedereen voor gebed voor onze ahmadi moslims in Pakistan. De komende gehele week zijn tegenstanders van plan om verschillende progamma’s uit te voeren om ons te bestrijden. Hudur zei: mensen die de barmhartige karakter van de Heilige Profeet vzmh misbruiken en zijn mooie karakter tot schande brengen zullen gestraft worden door God.
Hudur zei dat ook dit week wederom twee leden van onze gemeenschap in Pakistan zijn omgebracht, ook een trouwe ahmadi uit Ghana overleed.

Dat is alles dat het gewenst is om het goede in deze vorm kamagra bijwerkingen weten is is in een compleet andere vorm kamagra 100mg dit is wat we ook herinneren.