Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Vrijdagpreek 2013-09-13

Vrijdagpreek 13 sep 2013 [in Engels] De Syrische noodtoestand

   Verzen aangehaald in deze vrijdag preek:
       49:10    5:9    30:42    5:3    48:30
Notities - Vrijdagspreek van Hudur Anwar geleverd op 13 september 2013.

Na Tashahud, Ta ‘ awwuz, Tasmiah en Surah Fatiha zei Hudur dat de huidige toestand van de wereld zich aan het verslechteren is en bevindt zich in een ernstige toestand. Als Syrië aangevallen wordt, zal dit zich niet alleen tot de Arabische continenten beperken, ook Azië zal hierdoor getroffen worden. De wereld begrijpt niet dat dit kan leiden tot de Derde Wereld Oorlog.

Ahmadies moeten in deze huidige toestand hun aandacht vestigen op gebeden om de wereld te redden. We hebben geen andere middel. Wij kunnen alleen de wereld en de grootmachten attenderen op de ernstige gevolgen van hun zelfzuchtige besluiten. Onze boodschap wordt ook erkend door politieke leiders en zij zeggen dat dit boodschap de behoefte is van de tijd, maar in de uitvoering hiervan zitten hun eigen idealen hen in de weg.

In 1925 had Hadrat Musleh Maudrd een preek gegeven over de toestand van Syrië. Destijds was de politieke macht in de handen van de Fransen en mufti’s hadden ook zeggenschap. Bijvoorbeeld: onze literatuur werd verboden en toen men zich richtte tot de gouverneur zei hij dat hij niks kon doen nadat de mufti een besluit had genomen.
Destijds stond het volk ook op tegen de regering dat uiteindelijk tot een ramp leidde en een schatting is dat 8000 mensen omkwamen en alle historische en religieuze gebouwen werden op die manier vernietigd. Hadrat Musleh Maudrd uit kwam: Balae Dimashq[1]
Messiasas Hudur vertelde dat openbaringen ook wederom kunnen uitkomen. Hudur zei dat de huidige toestand heel erg is en volgens een schatting is het dodental opgelopen tot 100 000. Regering, volk en moslimsekten vecht tegen elkaar en niemand is veilig; ook terroristen zijn erbij betrokken. In naam van vrijheid blijven zij elkaar bestrijden en verzwakken zo hun eigen toestand, waardoor nu grootmachten in naam van vrijheid, voor eigen idealen zich ermee bemoeien. Het doet pijn om de moslims in zo’n toestand te zien, omdat zij juist de godsdienst zijn gegeven van sympathie, liefde, harmonie en vrede; en nu totaal in tegenstrijd met hun leer hanteren.

Wat moet men doen wanneer twee partijen ruziën? Zie Heilige Quran vers 49:10

Helaas, dat in plaats van de moslims de Israëlische President een voorstel geeft van rechtvaardigheid aan het westen. Als moslims zelf opstonden om hun problemen zelf met rechtvaardigheid op te lossen, zou niemand zich durven te wenden tot hen. Wat kan het motief zijn van een land die mijlen ver van hun woont en die niet direct in gevaar is vanwege de toestand van de Arabische Landen. Uiteraard zal dit zijn om hun rijkdommen over te nemen of om hun eigen macht te vergroten tegenover andere machten.
Toen UNO geen toestemming gaf om aan te vallen, werd door een land gezegd dat dit niet volgens hun eigen “foreign policy” is. Zulke houdingen kunnen niet leiden tot wereldvrede. De Russische Prime Minister heeft gezegd dat als er zo wordt gehandeld dan zal UNO ook eindigen als de league of nations. En ongetwijfeld; als de houding zo blijft kan dit gebeuren.
Wanneer grootmachten met verkeerde intenties optreden; wordt er meer chaos veroorzaakt. Uiteindelijk zal dit de moslim landen negatief beïnvloeden. Hudur presenteerde Ahadith over de rol van de regering en haar onderdanen.
Verantwoordelijkheid van mensen in de regering:

 1. Een rechtvaardige leider zal in de schaduw zijn van Gods Genade op de Dag des Oordeels.[2]
 2. God houdt van een rechtvaardige leider.[3]
 3. Een onrechtvaardige leider zal niet het paradijs binnentreden.[4]
 4. Gebed van de Profeet vzmh: O God wees stren g tegen die leider, die streng is tegen zijn volk en wees zachtaardig tegen die leider die zachtaardig is tegenover zijn volk.


Ahadith over onderdanen:

 1. De Sahaba vroegen aan de profeet vzmh wat zij moeten doen, in geval dat onrechtvaardige personen als leiders over hen worden aangesteld die alleen om hun eigen recht vragen en niet het recht van hun onderdanen geven? De Profeet vzmh zei: geef hun hen recht en vraag jouw recht aan God.[5]
 2. Een Sahabi vroeg wat zij moeten doen wanneer onrechtvaardige leiders over hen worden aangesteld; derde keer antwoordde de Profeet vzmh: zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen daad en jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen daad. [6]
 3. De Heilige Profeet vzmh nam eed van de Sahaba dat zij ten allen tijden gehoorzaam zullen zijn tegenover hun leiders, tenzij God aan hen het bewijs levert van hun ongeloof.[7]
 4. Hadith Qudsi; God zei: ik heb onrecht verboden voor mezelf en verbied jullie ook om tegen elkaar onrechtvaardig te zijn.[8]Moslims moeten hun toestand analyseren zen zich afvragen of hun daden overeenkomen met dit islamitische leer? Moge God hen het verstand schenken om dit in te zien.
Deze toestand van de moslims was voorspeld door de Heilige Profeet vzmh en het was bestemd dat de Beloofde Messiasas waarheid te aanvaarden. Er is niemand - behalve degene die aangesteld is door God - die hen nog kan begeleiden en redden.
Moge God deze voorspelling van de Beloofde Messias doen uitkomen over Syrië: [9]
Liefde voor het land eist (met namen voor die Ahmadies die in het Westen wonen) dat zij hun landen waarin zij wonen attenderen op de verwoesting die kan komen als men onrechtvaardig blijft handelen. Moge God de wereld reden van oorlog rampen.


 1. Tadhkirah blz. 603 [Vertaling: Ramp van Syrie]
 2. Sahih Bukhari - kitabul Hadud
 3. Sunan alt - kitabul Ahkaam
 4. Sahih Bukhari - kitabul Ahkaam
 5. Sahih Bukhari - kitabul Munaqib
 6. Sahih Muslim - kitabul Amarah
 7. Sahih Muslim - kitabul Amarah
 8. Sahih Muslim - kitabul Bir waslati waladaab
 9. Tadhkirah blz. 100 (Heiligen uit Syrie en Gods dienaren uit Arabie bidden voor jouw)

Dat is alles dat het begeerlijk is om het goede in deze vorm kamagra bijwerkingen weten is is in een totaal andere vorm kamagra 100mg dit is wat we ook gedenken.