Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Vrijdagpreek 2013-09-20

Vrijdagpreek 20 sep 2013 [in Engels] Essentie van spirituele uitmuntendheid
Notities - Vrijdagspreek van Hudur Anwar geleverd op 20 september 2013.

Na Tashahud, Ta ‘awwuz, Tasmiah en Surah Fatiha zei Hudur dat de Beloofde Messiasas geschreven dat alleen hij die in de ogen van God vroom en godvrezend is behoort tot de vromen.
Hudur heeft hierna een lange overlevering gepresenteerd[1]. Hudur heeft gezegd dat dit een soort testament van de Heilige Profeetvzmh is. De Heilige Profeetvzmh zei tegen Hadrat Mu‘azrd dat hij dit boodschap moet onthouden als hij Gods zegeningen wilt ontvangen. De Heilige Profeetvzmh zei dat God voor de poorten van elke hemel een engel heeft aangesteld als toezichthouder. Als engelen de dadenlijst van een persoon aan God willen presenteren moeten zij door deze (7) poorten heengaan. Toen een groep engelen met een dadenlijst van een persoon naar de eerste hemel kwam werden zij tegengehouden door de toezichthouder. Hij zei: “sla deze daden in zijn gezicht”, want die persoon roddelt achter de rug van anderen. Een tweede groep van engelen werd tegengehouden in de tweede hemel, omdat die persoon zichzelf looft tegenover anderen. En een derde groep van engelen bereikte de derde hemel, maar werd daar tegengehouden omdat die persoon arrogant was. Een vierde groep kwam tot de vierde hemel en werd daar tegengehouden omdat die persoon zijn daden verrichte om zodoende een hoge rang voor zichzelf te vestigen onder de mensen. Een vijfde groep kwam niet verder dan de vijfde hemel en werd tegengehouden, omdat die persoon altijd negatief jaloers werd op anderen. Een zesde groep van engelen werd tegengehouden in de zesde hemel, omdat die persoon niet zachtaardig was tegenover anderen en behandelde anderen zeer onrechtvaardig. Een zevende groep van engelen waren ook geweigerd om de daden lijst aan God te presenteren, omdat die persoon zijn daden niet voor de welbehagen van God verrichte; hij deed dit voor een wereldse reden. Nog een groep kon wel de dadenlijst aan God presenteren, waarop God zei: “U houd toezicht over de daden van mijn dienaar, maar Ik waak over zijn hart”[2]; hij deed deze daden niet voor mij, maar voor een ander; over hem rust mijn vloek. De engelen zeiden hierop: over hem rust U vloek en onze vloek en de vloek van de hemelen en aarde.
Mu‘az vroeg aan de Heilige Profeetvzmh hoe hij verlossing kan krijgen en beschermd kan blijven van Gods toorn.
De Heilige Profeetvzmh zei: “Volg mijn Sunnah”, “houdt u tong in bedwang”, “stel uzelf niet hoger dan anderen in vroomheid”, “al hetgeen wat u voor God doet; meng daarin geen wereldse reden toe”, “en sticht geen onrust in de wereld”.

Ware vroomheid wordt bereikt door de sunnah van de Heilige Profeetvzmh te volgen.
Er is een persoon in Karachi vermoord. De heer Ijaz Ahmad Kayani. Ahmadi’s worden gekidnapt en achtervolgd in Pakistan. Er is groot behoefte voor innige gebeden.


  1. Tafsir Haqi, Surah Baqarah, vers 20
  2. انتم الحفظہ علی عمل عیدی و انا الرقیب علی قلبہ

Dat is alles dat het wenselijk is om het goede in deze vorm kamagra bijwerkingen weten is is in een totaal andere vorm kamagra 100mg dit is wat we ook herinneren.