Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Vrijdagpreek 2013-09-27

Vrijdagpreek 27 sep 2013 [in Engels] Ahmadiyyat in Singapore, Indonesië en Sepang
   Verzen aangehaald in deze vrijdag preek:
    1:2   13:27   37:127   3:65   46:16
Notities - Vrijdagspreek van Hudur Anwar geleverd op 27 september 2013.

Na Tashahud, Ta‘awwuz, Tasmiah en Surah Fatiha zei Hudur dat met Gods zegening hij instaat is gesteld om Singapore wederom te bezoeken. Door Singapore te bezoeken kan men ook leden van de gemeenschap afkomstig uit Maleisië en Indonesië ontmoeten. Hudur zei dat ongeveer 3000 mensen hier aanwezig zijn, waarvan de meesten uit Indonesië zijn gekomen. Ook leden uit Thailand, Burma en Filipijnen zijn aanwezig; en ook niet-moslims zijn aanwezig. Hudur heeft verteld dat ook in dit werelddeel de leden van de djama‘at slachtoffer zijn van religieuze oppressie. En dit alles gebeurt in de aanwezigheid van de regering. 7 jaar geleden vond een gruwelijke marteling plaats van onze lid van de gemeenschap. Dit werd internationaal via de media gepubliceerd; als gevolg hebben verschillende mensen uit verschillende delen van de wereld Ahmadiyyat de ware Islam aanvaard. Velen zeiden: “dat alleen ware gelovigen slachtoffer worden van zulke gruwel daden”. Na Pakistan is ongetwijfeld Indonesië een land waarin aanhangers van Ahmaddiyat zwaar te voortduren krijgen vanwege hun religie. Ware gelovigen versterken hun geloof ten tijde van religieuze onderdrukking en zijn standvastig. Het is voor iedere ahmadi belangrijk om zijn aandacht te vestigen op zelfhervorming.
Hudur zei: “als iemand zich niet ontwikkelt in Ahmadiyyat; wat behoeft hem dan nog om een ahmadi te blijven?”
Hudur heeft verteld dat, hoewel de toestaan in Maleisië niet zo erg is als die in Indonesië, zijn daar ook borden geplaatst waarop vermeld staat dat Ahmadies geen moslims zijn. Onze sentimenten worden hiermee beschadigd, en dit alles gebeurt in de naam van Islam en de Heilige Profeetsa

 1. Hadith:iemand die zijn mede moslim broeder voor een ongelovige (kafir) uitroept, zal hetgene hij zegt terug keren tot hemzelf en van toepassing zijn op hem zelf.[1]
 2. In de Heilige Qur'an staat: "en zeg niet tegen iemand die u met de vredesgroet (Asslaam) begroet: gij zijt geen gelovige"[2]


Mogen andere gelovigen ook het woord Allah gebruiken?[3]
Ja, de Heilige Qur’an zit vol met zulke uitspraken:

 1. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden[4]
 2. Allah zorgt voor de voorzieningen van ieder[5]
 3. Allah uw Heer en de Heer uwer voorvaderen[6]
 4. De Heilige Qur’an nodigt anderen uit om te verenigen tot één woord dat overeenkomstig is tussen beiden, namelijk: dat wij niemand dan Allah aanbidden.[7]

“Om de ware geest van de Islam te bereiken moet men de Beloofde Messias aanvaarden.”

Hudur heeft als laatste twee geschriften van de Beloofde Messiasas gepresenteerd.

  • U daden moeten tonen dat u een Ahmadi bent.
  • Naast zelfhervorming moet men erop toezien dat zijn kinderen en zijn vrouw zich ook hervormen.[8] ["en laat mijn nakomelingen rechtvaardig zijn"[9]]

 


  1. Sahih Bukhari - kitabul Eman
  2. De Heilige Qur’an 4:95
  3. Niet ahmadi-moslims hebben in Maleisië een priester aangeklaagd omdat hij het woord Allah heeft gebruikt.
  4. De Heilige Qur’an 1:2
  5. De Heilige Qur’an 13:27
  6. De Heilige Qur’an 37:127
  7. De Heilige Qur’an 3:65
  8. Tafsir Masih Maud, deel 3 blz. 326-327
  9. De Heilige Qur’an 46:16

Dat is alles dat het gewenst is om het goede in deze vorm kamagra bijwerkingen weten is is in een compleet andere vorm kamagra 100mg dit is wat we ook onthouden.