Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Vrijdagpreek 16 dec 2014

Notities - Vrijdagspreek van Hadrat Khalifatul-Masih Khamisaba, 26 dec. 2014, in Baitul-Futuh, London. De zegeningen van Jalsa Salana en onze verantwoordelijkheden als Ahmadi-moslims

Na Tashahhud, T‘awwuz, Tasmiyyah en Surah Fatiha zei Hudur: ‘Door de genade van Allah begint vandaag de Jalsa Salana in Qadian, India. Ook in enkele Afrikaanse landen wordt de Jalsa Salana gehouden.’

Falende pogingen van de vijand

Eerst werd de Jalsa Salana alleen in India gehouden en daarna ook in Rabwah. De vijand dacht dat hij de ontwikkeling van de Jamaat kon stoppen door sancties te leggen op de Jalsa Salana in Pakistan. Uiteindelijk heeft dit ervoor gezorgd dat een wereld geopend werd van Jalsa Salana’s. In ieder land waar de gemeenschap is gevestigd wordt een Jalsa Salana gehouden. Deze Jalsa Salana zorgt ervoor dat het ware beeld van de Islam verkondigt wordt in de wereld. Dit is iets dat ook erkent wordt door wereldleiders en volgelingen van anderen religies.  

‘Deze bijeenkomst brengt een revolutie teweeg.’ [Hudur] 
‘De eerste steenlegging van deze bijeenkomst is gelegd door God zelf.’ [de Beloofde Messiasas
‘Indien alle regeringen van de wereld zich verenigen om Jamaat Ahmadiyya te vernietigen zullen zij hierin falen. (Inshallah) Omdat deze gemeenschap door God zelf is gesticht.’ [Hudur] 

Verantwoordelijkheden van de deelnemers van Jalsa Salana

 1. Zelfanalyse: we horen ons zelf af te vragen of onze ambities tijdelijke emoties zijn of een blijvende passie?
 2. We moeten met de juiste inspanning en vurige gebeden streven voor zelfhervorming.
 3. We moeten de geboden van Koran volgen en een voorbeeld hiervan worden.
 4. Om een relatie met God te ontwikkeling moeten wij de eerste stap zetten. Wanneer God ziet dat wij iedere poging hebben genomen om Zijn plezier te winnen zal Zijn genade nederdalen. 

  ‘Gelukkig zijn zij die profiteren van de gebeden van de Beloofde Messiasas’ 

  Gezegdes van de Beloofde Messiasas 

 1. Stel God boven alles.
 2. Mensen kijken naar uw gedrag en niveau van aanbiddingen en en geloof. Hervorm uzelf zodat u niet de oorzaak wordt van hun negatieve visie en invloed over Ahmadiyyat.
 3. Als iemand geen sympathie toont aan zijn medemens toont hij geen sympathie aan de gehele wereld.
 4. Alleen zij zullen als een deel van mijn gemeenschap worden beschouwd die voorkeur geven aan het geloof boven de wereld.
 5. Innerlijke hervorming is nodig, zodat u zich onderscheidt van anderen. Indien dit niet gebeurt bent u net als alle anderen moslims.
 6. Hervorm uzelf en probeer iedere weg te bewandelen om God tevreden te stellen. Door Sadaqa, gebeden en iedere anderen manier. Slechts kennis en het beantwoorden van aantijgingen zal niet resulteren in een sterke relatie met God.

   

  Bijzondere instructies voor de deelnemers van de Jalsa Salana in Qadian 

 • De Beloofde Messiasas heeft gezegd dat de deelnemers van Jalsa Salana in Qadian zelf hun dekbedding en verblijfspullen moeten meenemen.
 • Zorg dat uw goed voorbereidt bent voor de winterklimaat. Er zijn faciliteiten maar wellicht niet voldoende, dus wees tevreden met wat u zult krijgen en hebt geen bezwaar hierop.
 • De Jamaats van alle werelden moeten hun leden die deelnemen aan de Jalsa Salana goed informeren. En de opgevraagde informatie tijdig opsturen naar Markaz. De Jamaats zijn hier nalatig over.
 • ‘Klaag niet, maar ga liever opzoek naar de revolutie die de Beloofde Messiasas wou brengen in zijn volgelingen en profiteer van de zegeningen van de Jalsa Salana.’
 • Onthoudt dat wereldse faciliteiten niet onze doel zijn maar vestig uw aandacht op zelfhervorming.
 • Zij die ziek zijn of oud en dus extra faciliteiten nodig hebben, kunnen beter nier deelnemen in de Jalsa Salana, want deelnemen in de Jalsa betekent het verdragen van pijn en moeite.
 • Bidt voor de ontwikkeling van de Jamaat en voor de ontwikkeling van de band met Khilafat. Bidt voor de bescherming tegen de vijand. Bidt voor de missie van de Beloofde Messiasas.
 Afdeling MIC-NL 
Deze samenvatting is niet de complete vertegenwoordiging van de oorspronkelijke tekst en dient slechts als een herinnering