Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

De Heilige Profeet (vzmh)

Mohammed (s), de Profeet van God, was een verheven voorbeeld voor het mensdom. Zijn leven is zeer opmerkelijk hem is binnen een tijdsbestek van ongeveer 60 jaar het gehele scala van menselijke ervaringen ten deel is gevallen.

Armoede en rijkdom, mislukking en succes, vervolging en een koninklijk gezag, het zonder vrienden zijn en een ongeëvenaarde macht. Hij was wees, een aangenomen kind, vader, buur, handelaar,strijder ,generaal en veroveraar, rechter, wetgever, verlicht staatsman, een trouwe vriend en boven alles een Profeet en een prediker van het Woord van God.

Lees meer: De Heilige Profeet (vzmh)


Mohammed (vzmh) in de Bijbel.

Bij het reconstrueren van de berichten over de profeten, is de hulp die wij uit de Bijbel kunnen putten, van onschatbare waarde. Geen ander boek dat vóór de Heilige Koran is geopen­baard, kan ons deze hulp verschaffen. Om op de vraag te kunnen antwoorden of vroegere leerstellingen en vroegere profeten voorspelden dat er een volmaakte leer en een volmaakte profeet na hem zouden komen, moeten wij dus de Bijbel raadplegen. Wanneer wij dit doen, zien wij dat God de aartsvader Abraham (s) vele beloften deed. Toen deze het bevel kreeg naar Kanaán te trekken, ontving hij de volgende openbaring:

Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Lees meer: Mohammed (vzmh) in de Bijbel.