Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Actueel Nieuws

Voorspellingen over de naam Ahmadiyya

 

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

 

Wat hebben vroegere islamitische hervormers en heiligen gezegd over de naam van de Djamaat van de Beloofde Messias en Mahdi? Vanuit de drieënzeventig sekten zou er slechts één groep zijn die door de Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) is voorspeld als de enige groep die het paradijs zal binnentreden[1]. Het zal een groep zijn die gered zal worden van het vuur en de ware leerstellingen van de Islam zal vertegenwoordigen. Hoe zal deze groep dan heten?  

Laten we een paar citaten aantonen uit de geschriften en de uitingen van enkele islamitische heiligen. 

 1. Hazrat Ali (RA) Ibn abi Talib, de Vierde rechtgeleide Khalifa van de Islam, zei:

   

  "Mahdi Maoud (de beloofde Mahdi) zal worden gekleurd met de glorie van Muhammadiyya en zal de rijkdom van Ahmadiyya hebben[2]." 

 2. Hazrat Muhammad bin Faris Misri schreef:

   

  "Onze geleerde zal een profeet zijn en zal onder degenen zijn die roepen naar de waarheid. Hij zal een positie bezitten van een boodschapper en onze A'arif zal in de periode van Ahmadi zijn, hij zal vanuit de oolulazm zijn (degenen die een sterke vastberadenheid bezitten) en grootheid ontvangen[3]."

   

 3. Hazrat Imam Mujaddid Alif Thani (de hervormer van de elfde eeuw van de Islamitische jaartelling) schreef:

   

  "Ongeveer duizend en nog iets meer jaren na het droevige overlijden van de Heilige Profeet (vrede zij met hem), zal de Haqeeqate (waarheid) Muhammadiyya opstijgen vanuit haar positie en zich verenigen met de plaats van de Haqeeqate (Waarheid) Ka'aba. Rond die tijd zal Haqeeqate Muhammadi (Muhammadi Waarheid) de Haqeeqate Ahmadi (Ahmadi Waarheid) worden genoemd[4]."

   

 4. Hazrat Imam Ali Al-Qari (een zeer gerespecteerde geestelijke leider) schreef:

   

  "Zo zullen alle drieënzeventig sekten in het vuur zijn en de Firqah najiha (de geredde sekte die het paradijs verdient) die ENE zijn onder de Ahle sunna (soennieten), die de glorie van Muhammadiyya zal hebben en de heilige Tareeqatul (praktijken van) Ahmadiyya zal volgen[5]."

   

 5. Hazrat Abdur Raheem Grohri schreef:

   

  "Hazrat Mahdi Maoud heeft de Muhammadi uiterlijk en zal nederdalen als een leider, hij zal een moedervlek hebben in de buurt van een van zijn ogen. Hij zal din-e Ahmadi (de Ahmadi praktijken) opnieuw hervestigen, onze Sahib zal helder zijn als de zon zijn en de meest geliefde. Hij zal geleerd zijn, wijs, de koning van wijsheid en een eeuwige heilige. O mir Muhammad Sahah! Mahdi zal worden versierd met de tulband van het profeetschap[6]."

   

  De Ahmadiyya Djamaat

   

  Alle bovenstaande islamitische hervormers en heiligen begrepen dat ten tijde van de Mahdi de Tareeqatul Ahmadiyya zal worden hervestigt en daarmee zullen de volgelingen van de ware Mahdi de Ahmadiyya Glorie van de Islam beoefenen en zij zullen Ahmadiyya Djamaat worden genoemd. We kunnen al deze heiligen niet opzij zetten. We kunnen niet enerzijds beweren deze heiligen te volgen en tegelijkertijd hun woorden verwerpen omdat de naam Ahmadiyya wordt voorspeld. Uit de bovenstaande citaten blijkt ook dat de Mahdi een profeet van Allah zal zijn. En dit bevestigt des te meer dat de Mahdi daadwerkelijk niemand anders is dan de Messias. Zij zullen één en dezelfde persoon zijn, zoals de Heilige Profeet (vrede zij met hem) dat voorspeld heeft. Daarnaast heeft de Heilige Profeet (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) in Sahih Muslim de Messias bij zijn komst vier maal een profeet genoemd.   

Beste broeders, bestudeer de waardevolle werken van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in de Islam zorgvuldig. De beloofde Messias en Mahdi kwam op het juiste moment, en na het stichten van een dynamische Djamaat vertrok hij met succes uit deze voorbijgaande wereld naar zijn eeuwige verblijfplaats. Sindsdien is het ware spirituele Khilafat (Kalifaat) in ere hersteld zoals het tevens ook voorspeld door de Heilige Profeet Mohammad[7] (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn). 

Dit is de Djamaat dat gezegend is. Zij dienen met het ganse hart de religie en verspreiden de boodschap van de Islam over de hele wereld, waardoor er nu jaarlijks honderdduizenden mensen tot de Islam toetreden. Dit is uw gezegende kans om de Islam te dienen door toe te treden in de Djamaat van de Beloofde Messias en Mahdi. 

De noodzaak van Bai’at (toetreding) 

Als u de welbehagen en de zegen van God wilt winnen dan zult u de bevelen van de Heilige Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) moeten gehoorzamen. Hij zei in verband met de Imam van de tijd: 

 • Thaubaan vertelt, dat de Heilige Profeet zei: “Wanneer u de Mahdi vindt, doet dan Bai’ah (de gelofte van trouw) in zijn handen. U moet naar hem toe gaan, zelfs als u hem alleen maar op uw knieën over met ijs bedekte bergen kunt bereiken. Hij is de Mahdi en de Kalief van Allah.[8]

 • "Wie doodgaat zonder de Imam van zijn tijd te erkennen, sterft als een onwetende[9].”

 Wie is de Imam van deze tijd? 

In deze tijd beweerde Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem) de Mahdi en de Messias te zijn wiens komst werd voorspeld door de Heilige Profeet Mohammed (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn). 

Als de stichter van de Ahmadiyya Djamaat in de Islam heeft hij er geen aanspraak op gemaakt een nieuwe religie te hebben gebracht. Hij werd gezonden om de fouten weg te nemen die hun weg hebben gevonden in de opvattingen en overtuigingen van de moslims. De Djamaat werd gesticht onder goddelijke leiding in het jaar 1889. Voor meer info: www.islamnu.nl www.moslimsvoorvrede.nl www.alislam.org 

Moge Allah de mensheid begunstigen met wijsheid en inzicht en hen in staat stellen om deze boodschap te begrijpen en te accepteren. 

Wassalaam, 

Y. Ikhlaf


[1] Ibn Majah, Mishkat, Tirmidhi, At Tabarani. Deze hadith is ook overgeleverd door Abu Dawud (2/503), Ahmad (4/102) en al-Haakim (1/128) onder anderen, met soortgelijke bewoordingen, maar met de volgende toevoeging; "tweeënzeventig in het hellevuur en één in de Jannah: en dat is de ‘Jama` ah'."

[2] "Yanabaiul Muwadat" Deel III Blz. 58, door Allama Fazil Saheikh Suleman Ibn Sheikh Ibrahim Alma'aroof NaKhawajah Kalan (dood 1877) Matba'a AL Irfan Saida Bairoot.

[3] "Al-Maddad Al Faidh" gepubliceerd door Sharah Deewan Sayedee Umar bin Al-Faridh, Maktabaa Hadhrat Al-Sheikh Ahmad Ali Aimlenji Al-kutabi van Al-Azhar Egypte, 1319 hijra (1901) Blz. 38.

[4] "Mubda'a o Ma'ad" door Imam Rabbani Mujaddad Alif Thani Sheikh Ahmad Farooqi Naqshbandi Sarhindi Qadas Sirah met Urdu Vertaling door Hadhrat Maulana Sayed Zawar Hussain Shah Naqshbandi gepubliceerd door Idarahe Mujaddadiyya, Nazim Abad Nr. 3 Karachi Nr. 18 blz. 205.

[5] "Al Muraqqatal Mafateeh Sharah Al-Mashkawatal Masabeeh" Lil Muhadith Al-Shaheer Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari (dood 1014 hijra) Deel I, Maktaba Imdadiyya Multan blz. 248.

[6] "A'ainae Sikandri" Vol. II door Hafiz Ghulam Abro eerste editie (1974) Maulvi Muhammad A'zeem and Sons. Merchants of Books Shahi Bazaar Shikarpoor Sindh, blz. 18.

[7] Musnad Ahmad ibn Hanbal

[8] (Ibn Majah)

[9] (Musnad Ahmad bin Hanbal, Vol. 4, blz. 96)