Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Actueel Nieuws

Vragen van de heer Harry van Bommel aan de minister van Buitenlandse Zaken

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over een politie-inval in het hoofdkwartier van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Rabwah, Pakistan 

  1. Kent u het bericht ‘Pakistan arrests 4 Ahmadis during Rabwah Raid’? 1)
  2. Welke informatie heeft u over deze politie-inval in het hoofdkwartier van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Rabwah, Pakistan? Is er naar uw oordeel proportioneel geweld gebruikt bij de inval?  
  3. Is het juist dat er al meer dan een jaar een verbod geldt op bepaalde publicaties van de Ahmadi’s? Zo ja, waarom geldt dit verbod?
  4. Ziet u deze inval als illustratie van de verslechterde situatie van de Ahmadi’s in Pakistan?
  5. Wat doet u om bij de Pakistaanse autoriteiten de benarde positie van Ahmadi’s in Pakistan aan te kaarten? Zal dit ook een onderwerp zijn bij het toegezegde bezoek van de Mensenrechtenambassadeur aan Pakistan? 

Bron 

1 Pakistan arrests 4 Ahmadis during Rabwah Raid, https://www.rabwah.net/pakistan-arrests-3-ahmadis-during-rabwah-raid/, 5 december 2016.  

(Harry) van Bommel is een Nederlands politicus. Namens de SP is hij sinds 1998 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij zet zich onvermoeid in voor de mensen rechten. 

Meer over Harry van Bommel willen weten raadpleeg dan: https://www.sp.nl/onze-mensen/tweede-kamer/harry-van-bommel

 

Harry van Bommel1.jpg