Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Persberichten

INTERNATIONALE MOSLIMLEIDER BIDT VOOR ONSCHULDIGE SLACHTOFFERS VAN HET ISRAËLISCH-PALESTIJNSE CONFLICT

AHMADIYYA MOSLIM MEDIA BUREAU

Tel: 06-27298830                                                                                                              
26 juli 2014
MEDIABERICHT

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Djamaat, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad - Vijfde Khalifa (Opvolger) van de Beloofde Messias

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad roept de moslimlanden op om hun rol te vervullen in het beëindigen van het geweld en het vestigen van vrede. 

Zijne Heiligheid, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, het Internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), heeft het voortdurende geweld in Gaza veroordeeld tijdens de laatste vrijdagpreek van de Islamitische maand Ramadan dit jaar. 

Zijne Heiligheid sprak uitgebreid over Lailatul Qadr, bekend als 'de nacht van de lotsbestemming', die volgens de Islamitische leer valt in de laatste dagen van Ramadan.  Zijne Heiligheid adviseerde Ahmadi-moslims om te zoeken naar godvrezendheid en de aanbidding van de Ene God op te voeren.

Terwijl Zijne Heiligheid op 25 juli 2014 een bijeenkomst van duizenden Ahmadi-moslims toesprak in de Baitul-Futuh-moskee in London, gaf hij een uitgebreide analyse van het lopende Israëlisch-Palestijnse conflict. De preek werd live uitgezonden over de hele wereld op MTA International.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Met groot verdriet moet worden gezegd dat het tegenwoordig het kwalijke lot is van veel moslimlanden dat zij niet langer verenigd zijn. Leden van het publiek vechten onder elkaar; burgers vechten met regeringen; ondertussen begaan regeringen wreedheden tegen hun bevolking. Daardoor is niet alleen de eenheid verloren, maar worden er grote wreedheden en onrecht begaan.

Het gevolg van het gebrek aan eenheid is dat niet-moslim landen nu het vertrouwen hebben om te doen wat zij willen tegen de moslims en dit is de reden dat Israël momenteel bezig is met het op de meest wrede manier doden van tientallen onschuldige Palestijnen. 

Als de moslims verenigd zouden zijn en het pad van God zouden volgen, dan zou de collectieve kracht van de moslimlanden zo groot zijn dat deze wreedheid nooit kon hebben plaatsgevonden".

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei verder:

“Vergeleken met Israël bezitten de Palestijnen geen macht of kracht. Zeker, alle wreedheid is verkeerd en als Hamas wreedheid begaat, dan moeten de moslimlanden hen stoppen. Maar als men de relatieve sterkte en wreedheden van de twee partijen vergelijkt, dan is het alsof een partij een stok gebruikt, terwijl de andere partij gebruik maakt van een volledig uitgerust leger om haar onrecht te plegen.

“Onlangs hielden Turkse moslims een rouwplechtigheid, en op deze manier denken moslimlanden dat zij hun verantwoordelijkheid hebben vervuld. Echter zij vervullen hun vereiste taak niet en op dezelfde wijze vervult ook de westerse wereld haar verantwoordelijkheid niet. Zij zouden de wreedheid krachtig en actief moeten stoppen. 

“Hoe dan ook, we kunnen slechts bidden dat Allah de Almachtige de onderdrukten en de onschuldigen beschermt tegen deze wreedheid en dat vrede kan worden gevestigd.

Moge Allah, de Almachtige, bovendien verstand en wijsheid schenken aan de moslimlanden die tegen elkaar vechten in een toenemende wanorde. Moge Allah eenheid tot stand doen komen onder hen.”

Gedurende de vrijdagpreek, die een uur duurde, sprak Zijne Heiligheid ook in detail over Lailatul Qadr, de heilige nacht van de lotsbestemming. 

Hij legde de verschillende betekenissen van het woord ‘Lailatul Qadr’ uit en legde uit hoe mensen er voordeel uit kunnen behalen. Hij merkte op dat deze zegening een samenhang heeft met nationale eenheid en harmonie. 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei tenslotte:

“Vandaag is het de laatste vrijdag van Ramadan van dit jaar. Het moet echter niet zo zijn dat de zegeningen van deze maand nu verdwijnen, integendeel haar zegeningen moeten komen om een gehele leven mee te gaan. Moge wij altijd de doelstellingen vervullen waarvoor de Heilige Koran werd geopenbaard.”

Einde bericht  


Ahmad Said Ikhlaf 
Mediacontact Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland 
Tel: 06-27298830 
www.alislam.org 
www.islamnu.nl  
“LIEFDE VOOR IEDEREEN, HAAT VOOR NIEMAND”