Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Persberichten

Ahmadi Moslims gedood

AHMADIYYA MOSLIM MEDIA BUREAU

Tel: 06-27298830                                                                                                              
28 juli 2014
MEDIABERICHT

DRIE AHMADI MOSLIMS – WAARONDER EEN ACHT MAANDEN OUDE BABY EN EEN ZEVEN JAAR OUD MEISJE – GEDOOD IN PAKISTAN DOOR EEN MET HAAT GEVULDE EXTREMISTISCHE BENDE

 • Acht huizen verbrand
 • Stervende slachtoffers achtergelaten
 • Politie was aanwezig
 • Zwangere vrouw verliest haar kind
 • Aanval vindt plaats in Kachi-Pump in Gujranwala

Het is met groot verdriet en verbijstering dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap bevestigt dat drie van haar leden, waaronder een zevenjarig kind en een acht maanden oude baby zijn vermoord door plaatselijke extremisten in het gebied van Kachi-Pomp in Gujranwala, Pakistan in een sektarische aanval. Het betreft martelaren om de enige reden dat zij Ahmadi-moslims waren, terwijl de plaatselijke politie erbij stond en naar de slachting keek. 

De overledenen zijn mevrouw Bushra Bibi, (exacte leeftijd nog niet bekend - in de 50), en haar twee kleindochters, Hira van zeven jaar en Kainaat die acht maanden oud was.    

Verder, mevrouw Mubashara Bibi, die zeven maanden zwanger was en een miskraam had. Acht andere vrouwen en kinderen worden behandeld voor brandwonden.  

FEITEN:   

 • Om 20:00 lokale tijd op 27 juli 2014, verzamelden anti-Ahmadi extremisten zich voor een vooraf gepland 'protest' bij Kachi-Pomp in Gujranwala op een plek waar meer dan 15 Ahmadi-moslim families dicht bij elkaar woonden.   
 • De extremisten kwamen bijeen onder het voorwendsel dat een Ahmadi jongere een foto van de Khana Ka'bah (Heilige Moskee) op Facebook had beklad. Deze bewering is volkomen onjuist.   
 • Spoedig veranderde het 'protest' in een gewelddadige en moorddadige aanval waarbij de huizen van de Ahmadi-moslims werden verbrand, geplunderd en leeggeroofd.   
 • In totaal werden acht woningen die behoren tot Ahmadi-moslims verbrand door anti-Ahmadi extremisten.  
 • Toen de protesten begonnen, waren er twee politievoertuigen aanwezig, maar de dienstdoende politiebeambten keken toe terwijl het geweld begon. 
 • De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap reageerde onmiddellijk en probeerde de bewoners van de huizen te evacueren. Ze waren echter vanwege de omvang van de vlammen niet in staat om een huis op tijd te evacueren en zo bleven drie Ahmadi-moslims, Bushra Bibi, de vrouw van Munir Ahmad en haar twee kleindochters Hira en Kainaat, dochters van Muhammad Buta, achter en zij stierven door het inademen van rook en de daaruit voortvloeiende verstikking.   
 • Een Ahmadi-moslim dame, mevrouw Mubashara Bibi, die zeven maanden zwanger was, had een miskraam. 
 • Acht andere Ahmadi-moslim vrouwen en kinderen liepen verwondingen op en worden behandeld voor brandwonden in een plaatselijk ziekenhuis.   
 • De anti-Ahmadi extremisten belemmerden vervolgens de leden van de brandweer in hun werkzaamheden en zij werden gedwongen zich terug te trekken voordat ze in staat waren om de vlammen te doven.   
 • Ambulances die bij het drama aanwezig waren, werden bekogeld met stenen.   
 • Later waren meer politieagenten aanwezig bij het tafereel, maar zij namen niet onmiddellijk actie, terwijl Ahmadi huizen verder werden geplunderd.   

Na de aanval zei de perssecretaris van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Abid Khan:   

"Ahmadi Moslims over de hele wereld zijn geschokt en uiterst bedroefd door deze gruwelijke en verbijsterende aanval in Pakistan. Het is onmogelijk om het niveau van haat en verdorvenheid te begrijpen dat iemand kan aanzetten tot zo’n meedogenloze wreedheid.  

Een acht maanden oude baby en haar zevenjarige zusje zijn samen met hun grootmoeder gedood. Een zwangere vrouw heeft haar kind verloren. Een aantal anderen zijn ernstig gewond en dit alles alleen omdat ze vreedzame en gezagsgetrouwe Ahmadi-moslims zijn.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zal nooit de straat opgaan of reageren met agressie. We reageren alleen door neer te buigen voor de Almachtige God, door Zijn bescherming en hulp te zoeken en door uiting te geven aan de Korantekst dat "wij voorzeker van Allah zijn en tot Hem zullen wederkeren".  

Het is te hopen dat de internationale gemeenschap en de media volledige en correcte informatie ontvangt betreffende deze brutale en zinloze moorden. Indien dergelijke haat en een dergelijk sektarisch geweld aanhouden, dan is het onvermijdelijk dat verdere tragedies zullen volgen." 

Moge God de positie van de martelaren verheffen en hun dierbaren geduld toekennen.  

Einde bericht 


Ahmad Said Ikhlaf 

Mediacontact Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland 
Tel: 06-27298830 
www.alislam.org 
www.islamnu.nl  
“LIEFDE VOOR IEDEREEN, HAAT VOOR NIEMAND”