Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Nederland

Persberichten

UITSPRAAK VAN HADHRAT KHALIFATUL MASIH V (ABA) NA DE AANVAL IN GUJRANWALA

AHMADIYYA MOSLIM MEDIA BUREAU

Tel: 06-27298830                                                                                                              
28 juli 2014
MEDIABERICHT

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Djamaat, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad - Vijfde Khalifa (Opvolger) van de Beloofde Messias

Op 27 juli 2014 werden Ahmadi-moslims in Kachi-Pump in Gujranwala aangevallen door plaatselijke extremisten in een sektarische aanval. Tijdens de aanval werden drie Ahmadi-moslims, waaronder een zevenjarige meisje en haar acht maanden oude babyzusje martelaars.  

Als reactie op deze brute en meedogenloze aanval, zei het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad: 

"Deze aanval is een daad van de meest extreme wreedheid en onmenselijkheid, waarbij onschuldige mensen die vreedzaam in hun eigen huis verbleven, werden aangevallen en gedood.  

Er is ten onrechte beweerd dat deze aanval werd uitgelokt door een lid van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Deze bewering is volkomen onjuist en mist iedere grond. Als degenen die deze aanval gepleegd hebben echt het gevoel hadden dat iemand hen had geprovoceerd, dan hadden zij hem kunnen laten arresteren, maar in plaats daarvan kozen zij ervoor om een oudere dame en haar twee kleindochters levend te verbranden. 

In werkelijkheid was dit een niet uitgelokte aanslag op alle vormen van menselijk fatsoen die leidde tot de dood van drie mensen, waaronder twee zeer jonge kinderen. 

Deze aanval vond plaats terwijl de plaatselijke politie aanwezig was en toezag en geen actie ondernam. Het is wederom een voorbeeld van hoe de autoriteiten in Pakistan de vervolging van Ahmadi-moslims steunt.  

Laat het duidelijk zijn dat wij Ahmadi-moslims nooit enig werelds protest zullen ondernemen, noch zullen we ooit de straat op gaan. Onze reactie op alle aanhoudende vervolging waarmee wij worden geconfronteerd, is, en zal altijd blijven, dat wij ons nederbuigen voor Allah, de Almachtige, en dat wij zoeken naar Zijn Hulp en Genade. 

Deze barbaarse aanval werd uitgevoerd in naam van de Islam, terwijl de waarheid is dat dit soort geweld niets te maken heeft met de Islam of zijn leerstellingen. Zulke meedogenloze aanvallen kunnen slechts worden beschouwd als onmenselijk in extreme vorm. Deze soort kwaadaardige aanvallen is niets anders dan een bezoedeling van de zuivere en vreedzame leer van de Islam. 

Het doden en het zich hevig verzetten is geen daad van de Islam, maar een handeling van die mensen die niet geloven in God en die niet eens de meest elementaire menselijke waarden of enig fatsoen bezitten. 

Moge Allah geduld schenken aan alle nabestaanden en aan de Ahmadi-moslims in de hele wereld.”

Einde bericht    


Ahmad Said Ikhlaf 

Mediacontact Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland 

Tel: 06-27298830 
www.alislam.org 
www.islamnu.nl  
“LIEFDE VOOR IEDEREEN, HAAT VOOR NIEMAND”