Islam

Islam is een universele religie. Islam onderwijst een universele God. Islam onderwijst om te geloven in alle profeten van God, in Mozes, in Jezus, in Krishna enz. Islam onderwijst om te geloven in de waarachtigheid van de oorsprong van alle religieuze geschriften. Islam onderwijst dat wetenschap en religie in harmonie zijn. Door het volgen van de islamitische leerstellingen aanschouwt men God zelf in dit leven.  Meer

Ahmadiyya Moslim Djamaat

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) stichtte de Ahmadiyya Moslim Djamaat in 1889, in het dorp Qadian in India. Op basis van goddelijke openbaringen verklaarde hij de Beloofde Messias en Mahdi te zijn wiens komst was voorspeld door de Heilige Profeet Mohammed (saw). Zijn aanspraak vormt de basis van de Ahmadiyya Moslim Djamaat. Ahmadiyyat is geen nieuwe religie, maar de ware Islam zonder aanpassingen.  Meer