Ahmadiyya

De Ahmadiyya Moslim Djamaat is een dynamische, snel groeiende internationale beweging van herleving binnen de islam. Zij is opgericht in 1889 en heeft vestigingen in meer dan 206 landen. Het aantal leden bedraagt verscheidene tientallen miljoenen. Het huidige hoofdkantoor is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

De Ahmadiyya Moslim Djamaat is de enige islamitische organisatie die gelooft dat de langverwachte Messias is gekomen, en wel in de persoon van Mirza Ghulam Ahmad van Qadian (as) (1835-1908). Ahmad (as) beweerde de metaforische tweede komst van Jezus (as) van Nazareth te belichamen en de goddelijke gids te zijn wiens komst werd voorspeld door de profeet van de islam, Mohammed (sa). De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat God Ahmad (as) heeft gezonden om een eind te maken aan godsdienstoorlogen, en rechtvaardigheid en vrede te vestigen. Zijn komst heeft geleid tot een ongekend tijdperk van islamitische revival. Hij erkende ook de waarheid van de grote religieuze stichters en heiligen, zoals Zoroaster, Abraham, Mozes, Jezus, Krishna, Boeddha Confucius, Lao Tzu en Guru Nanak.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de grootste islamitische organisatie die terrorisme categorisch afwijst. Ahmad (as) heeft nadrukkelijk verklaard dat een agressieve “jihad met het zwaard” geen plaats heeft in de islam. In plaats daarvan leerde hij zijn volgelingen om een vreedzame, intellectuele “jihad van de pen” ter verdediging van de islam te voeren. Daartoe schreef Ahmad (as) meer dan 90 boeken en tienduizenden brieven, hij hield honderden lezingen en was betrokken bij tal van publieke debatten. Zijn strenge en rationele verdediging van de islam onrustig conventionele islamitische denken.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap onderschrijft een scheiding van kerk en staat. Ahmad (as) leerde zijn volgelingen om de heiligheid van zowel religie als de overheid te beschermen door zich als rechtvaardige en loyale burgers te gedragen. Hij waarschuwde tegen irrationele interpretaties van de Koran en het op onjuiste wijze toepassen van de islamitische wet. Hij uitte voortdurend zijn bezorgdheid over de bescherming van de rechten van Gods schepselen. De Gemeenschap is een vurig pleitbezorger voor toepassing van de universele rechten van de mens en de bescherming van religieuze en andere minderheden en stimuleert de empowerment en het onderwijs voor vrouwen. De leden behoren tot de meest gezagsgetrouwe, goed opgeleide en betrokken moslims in de wereld.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de belangrijkste islamitische organisatie met een centrale geestelijke leider, die bekend staat als de Khalifa van de islam. Meer dan een eeuw geleden herinnerde Ahmad (as) zijn volgelingen aan Gods belofte dat de boodschap van de islam door middel van het khilafat zou worden veiliggesteld. De Gemeenschap is van mening dat alleen het geestelijke opvolgerschap van het Khilafat de echte waarden van de islam kan handhaven en de mensheid kan verenigen. Vijf geestelijke leiders hebben Ahmad (as) sinds zijn dood in 1908 opgevolgd. Het huidige geestelijke hoofd van de Gemeenschap en Khalifa van de Islam is Zijne Heiligheid Mirza Masroor Ahmad, de vijfde opvolger van de Beloofde Messias. Hij woont in het Verenigd Koninkrijk. Onder leiding van het Kalifaat heeft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap meer dan 16.000 moskeeën, meer dan 500 scholen en meer dan 30 ziekenhuizen gebouwd. De Gemeenschap heeft de Heilige Koran in meer dan 70 talen vetaald. Zij propageert de ware leer van de islam en de boodschap van vrede en tolerantie door middel van haar televisiezender (MTA), die 24 uur per dag uitzendt, door middel van internet (alislam.org) en publicaties (Islam International Publications). De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is in de voorhoede van de wereldwijde noodhulp bij rampen via een onafhankelijke charitatieve organisatie, Humanity First.

Gerelateerde boeken

Een elementaire studie van de Islam
Islam en vrijheid van meningsuiting
De Ark van Noach
Waqf-e-Nau Syllabus
Onze Leer
Het Testament
Hoe verlost te worden van zonde
Enige onderscheidende kenmerken van de Islam
Wereldcrisis en de weg naar vrede
Verhalen om over na te denken
Rah-e-Imaan: De weg van het geloof
Het antwoord van de Islam op hedendaagse vraagstukken

Gerelateerde tijdsschriften

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
Al Islaam Apr 2002 | Liefde
Al Islaam Maa 2006 | Vrouwen Dageraad
Toespraak ter gelegenheid van de eerste steenlegging van Baitul Afiyat Moskee te Almer
Wie zijn Ahmadi Moslims?
Enkele veelgestelde vragen over de Islam
Islam - een bedreiging of bron van vrede?
Toespraak ter gelegenheid van de eerste steenlegging van Baitul Afiyat Moskee te Almer
Al Islaam Jan 2012 | Geert Wilders
Qadiani's en Lahori's
Islam - een baken van licht in een wereld van ongelijkheid

Gerelateerde boeken

Een elementaire studie van de Islam
De Ark van Noach
Onze Leer
Hoe verlost te worden van zonde
Wereldcrisis en de weg naar vrede
Rah-e-Imaan: De weg van het geloof
Islam en vrijheid van meningsuiting
Het Testament
Enige onderscheidende kenmerken van de Islam
Verhalen om over na te denken
Het antwoord van de Islam op hedendaagse vraagstukken

Gerelateerde tijdsschriften

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
Al Islaam Maa 2006 | Vrouwen Dageraad
Wie zijn Ahmadi Moslims?
Waqf-e-Nau Syllabus
Islam - een baken van licht in een wereld van ongelijkheid
Toespraak ter gelegenheid van de eerste steenlegging van Baitul Afiyat Moskee te Almer
Al Islaam Apr 2002 | Liefde
Enkele veelgestelde vragen over de Islam
Islam - een bedreiging of bron van vrede?
Al Islaam Jan 2012 | Geert Wilders
Qadiani's en Lahori's
Toespraak ter gelegenheid van de eerste steenlegging van Baitul Afiyat Moskee te Almer