Nieuwjaarsboodschap 2023: Hoop

Een boodschap van hoop voor 2023

‘De Mahdi zal de wereld vullen met rechtvaardigheid zoals deze eerder gevuld was met onrecht.’ (profetie van de profeet Mohammed, vrede zij met hem)

De pandemie, klimaatverandering, de dreiging van een nucleaire oorlog, politieke en economische crises, uiteengedreven families, morele verwarring, spirituele leegte, egoïsme, corruptie, extremisme, racisme, geweld …

Het is niet meer mogelijk om zonder wanhoop naar de toestand van de wereld te kijken. Ouders verliezen de hoop dat hun kinderen hetzelfde leven kunnen leiden waarmee zij zelf gezegend waren. Sommige mensen vrezen zelfs dat de gehele mensheid zal worden uitgeroeid. In deze omstandigheden geeft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap hoop.

De Islam heeft gedurende duizend jaar gezorgd voor bloei van de menselijke beschaving. Ook Europa werd door de Islam gered van de duistere Middeleeuwen. De profeet Mohammed
(vrede zij met hem) voorspelde dat zijn gemeenschap daarna in verval zou raken en de relatie met God zou verliezen. De hele wereld zou in een ernstige toestand terechtkomen. Dan zou God de Mahdi sturen om een nieuwe bloeiperiode voor de mensheid in te luiden. Wij brengen u het goede nieuws dat vele voorspellingen over deze tijd in vervulling zijn gegaan. De Mahdi verscheen al in 1891 en de mensheid zal deze nieuwe bloeiperiode binnengaan.

Wij staan op zaterdag 24 december op de Dam in Amsterdam om dit nieuws persoonlijk aan u te brengen. Ook in 2023 zullen wij verschillende steden bezoeken om hoop te geven aan de mensen van Nederland.

Foto : De komst van de Mahdi werd vergezeld door de vervulling van talloze andere voorspellingen. Verschillende heilige boeken, waaronder de Bijbel, noemden bijvoorbeeld zon- en maansverduisteringen. De profeet Mohammed, vrede zij met hem, voorspelde zelfs dat deze zouden plaatsvinden op specifieke dagen in de maand Ramadan. Deze voorspellingen gingen in vervulling in 1894, drie jaar nadat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad uit India, bekend maakte de Messias en Mahdi te zijn. Lees meer over dit teken van de Messias.

 

De Stem van de Islam – web radiozender

 

Luister Live!

 

De Stem van de Islam is de eerste web radiozender van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland. Overal ter wereld te beluisteren via het internet.

U krijgt een divers aanbod van programma’s te horen met inspirerende verhalen. Het hoogtepunt van onze programma’s is de Nederlandse vertaling van de vrijdagpreek van Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad, de vijfde Kalief en het hoofd van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap werd gesticht in 1889 in India door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, die aanspraak maakte om de Messias en Mahdi te zijn van de Later Dagen. De gemeenschap is inmiddels in meer dan 200 landen gevestigd en is overal groeiend en bloeiend. Wij brengen u het goede nieuws dat de wederkomst van Jezus heeft plaats gevonden: De Messias is gekomen.

De radiozender is beschikbaar als IOS App en Android App.

Download app en luisterDownload app en luister!

 

 

 

 

Luister Live!

40 ste Jalsa Salana (Jaarlijkse bijeenkomst) 2022

Jalsa Salana 2022

Slechts met genade van God de Verhevene, wordt Jamaat Ahmadiyya Nederland na een lange periode van twee jaar opnieuw in staat gesteld om haar jaarlijkse bijeenkomst [Jalsa Salana] te organiseren. De Jalsa zal van 6 t/m 8 mei in Vierhouten worden gehouden, insha’Allah. Zoals gebruikelijk, wordt de Jalsa voor drie dagen gehouden.

Beloofde Messias (as) zegt:
“Iedereen die reist om deze bijeenkomst bij te wonen omwille van Allah, Moge Allah de Verhevene, met hem zijn, hem overvloedig belonen, hem genadig zijn, zijn omstandigheden van ontbering en angst verlichten en zijn angst en verdriet wegnemen.

Moge Hij hem vrijheid schenken van elke leed en voor hem de wegen openzetten om zijn gekoesterde doelen [te bereiken], en hem op de dag des oordeels doen opstaan onder Zijn dienaren die de ontvangers zijn van Zijn zegeningen en Barmhartigheid.

Moge Hij hun Bewaker zijn in hun afwezigheid totdat hun reis tot een einde komt. O Allah! O Verhevene en Schenker van milddadigheid, de Eeuwige Barmhartige en Degene die alle problemen oplost, aanvaard al deze gebeden en Schenk ons de overwinning over onze tegenstanders met sprankelende tekens, omdat U alleen alle dapperheid en macht hebt. Amen, nogmaals Amen.”

 

Uitnodiging voor Jalsa Salana:

 

Promo Jalsa Salana:

 

Programma van Jalsa Salana (klik hieronder om programma van drie dagen te openen)

                              

Het doel van de Jalsa Salana (Jaarlijkse bijeenkomst)

De Beloofde Messias (as) schrijft in zijn boek “Asmani Faisala” (goddelijke besluit):

“Vrienden horen op deze datum te komen; om alleen religieuze onderwerpen te beluisteren en om deel te nemen in het gebed. Tijdens deze bijeenkomst zullen zulke waarheden en religieuze onderwerpen behandeld worden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het geloof, geloofsovertuiging en spiritualiteit.”

“Een tijdelijke voordeel van deze bijeenkomsten zal ook zijn dat ieder jaar de nieuwe broeders die de gemeenschap zullen binnentreden, op deze datum anderen broeders kunnen ontmoeten en elkaar kunnen leren kennen, zodoende zal de band van liefde en verbroedering blijven ontwikkelen.”

“Men zal bidden voor de vergiffenis van de broeder die in deze periode1 overleden is.”

“Men zal zich in de Goddelijke Majesteit inspannen om in geestelijke zin allen broeders tot eenheid te verenigen en hun onderlinge misverstand, onwetendheid en hypocrisie weg te nemen.”

“In deze spirituele bijeenkomst zullen er ook anderen spirituele zegeningen en voordelen zijn die Insha’Allah-ul Qadir van tijd tot tijd gemanifesteerd zullen worden.”

Het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap roept moslims op om zich te verenigen en te bidden om een einde te maken aan oorlogen

11 maart 2022 PERSBERICHT

“Moslims zouden een les moeten leren van hoe de Westerse wereld eensgezind is geworden in de huidige oorlog”
Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa  (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft het bloedvergieten in de crisis tussen Oekraïne en Rusland veroordeeld en riep Moslims op om al hun middelen aan te wenden om op vreedzame wijze een einde aan het conflict te maken.

Zijne Heiligheid maakte de opmerkingen tijdens zijn vrijdagpreek op 11 maart 2022 die gehouden werd in de Mubarak Moskee in Islamabad, Tilford, in het Verenigd Koninkrijk.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“We moeten bidden dat Allah de Almachtige de regeringen van beide partijen verstand geeft en dat zij zich mogen onthouden van het vergieten van het bloed van de mensheid. Moslims zouden een les moeten leren van hoe de Westerse wereld eensgezind is geworden in de huidige oorlog. Moslims daarentegen zijn nooit verenigd, ondanks het feit dat zij dezelfde geloofsbelijdenis afleggen. Irak werd verwoest, Syrië werd geruïneerd en Jemen wordt verwoest. Zij [Moslimlanden] doen dit niet alleen eigenhandig, zij zetten in feite ook niet-Moslims aan [tot het verwoesten van de Moslimlanden]. Dit is wat zij doen in plaats van zich te verenigen. De Moslims zouden op zijn minst een les in eensgezindheid moeten leren van het Westen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde verder:

“Moge Allah genade hebben met de Moslim naties, de Moslims en de Moslim Ummah. Dit kan alleen geschieden wanneer zij geloven in de Imam van de Tijd die voor dit doel werd gezonden [om de Moslims te verenigen]. Moge Allah hun verstand en begrip schenken. Moge zij zichzelf hervormen en moge zij bidden voor de wereld en hun middelen aanwenden om een einde te maken aan oorlogen in plaats van eraan deel te nemen”.

EINDE PERSBERICHT.

Het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap waarschuwt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een wereldwijd conflict kan worden

25 FEBRUARI 2022 PERSBERICHTEN

“Moge Allah de Almachtige de mensheid behoeden voor de toestand van de oorlog die is uitgebroken, want als de situatie verergert, zullen de verschrikkelijke gevolgen zodanig zijn dat de mensheid het zich niet eens kan voorstellen.” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan de wereldleiders en regeringen met betrekking tot de crisis in Rusland en Oekraïne.  Zijne Heiligheid drong er bij de wereldleiders op aan alles in het werk te stellen om de situatie te de-escaleren voordat het losbarst en niet meer onder controle te brengen is.

Zijne Heiligheid maakte de opmerkingen tijdens zijn vrijdagpreek op 25 februari 2022 in de Mubarak Moskee in Islamabad, Tilford, Verenigd Koninkrijk.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De huidige wereldsituatie is uiterst ernstig geworden en er is een reëel gevaar dat de crisis (tussen Rusland en Oekraïne) kan escaleren en zich veel verder kan uitbreiden.

De situatie zal zeker niet beperkt blijven tot één land, integendeel, vele landen zullen in het conflict meegesleept worden als het blijft verslechteren. De consequenties ervan zullen catastrofaal zijn en de afschuwelijke gevolgen zullen nog generaties lang nagalmen en doorwerken.

Daarom bid ik dat Allah de mensheid in staat moge stellen God, de Almachtige, te erkennen en dat zij zullen ophouden met het leven van onschuldige mensen te spelen, enkel en alleen om hun eigen wereldse belangen te vervullen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde verder:

“Wij, als Ahmadi Moslims, kunnen alleen maar bidden en trachten de mensheid te leiden en wij hebben dit altijd gedaan en zullen dit voor altijd blijven doen. In deze tijd moeten Ahmadi Moslims zeker met grote hartstocht bidden voor de vrede van de wereld. Moge Allah de Almachtige de mensheid redden uit de toestand van oorlog die is uitgebroken, want als de situatie verergert, zullen de vreselijke gevolgen zodanig zijn dat de mensheid zich dat niet eens kan voorstellen. We kunnen alleen maar bidden dat Allah de Almachtige de mensheid moge behoeden.”

Link: https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2022/02/head-of-ahmadiyya-muslim-community-warns-of-russia-ukraine-war-becoming-a-global-war/

Verklaring van het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap over de crisis tussen Rusland en Oekraïne

In verband met de crisis tussen Rusland en Oekraïne heeft het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad gezegd:

“Jarenlang heb ik de grootmachten gewaarschuwd dat zij lering moeten trekken uit de geschiedenis, met name in verband met de twee catastrofale en verwoestende wereldoorlogen die in de 20e eeuw hebben plaatsgevonden. In dit verband heb ik in het verleden brieven geschreven aan de leiders van verschillende naties en er bij hen op aangedrongen hun nationale en gevestigde belangen opzij te zetten om voorrang te geven aan de vrede en de veiligheid in de wereld door op alle niveaus van de samenleving ware rechtvaardigheid toe te passen. Helaas is er nu een oorlog in Oekraïne begonnen, waardoor de situatie uiterst ernstig en verontrustend is geworden. Bovendien kan de situatie nog verder escaleren, afhankelijk van de volgende stappen van de Russische regering en de reactie van de NAVO en de grootmachten. Het lijdt geen twijfel dat de gevolgen van een eventuele escalatie extreem verschrikkelijk en verwoestend zullen zijn. Het is dus van het allergrootste belang dat alles in het werk wordt gesteld om verdere oorlogsvoering en geweld te voorkomen. Er is nog tijd voor de wereld om een stap terug te doen van de rand van de afgrond en daarom dring ik er, in het belang van de mensheid, bij Rusland, de NAVO en alle grote wereldmachten op aan al hun inspanningen te vestigen op het streven naar deëscalatie van het conflict en het werken aan een vreedzame oplossing door middel van diplomatie.

Als Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap kan ik slechts de aandacht van de politieke leiders van de wereld vestigen op het feit dat zij voorrang moeten geven aan de vrede in de wereld en hun nationale belangen en vijandschappen opzij moeten zetten ten behoeve van het welzijn van de gehele mensheid. Het is daarom mijn oprechte gebed dat de leiders van de wereld met verstand en wijsheid handelen en streven naar de verbetering van de mensheid.

Ik bid dat de wereldleiders er ernstig naar zullen streven om de mensheid, nu en in de toekomst, te behoeden en te beschermen tegen de kwelling van oorlogsvoering, bloedvergieten en vernietiging. En dus bid ik vanuit het diepst van mijn hart dat de leiders van de grootmachten en hun regeringen geen stappen ondernemen die zullen dienen om de toekomst van onze kinderen en de volgende generaties te vernietigen.

In plaats daarvan moeten zij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat wij aan degenen die na ons komen een wereld van vrede en welvaart nalaten.  

Ik bid dat de leiders van de wereld aandacht schenken aan de noodzaak van het moment en bovenal waarde hechten aan hun verplichting om de vrede en stabiliteit in de wereld te waarborgen. Moge Allah de Almachtige alle onschuldige en weerloze mensen beschermen en moge er ware en blijvende vrede in de wereld heersen. Ameen.”

MIRZA MASROOR AHMAD

Khalifatul Masih V

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

PERSBERICHT – HET HOOFD VAN DE AHMADIYYA MUSLIM GEMEENSCHAP HOUDT EEN HISTORISCHE KLAS MET DE INTERNATIONALE JAMIA AHMADIYYA IN GHANA

“Mijn eerste post was in Afrika en vanaf dat moment nam Allah de Almachtige mij bij de hand en bracht mij van plaats naar plaats en ik had daar geen controle over.” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Op 5 december 2020 heeft, het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad een vijfenzeventig minuten durende online  klas voorgezeten met 185 studenten van Jamia Ahmadiyya International ( De Ahmadiyya Moslim opleiding voor Missionarissen in Ghana)

Het was de eerste keer dat Zijne Heiligheid een klas voorzat met Jamia Ahmdiyya International en op deze manier hebben missionarissen in opleiding, uit een reeks van verschillende landen, o.a. Ghana, Nigeria, Senegal, Tanzania, Jordanië en Kazachstan, gezamenlijk deel kunnen nemen aan een ontmoeting en zij zochten  begeleiding en gebed bij hun spirituele en godsdienstige leider.

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de studenten en hun docenten van Jamia Ahmadiyya International samen waren gekomen in het Jamia Ahmadiyya International complex in Makessim in de centrale regio van Ghana.

Het evenement startte met een recitatie met vertaling van verzen uit de Heilige Koran, gevolgd door een gedicht en een vertelling uit de geschriften van de Beloofde Messias (Vrede zij met hem).

Tijdens de ontmoeting, is aan Zijne Heiligheid gevraagd om een speciale herinnering te delen uit de tijd dat hij in Ghana woonde in de jaren ’70 tot ’80.

Als antwoord vertelde Hazrat Mirza Masroor Ahmed:

“ Gedurende mijn tijd in Ghana, bezocht de Derde Kalief, Hazrat Mirza Nasir Ahmad (rh) het land en ik breng in herinnering dat op de allereerste dag van zijn tour, mensen zich verzameld hadden in Accra om hem te groeten. De Derde Kalief kwam naar buiten om hen te ontmoeten en even bij hen te zijn. Terwijl hij daar was begon het hevig te regenen, zo hard dat de Kalief ondanks een paraplu boven zijn hoofd, doorweekt raakte. Ondanks de zware regen bleven de Ghanese mannen, vrouwen en kinderen staan en zij bewogen zich geen centimeter en bleven met volle aandacht naar hem luisteren De Derde Kalief was erg onder de indruk van hun hoge mate van geduld en tolerantie en later merkte hij op hoe aandachtig zij luisterden naar de woorden van Khalatiful Masih terwijl zij bleven staan gedurende de regenstorm en niet van hun plaats weken.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmed verteld verder:

“Ik herinner mij een zelfde situatie toen ik Tanzania bezocht in 2005. Er kwamen daar in die dagen verschillende regenstormen voor. Toen ik de dames aansprak gedurende de Jalsa Salana, opende de hemel zich. Het dak boven hun hoofd kon geen weerstand bieden aan al het water en opeens kwam de stortvloed aan water naar beneden op de plaats waar de dames zaten en niemand verliet zijn plaats. Eerder nog, zij bleven in dezelfde houding zitten en beleven luisteren naar mij met geduld en volle concentratie.”

Zijne Heiligheid verklaard dat geduld en discipline bij tegenslag de kenmerken zijn van een succesvolle natie. Hij verklaart dat Afrikaanse mensen en naties in dit verband een voorbeeld zijn voor anderen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmed verklaarde:

In het algemeen hebben Afrikaanse mensen een hoge mate van geduld en tolerantie en zij zijn van nature gedisciplineerde mensen. Het is belangrijk dat deze kwaliteiten blijven bestaan en uitgebouwd worden. Vandaar dat jullie allemaal, zij die missionarissen gaan worden, er los van geloofsonderwijs er ook voor moeten zorgen dat de komende generaties er in onderwezen worden dat de Islam hecht aan het belang van het hebben van discipline en zeker duidelijk make dat de naties die deze kwaliteit al bezitten vooruitgang boeken en floreren. Zoals ik al heb gezegd, oorspronkelijke Afrikanen zijn gedisciplineerd en wat vereist is bij deze kwaliteit is dat zij ingezet en georganiseerd kunnen worden op een productieve manier. Wanneer jullie naties in staat zijn dit te bereiken dan zal Afrika, als God het wil, leiders worden van de wereld en jullie, als missionarissen, moeten hier jullie rol in spelen.

Aan Zijne Heiligheid is gevraagd hoe atheïsten het beste overtuigd kunnen worden over het bestaan van God.

Hazrat Mirza Masoor Ahmad antwoorde:

“Het sterkste bewijs voor een persoon die gelooft in het bestaan van God, is hun eigen voorbeeld en ervaring. Wanneer een atheïst God ontkent, moeten wij diegene informeren over wat wij gezien hebben en waar wij getuige van zijn geweest in onze eigen levens wat betreft het bestaan van God. Ieder van ons heeft ervaringen opgedaan dat wanneer wij gebeden hebben tot God de Almachtige, dat Hij onze gebeden heeft verhoord. Dus, wanneer iemand van jullie  atheïsten tegen komt, moet je diegenen laten weten dat je God de Almachtige hebt gezien, Hem hebt gevoeld en dat het daarom onmogelijk is dat je Hem ooit kan ontkennen. Vertel hen dat wanneer zij er oprecht naar streven met een open geest, dan zullen zij God vinden.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“Veel mensen die God afwijzen zijn erg halsstarrig in hun overtuigingen en zij willen niet eens horen of overwegen wat de bewijzen zij die tegengesteld zijn aan hun overtuiging. Enkele jaren geleden, schreef een welbekende atheïst een beroemd boek waarin hij het bestaan van God ontkent en ik heb hem als reactie het vijf-delige Engelse commentaar op de Heilige Koran en het boek van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) ‘De Filosofie van de Islamitische leer’ gestuurd en ik heb hem gevraagd deze te lezen zodat hij onze overtuigingen en bewijzen voor het bestaan van God te lezen. Hij reageerde echter door te zeggen dat hij geen interesse had in het lezen van de boeken. Dus hij wilde dat wij zijn boek zouden lezen zonder dat hij bereid was de onze te lezen. Niettemin zijn er andere atheïsten die een meer open geest hebben en bereid zijn om te luisteren naar anderen je kan deze mensen persoonlijk kennen en ernaar streven om hen dichter bij God te brengen.”

Hazrat Mirza Masoor Ahmad vertelde:

“In het verleden zijn veel mensen bij mij gekomen om mij te ontmoeten en later erkenden zij dat zij niet geloofden in God, maar wanneer zij ooit hun overtuiging zouden veranderen, dit zou gebeuren door de Kalief omdat Hij op een logische manier het bestaan van God heeft uitgelegd. En onthoud dat om een hart van anderen te verzachten en om te draaien je de grenzeloze kracht van gebed moet gebruiken en daarnaast een uitstekend persoonlijk voorbeeld moet zijn waar anderen van kunnen leren en hun voordeel uit kunnen halen.”

Toen de ontmoeting ten einde liep is aan Zijne Heiligheid gevraagd in welk veld of welke carrière hij na had willen streven wanneer hijzelf een student zou zijn.

Als reactie vertelde Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Wat ik wilde worden, kon ik niet. Ik kwam terecht op een plaats waar ik geen persoonlijk verlangen naar had.”

Hazrat Mirza Hasroor Ahmad gaat verder:

“Aanvankelijk was ik geïnteresseerd in wetenschap en ik dacht dat ik het na kon streven om geneeskunde te studeren. Daarna studeerde ik landbouw economie en ik bad en heb in mijn hart toegezegd dat wanneer ik goede cijfers zou halen, dat ik dan mijn leven zou wijden aan het dienen van de Ahmadiyya Moslim gemeenschap. Daarop stelde Allah mij in staat om goede cijfers te halen zodat ik zonder echte inspanning van mijn kant de eerste graad zou halen en toen heb ik mijn belofte vervuld door mijn leven te geven als toegewijde.”

Hazrat Mirza Hasroor Ahmad verklaarde verder:

“Mijn eerste post was in Afrika en vanaf dat moment nam Allah de Almachtige  mij bij de hand en nam mij verder mee van plaats naar plaats en daar had ik geen controle over. Dus wij moeten er altijd naar streven om Allah’s hand vast te grijpen en Zijn hulp te zoeken in alle zaken. Wanneer wij dat doen met oprechtheid, dan leidt Allah en zorgt Hij persoonlijk  voor een persoon. Speciaal onze missionarissen moeten de hand van Allah vasthouden en Hem smeken dat Hij ons brengt waarheen Hij verlangd en wat Hij het beste voor ons acht en dat Hij de kwaliteiten bij ons inprent die Hij verlangd. Alleen dit is de weg voor de gezegenden. “