De Goddelijke verschijning

Selectie uit de geschriften van de Beloofde Messias Hij die niet zonder twijfel is, is ook niet veilig voor straf. Hij wiens lot het is…

Herinnering van de Heer

Abu Musa (r) vertelt: “Eens, toen we op reis waren met de Heilige Profeet (s) begonnen de mensen nogal luid te roepen: ‘Allahu Akbar!’ (God…

Gods Eenheid

Gods Eenheid is het geloofspunt waarop de gehele godsdienst van de Islam gebaseerd is. Dit is het eerste en grootste geloofspunt waar de Islam op…

Allah

“Die God (zoals gepresenteerd door de Koran) is een uiterst getrouwe God, Die wonderen verricht voor hen die Hem getrouw blijven. (Kashti Nuh, blz. 20,…

Profetieën

De aanspraken van Hadrat Mirza Ghulam Ahmad worden overtuigend gevestigd door de Heilige Qur’an, de gezegden van de Heilige Profeetsas, de geschriften van vooraanstaande Moslimgeleerden…

Vijf grondbeginselen van de Islam

Er zijn vijf grondbeginselen, waarop de Islam rust: 1. De verklaring: Ik getuig, dat er niets bestaat, hetgeen waardig is om aanbeden te worden, naast…

Belang van het gebed

Voor een Moslim is het gebed geestelijk voedsel, dat hij noodzakelijk acht verscheidene malen per dag te gebruiken. Het gebed is volgens de Heilige Koran…

Eid-ul-Adha – offerfeest

De betekenis van het feest  ‘Eid’ is een Arabisch woord dat “een dag die vaak terugkomt” betekent. Het woord ‘Eid’ is afgeleid van aud, dat…