Het doel van de Jalsa Salana

Het doel van de Jalsa Salana (Jaarlijkse bijeenkomst) De Beloofde Messias (as) schrijft in zijn boek “Asmani Faisala” (goddelijke besluit): “Vrienden horen op deze datum…

Jezus in de Heilige Koran

(door A.H. v/d Velden) In de Christelijke en westerse wereld is de leer van de Heilige Qor’aan helaas nog te weinig bekend. Hiervoor bestaan historische…

Derde millenium

In dit derde millennium van onze tijdrekening belijdt, zoals ons wordt verteld, meer dan de helft van de wereldbevolking, die zo’n zes miljard mensen bedraagt,…

De wederkomst van Jezus

― In  naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle ―   De Wederkomst van Jezus (de Beloofde Messias)   Want zoals de bliksem komt van…

Betekenis van Khatam al-Nabbiyeen?

De betekenis van Khatam al-Nabiyyin Er wordt over het algemeen geloofd dat de Heilige Koran het opheffen van profeten van allerlei soort leert. Er bestaat…

Waarom is Imam Mahdi nodig?

Het enige doel is de verjonging van de Islam. Luister er van harte naar wat het werkelijke doel is van mijn opdracht. Het enige doel…

Profetieën

De aanspraken van Hadrat Mirza Ghulam Ahmad worden overtuigend gevestigd door de Heilige Qur’an, de gezegden van de Heilige Profeetsas, de geschriften van vooraanstaande Moslimgeleerden…

Beloofde Messias en Imam Mahdi

Gedurende vele jaren en in alle werelddelen, hebben de mensen de komst van een Messias voorbereid en afgewacht, die het werk van alle voorafgaande profeten…