Persbericht – Mededeling van het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het licht van de recente ontwikkelingen in Frankrijk

Na de aanslag van vandaag in Nice in navolging op de moord op Samuel Paty op 16 oktober, heeft het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad alle vormen van terrorisme en extremisme veroordeeld en opgeroepen tot wederzijds begrip en dialoog tussen alle bevolkingsgroepen en naties.
 
Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:
 
“De moord op en onthoofding van Samuel Paty en de aanslag in Nice eerder vandaag moeten in de sterkst mogelijke bewoordingen worden veroordeeld. Dergelijke betreurenswaardige aanvallen zijn volledig in strijd met de leerstellingen van de Islam. Onze religie staat onder geen enkele omstandigheid terrorisme of extremisme toe en een ieder die anders beweert handelt in strijd met de leerstellingen van de Heilige Koran en in strijd met het nobele karakter van de Heilige Profeet van de Islam (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn).

Als het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap betuig ik mijn diepste medeleven met de dierbaren van de slachtoffers en met de Franse natie. Laat het duidelijk zijn dat onze veroordeling en afkeer tegen dergelijke aanvallen niet iets nieuws is, maar altijd ons positie en standpunt is geweest. De stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap (vrede zij met hem) en zijn opvolgers hebben altijd structureel alle vormen van geweld of bloedvergieten verworpen die in de naam van religie gepleegd worden.

De gevolgen van deze vreselijke daad hebben de spanningen tussen de Islamitische wereld en het Westen en tussen Moslims die in Frankrijk wonen en de rest van de samenleving verder vergroot. Wij beschouwen dit als een bron van diepe teleurstelling en een wijze waarop de vrede en stabiliteit in de wereld verder wordt ondermijnd. We zouden allen moeten samenwerken om alle vormen van extremisme uit te bannen en wederzijds begrip en tolerantie aan te moedigen. Vanuit ons perspectief zal de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap alles in het werk stellen om een beter begrip te bevorderen van de ware en vreedzame leerstellingen van de Islam in de wereld. “

—————-   Einde bericht  —————-

Om het persbericht (in het Engels te lezen), verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande link: https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2020/10/statement-by-head-of-the-ahmadiyya-muslim-community-in-light-of-recent-developments-in-france/
(Vertaald door dhr. Youssef Ikhlaf en nagezien door Ahmad Said Ikhlaf)

Safeer Siddiqui, missionaris
Mediacontact Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland safeer.siddiqui@gmail.com
Tel: 06-40422256
www.islamnu.nl
www.alislam.org

N.B. In de tekst komen de volgende afkortingen voor:

(s)      salla llaahu ‘alaihi wa-sallam
d.i. mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn
(aba)  ayyadahu llaahu ta aala bi-nasrihil-‘aziz
d.i. moge Allah, de Verhevene, hem helpen met Zijn machtige Hand

Persbericht – Lajna Imaillah Nederland heeft de eer om twee virtuele bijeenkomsten met het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap bij te wonen

  • Op zaterdag heeft de Nationale Amila (uitvoerend orgaan) van Lajna Imaillah Nederland (Ahmadiyya Moslim Vrouwen Organisatie) een officiële bijeenkomst gehouden met Zijne Heiligheid(aba).
  • Op zondag heeft een groep studenten van Lajna Imaillah en nieuwe bekeerlingen de gelegenheid gekregen om Zijne Heiligheid(aba) te ontmoeten.

Op zaterdag 22 augustus 2020 en zondag 23 augustus 2020 hield het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) afzonderlijke virtuele online bijeenkomsten met de leden van Lajna Imaillah Nederland.

Op zaterdag kregen leden van de Nationale Amila van Lajna Imaillah Nederland een audiëntie bij Zijne Heiligheid(aba), terwijl op zondag meer dan 30 studenten van  Lajna Imaillah en bekeerlingen tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de gelegenheid kregen om Zijne Heiligheid(aba) te ontmoeten en hem vragen te stellen en zijn advies te zoeken over verschillende religieuze- en hedendaagse kwesties.

Zijne Heiligheid(aba) zat beide bijeenkomsten voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de leden van Lajna Imaillah bijeen kwamen in de Lajna hal bij de Moskee Baitun-Noer in Nunspeet, Nederland.

Tijdens de bijeenkomst met de Nationale Amila van Lajna Imaillah Nederland konden de vertegenwoordigsters van Lajna een verslag presenteren over de activiteiten van hun respectieve afdeling en de voorgestelde plannen voor de toekomst.

Zijne Heiligheid(aba) gaf gedetailleerde instructies met betrekking tot de morele en religieuze training van Ahmadi Moslims.

Met betrekking tot de Hijab zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Het is belangrijk om de leden van Lajna duidelijk te maken dat de Hijab niet iets is dat in het leven werd geroepen door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, maar een duidelijk gebod is dat vermeld is in de Heilige Koran en geïnstrueerd werd door de Heilige Profeet van de Islam(s)… Het essentiële punt dat moet worden benadrukt, is dat de Heilige Profeet(s) onderwees dat bescheidenheid een fundamenteel onderdeel is van iemands geloof als Moslim.”

Zijne Heiligheid(aba) moedigde de leden van Lajna Imaillah aan die interesse of aanleg hadden, om artikelen te schrijven waarin de waarde en voordelen van de leerstellingen van de Islam worden benadrukt, en om aantijgingen te weerleggen die doorgaans aan de Islam worden toegeschreven, in het bijzonder met betrekking tot vrouwenrechten.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:

“Zelfs één persoon kan een ware positieve verandering teweegbrengen, dus maakt u zich geen zorgen, indien u slechts met enkele leden begint die ter verdediging van de Islam schrijven. Als uw team met passie en ijver werkt, zal het anderen inspireren om zich bij deze inspanning aan te sluiten om de ware en vreedzame leerstellingen van onze religie te verdedigen.”

Zijne Heiligheid(aba) moedigde Lajna Imaillah Nederland ook aan om haar dienst aan de mensheid te vergroten en te streven naar het financieren van humanitaire projecten in afgelegen dorpen in Afrika. Hij stelde bijvoorbeeld voor dat zij een aantal projecten zouden kunnen financieren die bedoeld zijn om afgelegen gebieden in de wereld van water te voorzien door de installatie of het herstel van waterpompen. Zijne Heiligheid zei dat het dienen van anderen en degenen die in nood zijn een fundamenteel onderdeel was van de islamitische leer.

Bovendien moedigde Zijne Heiligheid(aba) de leden van Lajna Imaillah aan om duizenden gezichtsmaskers te produceren die aan lokale liefdadigheidsinstellingen geschonken kunnen worden, omdat zij mensen steunen gedurende de pandemie van het coronavirus.

Toen de bijeenkomst ten einde liep, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Tracht te allen tijde recht te doen aan uw werk en de belofte na te komen die u heeft gedaan om uw geloof voorrang te geven boven wereldse zaken. Als u in het Hiernamaals gelooft en bedenkt dat de Almachtige God te allen tijde over u waakt, dan zult u met de nodige geest en passie werken. Moge Allah de Almachtige u daartoe in staat stellen.”

Tijdens de ontmoeting met bekeerlingen en studenten, werd Zijne Heiligheid(aba) gevraagd of Ahmadi Moslims zich moesten blijven inzetten voor Tabligh (outreach) met mensen die voortdurend beledigende woorden gebruiken en haatdragend spreken in oppositie tegen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Hierop zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Het heeft geen zin om de boodschap te blijven uitdragen aan mensen die gewoon doorgaan met debatteren en discussiëren voor de zaak hiervan, of met degenen die ons geloof beledigen. Het is tijdverspilling om voortdurend met zulke mensen bezig te houden. Onze inspanningen voor Tabligh zouden eerder gericht moeten zijn aan degenen die wensen op een beschaafde en beleefde manier deel te nemen en die oprechte vragen hebben. Er zijn veel van zulke deugdelijke mensen, verspil daarom uw tijd en inspanningen niet aan degenen die onze overtuigingen trachten te beledigen of die haatdragend van aard zijn.”

Met betrekking tot de kwestie van transgenderrechten zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Het kan nooit moreel juist zijn voor de samenleving om de jongeren aan te moedigen hun biologische geslacht of sekse te veranderen. Dit is volledig in strijd met de leerstellingen van de Islam. Echter zijn er sommige mensen die interseksueel worden geboren en die door de samenleving moeten worden ondersteund en geholpen, zodat zij hun leven op de best mogelijke manier kunnen leiden. Zij moeten worden beschermd tegen discriminatie of misbruik van hun mensenrechten.”

Om het volledige persbericht (in het Engels te lezen), verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande link: https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2020/08/lajna-imaillah-holland-have-honour-of-two-virtual-meetings-with-world-head-of-ahmadiyya-muslim-community/
(Vertaald door dhr. Youssef Ikhlaf en nagezien door Ahmad Said Ikhlaf)

Safeer Siddiqui, missionaris
Mediacontact Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland safeer.siddiqui@gmail.com
Tel: 06-40422256
www.islamnu.nl
www.alislam.org

N.B. In de tekst komen de volgende afkortingen voor:

(s)      salla llaahu ‘alaihi wa-sallam
Vertaling: d.i. mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn

(aba)  ayyadahu llaahu ta aala bi-nasrihil-‘aziz
Vertaling: d.i. moge Allah, de Verhevene, hem helpen met Zijn machtige Hand

“LIEFDE VOOR IEDEREEN, HAAT VOOR NIEMAND”

Persbericht – Meer dan 125 leden van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland hebben een virtuele bijeenkomst bijgewoond met Zijn Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap drong er bij Ahmadi Moslims op aan de aandacht te vestigen op het gebed nu de wereld met politieke en economische onrust wordt geconfronteerd.

Op 30 augustus 2020 hield het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) een virtuele online bijeenkomst met meer dan 125 leden van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland.

Zijne Heiligheid had de inspirerende sessie voorgezeten vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de leden van Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya in het Witte Huis zaten, een conferentiecentrum in de buurt van de Baitul Aafiyat Moskee in Almere.

De bijeenkomst begon met de recitatie en de vertaling van verzen uit de Heilige Koran, gevolgd door een gedicht. Daarna hadden de leden van Majlis Khuddamul-ul-Ahmadiyya voor de rest van de bijeenkomst die een uur zou duren de gelegenheid om Zijne Heiligheid een reeks vragen te stellen over hun geloof, religie en hedendaagse kwesties.

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende vragen gesteld aan Zijne Heiligheid(aba), waaronder hoe ouders het beste een geloof in de Almachtige God konden bijbrengen onder jonge kinderen; politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten; of er behoefte was aan meer akkerbouw en landbouw in een wereld na COVID-19 en Zijne Heiligheid werd ook gevraagd om een ​​persoonlijke reflectie uit zijn jeugd te delen.

Toen gevraagd werd naar de juiste manier om religieuze en morele training te geven aan jonge kinderen, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Allah de Almachtige heeft gezegd dat de morele training van een kind vanaf de geboorte zou moeten beginnen. Daarom leerde de Heilige Profeet van de Islam (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) dat wanneer een moslimkind wordt geboren, de Adhan en Iqamah (oproepen tot gebed) aan het kind moeten worden gereciteerd, zodat de naam van Allah vanaf de geboorte zijn oor binnentreed. De morele training van een kind begint derhalve op de eerste dag en denk dus niet dat een jong kind niets kan begrijpen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei verder:

“Als het kind ouder wordt, leg hem dan uit dat alles wat ze hebben door Allah de Almachtige is geschonken en dat Hij aan al hun behoeften heeft voldaan en dat ze hun dankbaarheid aan Hem zouden moeten uiten. Als een kind de leeftijd van zeven jaar bereikt, moet u ze aanmoedigen om zoveel mogelijk het gebed te verrichten, echter mag u een jong kind niet onder druk zetten of ongerust maken. Behandel ze met liefde en tederheid. Het belangrijkste punt om te onthouden is dat de lessen die iemand in de kindertijd leert, vaak de lessen zijn die een leven lang meegaan.”

Met betrekking tot recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), na de recente officiële erkenning van Israël door de Verenigde Arabische Emiraten:

“Het fundamentele probleem zijn de bedoelingen van elke partij. Als hun bedoelingen goed en oprecht zijn, is alles wat de vrede kan vergemakkelijken, goed. Dit zijn hoe dan ook politieke kwesties en als Ahmadi Moslims zouden we ons aandacht altijd moeten vestigen op het gebed. We zouden moeten bidden voor iedereen wiens rechten zijn ontnomen.”

Zijne Heiligheid werd ook gevraagd of de mogelijke economische onrust na COVID-19 betekende dat individuen of naties zouden moeten streven naar een verhoging van hun landbouwproductie als een middel om voedselzekerheid te garanderen.

Als antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba): “Zeker, in het Verenigd Koninkrijk, nu ze geen lid meer zijn van de Europese Unie, zou het verstandig zijn als de Britse regering akkerbouw en landbouw promoot. Ten aanzien van de leden van de Europese Unie: als ze verenigd blijven en met elkaar blijven samenwerken op het gebied van voedselzekerheid, zal dat zeker in hun belang zijn. Desalniettemin moeten we bidden dat de onvermijdelijke economische onrust niet tot oorlog leidt. God verhoede, als er ooit een kernwapen zou worden gebruikt, dan zou het tevergeefs zijn, hoeveel landbouw of akkerbouw er ook werd gedaan. Dus als we naar de toekomst kijken, is het essentieel dat we de genade van Allah de Almachtige zoeken.”

Zijne Heiligheid(aba) spoorde Ahmadi Moslims aan om een ​​evenwichtig en voedzaam eetpatroon te volgen. Hij adviseerde degenen die het zich konden veroorloven om biologisch voedsel te eten en ook groene bladgroenten zoals spinazie of boerenkool te eten.

Toen de klas ten einde liep, werd Zijne Heiligheid(aba) gevraagd om een ​​speciale herinnering aan zijn tijd als Ahmadi Moslim jongere te delen. Als antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Ik herinner me met genegenheid die tijd, tijdens mijn kindertijd, toen er geen grote beperkingen waren voor Ahmadi Moslims in Pakistan. Elk jaar hielden we de Khuddam Ijtema (Jaarlijkse Jongeren Bijeenkomst) en we kampeerden op het terrein van de Ijtema. We hadden echter geen goede tenten en daarom bouwden we onze tent en kamp met lakens! Als kinderen waren we verheugd om de mogelijkheid te hebben om te kamperen en te verblijven op het terrein van de Ijtema. Het waren werkelijk speciale momenten die ik erg leuk vond.”

Om het volledige persbericht (in het Engels te lezen), verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande link: https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2020/08/over-125-members-of-majlis-khuddamul-ahmadiyya-holland-have-virtual-meeting-with-his-holiness-hazrat-mirza-masroor-ahmad/ (Vertaald door dhr. Youssef Ikhlaf)

Safeer Siddiqui, missionaris
Mediacontact Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland
safeer.siddiqui@gmail.com
Tel: 06-40422256
www.islamnu.nl
www.alislam.org

N.B. In de tekst komen de volgende afkortingen voor:

(s)      salla llaahu ‘alaihi wa-sallam
Vertaling: d.i. mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn

(aba)  ayyadahu llaahu ta aala bi-nasrihil-‘aziz
Vertaling: d.i. moge Allah, de Verhevene, hem helpen met Zijn machtige Hand

“LIEFDE VOOR IEDEREEN, HAAT VOOR NIEMAND”

Persbericht – Het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap veroordeelt stellig de vreselijke daad van Koranverbranding in Malmö.

PERSBERICHT

Hazrat Mirza Masroor Ahmad veroordeelt de “aanstootgevende daad” tijdens een ontmoeting met de Nationale Majlis Amila (uitvoerend orgaan) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Zweden, terwijl hij oproept tot een vreedzaam antwoord.

Op 29 augustus 2020 kregen de leden van de Nationale Majlis Amila van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Zweden een virtuele ontmoeting en audiëntie met het Internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de vijfde khalifa (kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

Zijne Heiligheid heeft de bijeenkomst voorgezeten vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de leden van de Zweedse Nationale Amila de bijeenkomst bijwoonden vanuit het Mahmood Moskee complex in Malmö.

Tijdens de bijeenkomst van een uur hadden de Amila leden de gelegenheid om een rapport te presenteren over hun respectievelijke afdelingen en om de leiding en instructies van Zijne Heiligheid in te winnen over een reeks van kwesties.

Terwijl hij sprak met de Nationale Secretaris Tabligh (Outreach- afdeling), veroordeelde Zijne Heiligheid in de sterkste bewoordingen rechts-extremisten die een dag eerder een kopie van de Heilige Koran in Malmö hadden verbrand.

Zijne Heiligheid maakte ook duidelijk dat het verkeerd was van Moslims om op zulke vreselijke en provocerende daden te reageren met geweld of wanorde. In plaats daarvan zouden Moslims mensen moeten voorlichten over de ware leerstellingen van de Heilige Koran, zodat anti- Moslim extremisten de Islam niet kunnen trachten te belasteren door afzonderlijke Koranverzen volledig uit hun verband te halen om hun eigen kwaadaardige doelen en doelstellingen te bevorderen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De waarheid is dat de meeste mensen in Zweden en andere westerse landen zich nog niet bewust zijn van de ware leerstellingen van de Islam en dit stelt extremisten in staat om afzonderlijke verzen van de Heilige Koran volledig uit hun verband te halen omwille van hun valse propaganda. Mensen die zulke aanstootgevende handelingen verrichten, hebben geen kennis van de Islam of van de feitelijke voorwaarden die in de Heilige Koran zijn vastgelegd voor Jihad. Ze negeren het feit dat de Bijbel veel meer verzen bevat die uit hun verband kunnen worden gehaald om het gebruik van geweld te rechtvaardigen. Hoe het ook zij, het is de plicht van Ahmadi Moslims om de ware en vreedzame leerstellingen van de Islam in elke stad en dorp te presenteren en toe te lichten, zodat mensen de realiteit van onze religie begrijpen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei voorts:

“Bovendien moeten we andere mensen waarschuwen dat we er stellig van overtuigd zijn dat door deze pandemie de mensheid zijn aandacht terug zou moeten wenden naar de Almachtige God. Alle tekenen wijzen erop dat zelfs als de pandemie eenmaal voorbij is, er een wereldwijde economische crisis zal zijn die zal resulteren in meer concurrentie en rivaliteit tussen landen. Dergelijke spanningen zouden gemakkelijk de weg kunnen effenen voor verdere onrechtvaardigheid en, God verhoede, uiteindelijk ontbranden en leiden tot oorlog en conflicten.”

Om het volledige persbericht (in het Engels) te lezen, verwijs ik u naar de bijgaande link:
https://www.alislam.org/press-release/head-of-ahmadiyya-muslim-community-strongly-condemns-horrific-act-of-quran-burning-in-malmo/ 
(Vertaald door Dhr. Youssef Ikhlaf)

Voor verdere informatie;
Safeer Siddiqui, missionaris
Mediacontact Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland

“LIEFDE VOOR IEDEREEN, HAAT VOOR NIEMAND”

PERSBERICHT: Moslimgemeenschap organiseert digitale interreligieuze bijeenkomst op herdenkingsdag

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap organiseert op maandag 4 mei 2020 een digitale bijeenkomst ter gelegenheid van de Nationale Dodenherdenking. De bijeenkomst zal worden vertegenwoordigd door het landelijk 4 mei comité alsmede door vertegenwoordigers van diverse geloofsgemeenschappen, waaronder de Joodse, de Hindoe en de Sikh gemeenschap. Tijdens de bijeenkomst zullen de diverse geloofsgemeenschappen hun gebeden uitspreken voor degenen die ons land hebben verdedigd. Tevens zal gezamenlijk worden gebeden voor Nederland en voor bescherming tegen de gevolgen van het Coronavirus. Omdat deze dag in de vastenmaand Ramadan valt, zal de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap ook benadrukken hoe de Ramadan moslims in het bijzonder uitnodigt om zich meer te wenden tot de Schepper. Voorts zullen leden van de Gemeenschap vanuit het gehele land deelnemen aan deze bijeenkomst. Geïnteresseerde redacties en journalisten kunnen ook deelnemen aan de bijeenkomst.

Wij bidden voor Onze Helden

Moslimgemeenschap organiseert digitale bijeenkomst op herdenkingsdag

Op 4 mei 2020 organiseert de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap een digitale bijeenkomst ter gelegenheid van de Nationale Dodenherdenking. De bijeenkomst zal worden vertegenwoordigd door het landelijk 4 mei comité alsmede door vertegenwoordigers van diverse geloofsgemeenschappen, waaronder de Joodse, de Hindoe en de Sikh gemeenschap.

Herdenken

Tijdens de bijeenkomst zullen de diverse geloofsgemeenschappen hun gebeden uitspreken voor degenen die ons land hebben verdedigd. Tevens zal gezamenlijk worden gebeden voor Nederland en voor bescherming tegen de gevolgen van het Coronavirus.

Ramadan

“Omdat deze dag in de vastenmaand Ramadan valt, zal de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap ook benadrukken hoe de Ramadan moslims in het bijzonder uitnodigt om zich meer te wenden tot de Schepper”, aldus de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. “Voorts zullen leden van de Gemeenschap vanuit het gehele land deelnemen aan deze bijeenkomst”.

Ahmadi-Moslims lanceren informatiecampagne in Almere

PERSBERICHT

Almere, 24 augustus 2019

Na succesvolle informatiecampagnes in Eindhoven, Zwolle, Arnhem & Venlo zal de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap vanaf zondag 1 september een informatiecampagne over de Islam lanceren in Almere.

Waarom organiseren wij een informatiecampagne?
Uit een onderzoek bleek dat 80% van de Nederlandse bevolking geen of nauwelijks contact heeft met moslims. Onbekend maakt onbemind. Derhalve organiseert de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap een informatiecampagne om verheldering te bieden over de leerstellingen van de Islam en het doen en laten van moslims in Nederland en wereldwijd. Een poging tot dialoog en wederzijds begrip.

Wie organiseert deze campagne?
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft thans een nieuwe moskee in Almere-Poort en wilt graag de Almeerders nader informeren over het geloof van Ahmadi-Moslims. De stichter van de gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, maakte aanspraak om de Beloofde Messias en Mahdi te zijn. De gemeenschap is internationaal vertegenwoordigt en is werkzaam in Nederland sinds de jaren 20. De gemeenschap staat bekend voor zijn liefdadigheidswerk en vredelievend karakter. De motto van de gemeenschap is: liefde voor iedereen, haat voor niemand.

Wat houdt de campagne in?
Op zondag 1 september 2019 gaan de volgende acties plaatsvinden:

  1. Straatdialoogactie (#vraageenmoslim): Ahmadi-moslims en imams van de gemeenschap gaan buiten op straat in gesprek met de Almeerders met een bord in hun hand: ‘Ik ben een moslim, ask me anything!’.
  2. Flyeractie: we gaan huis aan huis flyeren. De flyers geven informatie over Profeet Mohammed, maar ook ontvangen mensen thuis een uitnodiging voor een lezing in de Baitul Afiyat Moskee op 7 september 2019.
  3. Livestream op Facebook: van 17:00 tot 18:00 uur kunnen mensen via de Facebookpagina van de gemeenschap (@AhmadiyyaNL) live vragen stellen aan twee imams. Mensen mogen alles vragen.
  4. Informatiestand: we bieden literatuur aan over onderwerpen omtrent de Islam. In het bijzonder over het leven van Profeet Mohammed. Mensen kunnen ook via de website een gratis PDF of een eBook downloaden over het leven van Profeet Mohammed.

Lezing op zaterdag 7 september
Ter afsluiting van de campagne wordt een lezing gehouden op 7 september, getiteld ‘Wie zijn Ahmadi-Moslims?’, aan de Siliciumstraat 3 in Almere-Poort.

Reacties
Deze actie is eerder in Eindhoven, Zwolle, Arnhem en Venlo gehouden. De reacties waren overweldigend goed vanuit het publiek, de media en zelfs vanuit enkele politici. We zijn dus positief over de campagne die wij nu ook in Almere gaan houden.

Ahmadi-Moslims-lanceren-informatiecampagne-in-Almere

Dodenherdenking 2019

Op 4 mei zal de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap deelnemen aan de kranslegging in diverse steden.
Tevens zullen Ahmadi-moslims in het land de Nederlandse vlag halfstok houden.
Opdat wij niet vergeten.
#4mei #dodenherdenking
#MoslimsVoorHerdenking
#MuslimsForRemembrance

Ahmadiyya Moslimgemeenschap veroordeelt de aanslag in Nieuw-Zeeland

 

 

Het internationale hoofd van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap heeft de aanslag in Nieuw-Zeeland veroordeelt, hieronder treft u vertaling van bericht en voor oorspronkelijk bericht klikt u hier

MEDIABERICHT

Het internationale hoofd van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap veroordeelt de aanslag in Nieuw-Zeeland

15 MAART 2019 PERSBERICHT

Het internationale hoofd van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft de terroristische aanslag die eerder vandaag in Nieuw Zeeland plaatsvond, ten stelligst veroordeeld.

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei vanuit Londen:

 “Namens de internationale Ahmadiyya Moslim Gemeenschap betuig ik mijn diepe medeleven en innige deelneming aan allen die zijn getroffen door de wrede terroristische aanslag die heeft plaatsgevonden in Christchurch.

 Dergelijke gruwelijke en volkomen onmenselijke aanslagen moeten in de sterkst mogelijke bewoordingen worden veroordeeld. Het is een ernstige tragedie dat tientallen onschuldige moslims het leven hebben verloren terwijl ze bijeen kwamen voor het gebed. Alle mensen, ongeacht hun geloof of overtuiging, hebben het recht om vreedzaam te bidden.

 Deze tragische gebeurtenis moet dienen als een les en een waarschuwing voor andere landen in de ontwikkelde wereld. We moeten ons verenigen om alle vormen van raciale, etnische en religieuze haat met wijsheid en met een sterke hand aan te pakken.

 Onze oprechte gebeden zijn met de slachtoffers van deze aanslagen en al degenen die zijn getroffen. Mogen de schuldigen van deze verwerpelijke daad snel voor het gerecht worden gebracht.”

 

“LIEFDE VOOR IEDEREEN, HAAT VOOR NIEMAND”