STOPWW3

#STOPWW3

In 1905 waarschuwde de stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de wereld voor een rampzalige wereldwijde oorlog die de tsaar van Rusland ten val zou brengen en een nieuwe sociale orde zou inluiden. Zijn profetische woorden vonden vervulling in de Grote Oorlog van 1914-1918. Zijn naam was Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem), en hij was de Beloofde Messias waarop alle wereldreligies wachtten. In de 21e eeuw waarschuwt de 5e kalief, Zijne Heiligheid Mirza Masroor Ahmad, de wereld al bijna 20 jaar voor het rampzalige pad in de richting van een Derde Wereldoorlog.

Middels toespraken op Capitol Hill, in de EU en het Nederlandse parlement, evenals door zijn brieven aan wereldleiders, heeft Mirza Masroor Ahmad gepleit voor een stap in het internationale en binnenlandse beleid naar vrede, gebouwd op de fundamenten van eerlijkheid en rechtvaardigheid. Met deze campagne roept hij jullie nu op om een ​​standpunt in te nemen en roept hij de wereldleiders op hetzelfde te doen. Sluit je aan bij de campagne van de kalief door ‘De Weg Naar Vrede’ te steunen.

Laten we bij politici aandringen actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat de erfenis die we achterlaten voor onze kinderen vrede, voorspoed en geluk is.  Geen oorlog, bloedvergieten en ellende. Doe vandaag nog mee aan de campagne en laat je stem horen.

De Weg Naar Vrede

De 5e kalief van de Beloofde Messias, Zijne Heiligheid Mirza Masroor Ahmad, is geen politiek expert noch een geopolitiek strateeg. Hij is een man van God en wordt goddelijk geleid. Door toespraken die waren gericht aan Amerikaanse senatoren, Britse parlementariërs, Canadese, Nederlandse en EU-functionarissen, evenals brieven aan wereldleiders, heeft de 5e kalief van de Beloofde Messias wereldleiders gewaarschuwd dat, tenzij ze vrede zoeken door gerechtigheid, de wereld koers zet richting een Derde Wereldoorlog.

Vandaag vragen we jullie om samen met ons deze boodschap te verspreiden. De wereld kan de Derde Wereldoorlog helpen voorkomen door op de volgende punten te handelen:

 1. ERKENNEN VAN DE SCHEPPER
  De erkenning van onze Schepper als Één, kan de enige echte basis zijn voor de erkenning van de mensheid als één.


  “Indien u van een kunstwerk houdt, dan moet u ook van de kunstenaar houden. Indien u van de Schepping houdt, dan moet u ook van de Schepper houden” ~ Hazrat Mirza Tahir Ahmad

 1. MONDIALE EENHEID TUSSEN LANDEN
  Met de opkomst van globalisering is er behoefte aan eenheid tussen wereldleiders, zodat de rechten van kleinere naties niet worden ondermijnd.


  De gelijkheid van alle naties kan worden bewerkstelligd in internationale structuren zoals de VN-Veiligheidsraad en de Wereldbank.

 1. ABSOLUTE RECHTVAARDIGHEID
  Rechtvaardig handelen op alle terreinen van het leven, gevestigde belangen schuwen en altijd werken voor wat juist is.


  “En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid.” ~ De Heilige Koran 5:9

 1. EXTREMISME VERWERPEN
  Erkennen dat om extremisme in naam van de islam tegen te gaan, de bevordering en verspreiding van het ware, vreedzame gezicht van de islam nodig is.


  “Schep geen wanorde op aarde, want God heeft hen, die onheil stichten, niet lief.” ~ De Heilige Koran 28:78

 1. LOYALITEIT AAN HET LAND
  Werken in een geest van onbaatzuchtige opoffering en goede wil voor het land waar je woont, of je nu een inheemse inwoner bent of niet.


  “Liefde voor het land waarin men woont is onderdeel van het geloof.” ~ Profeet Mohammed (vzmh)

 1. NOODZAAK TOT NUCLEAIRE ONTWAPENING
  Werken aan de snelle ontwapening van kernwapens waarvan het gebruik in elke arena onnoemelijk veel leed zou betekenen voor de mensheid en de planeet in het algemeen.


  De wapens die vandaag de dag beschikbaar zijn, zijn dermate destructief dat deze ertoe kunnen leiden dat kinderen van komende generaties geboren worden met ernstige afwijkingen.

 2. ELIMINEREN VAN WINSTBEJAG OP WAPENS
  De menselijke maat boven winst stellen door een einde te maken aan het profiteren van wapenverkoop, vooral via landen die in conflict zijn.

  “Geld regeert en moraliteit is nergens meer te bekennen. Hoe kan vrede worden bereikt in een dergelijke omgeving?” ~ Hazrat Mirza Masroor Ahmad

 3. NOODZAAK TOT ECONOMISCHE GELIJKHEID EN VERNIETIGING VAN ARMOEDE
  Een einde te maken aan schuldslavernij op elk niveau, om het soevereine recht van volkeren te vestigen en om te delen in de rijkdom van de hulpbronnen van hun land.

  De Islam leert dat de middelen van een land het nationale vermogen vormen en derhalve moeten deze worden aangewend ten gunste van alle lagen en klassen van de maatschappij.

 1. DIENSTBAARHEID AAN DE MENSHEID
  Wederzijdse liefde en dienstbaarheid voor de hele mensheid bevorderen, ongeacht klasse, kleur of geloofsovertuiging.


  “Wees bereid om de tranen te drogen van degenen die bestolen, bedroefd en kwetsbaar zijn achtergelaten.” ~ Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Omarm nu de negen fundamenten van vrede!

  De waarschuwingen

  Bekijk en beluister de waarschuwingen van Zijne Heiligheid Mirza Masroor Ahmad in de afgelopen jaren:

  Lees zijn waarschuwingsbrieven aan wereldleiders: