Nieuwe leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland hebben de Eer gehad om een Virtuele Ontmoeting te hebben met het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

5 JANUARY, 2021  Persbericht

Vrouwelijke bekeerlingen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap vertellen hun verhaal en zoeken de begeleiding van Zijne Heiligheid

Op 3 januari 2021, heeft het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Hasroor Ahmed een virtuele online ontmoeting gehad met 25 leden van Lajna Imaillah Duitsland die recentelijk zijn bekeerd tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de nieuwe bekeerlingen deze bijwoonden vanuit de Baitus Subuh complex in Frankfurt, die dient als het Nationaal Hoofdkwartier van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland.

Het evenement begon met het reciteren en vertalen van verzen uit de Heilige Koran, gevolgd door een gedicht in Urdu van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) en de vertaling daarvan.

De rest van de ontmoeting, heeft elke bekeerling zichzelf voor kunnen stellen en kunnen spreken met Zijne Heiligheid, sommigen stelden vragen terwijl anderen hun persoonlijke verhaal vertelden over waarom zij de Islam hebben geaccepteerd en toegetreden zijn tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Zijne Heiligheid vroeg aan sommige bekeerlingen of zij klaar waren om de ontberingen en de religieuze oppositie van hun families en de maatschappij in brede zin te kunnen verdragen. Allen verklaarden dat zij klaar waren voor welk offer dan ook wat nodig zal zijn inzake van hun geloof en zij denken aan de gebeden van Zijne Heiligheid voor de continuïteit van hun spirituele proces.

Een van de bekeerlingen vertelde dat zij een Sikh achtergrond heeft en dat haar familie tegen haar toetreding was en dat zij niet wilden dat zij een hoofddoek zou dragen of de Islam zou praktiseren. Zij vroeg begeleiding over hoe zij op hen zou moeten reageren.

Als antwoord zei, Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Vertel uw familie dat “zolang als mijn religie bestaat, zal ik mijn religie praktiseren sinds ik de Islam heb geaccepteerd als de ware religie.’ Maar probeer nooit te discussiëren, ruzie te maken of te vechten met hen op welke manier dan ook. Behandel hen met respect, speciaal uw ouders en ben ook beleefd tegen uw broers en zussen, maar verlaat nooit de leer van de Islam. Blijf de leer van de Islam praktiseren en bid tot Allah de Almachtige dat hij hun gedachten en harten zal veranderen.”

In antwoord op een reactie van een Ahmadi Moslim dame, die recentelijke is toegetreden tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, drukte haar angst uit dat zij misschien te kort zal schieten in vergelijking tot diegenen die geboren Ahmadi Moslims zijn, stelde Hazrat Mirza Masroor Ahmad gerust en zei:

“Elke Ahmadi Moslim heeft tekortkomingen. Heb niet het gevoel dat u iets tekort doet. U zult misschien wel beter zijn dan sommige geboren Ahmadi Moslims.”

Als antwoord op een vraag over het verbeteren van iemands aandacht ten aanzien van de vijf dagelijkse gebeden, adviseerde Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat wanneer het hoofdstuk Al-Fatiha, welke het openingshoofdstuk wordt gereciteerd, zij de gedeeltes “Gij alleen aanbidden wij en Gij alleen smeken wij om hulp,” en “Begeleid ons op het rechte pad.” moeten herhalen.

Een ander persoon vroeg: Hoe weten wij of een droom alleen ons onderbewuste vertegenwoordigt of dat het een ware droom is. Als antwoord zei Zijne Heiligheid, dat ondanks dat vele dromen een product zijn van ons onderbewuste en dagelijkse ervaringen, hebben sommige dromen een veel grotere impact op de ontvanger. Zijne Heiligheid zei dat als bekeerlingen zulke dromen hebben, waarvan zij voelen dat er een diepere betekenis achter zit, dat zij de droom dan aan hem moeten schrijven of aan iemand die zij vertrouwen.

Een bekeerling zei dat door de Covid-19 restricties, nieuwe bekeerlingen niet in staat zijn om voordeel te hebben van de omgeving van de Moskeeën die kortgeleden gesloten zijn. Zij vroeg hoe zij thuis een Islamitische atmosfeer kunnen creëren, terwijl zij leven te midden van familieleden die geen Moslim zijn.

Als antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat de hedendaagse technologie middelen biedt om verbonden te blijven met het Kalifaat en zo iemands spirituele en religieuze kennis kan verbeteren. Het Ahmadiyya Moslim Gemeenschap TV kanaal, MTA International, is bij voorbeeld breed toegankelijk en Zijne Heiligheid zei dat zij zichzelf moeten verbinden met diens programma’s en met de websites van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap om hun kennis te verbeteren. Zijne Heiligheid adviseerde om regelmatig contact te hebben met andere Ahmadi Moslims om hun kennis te delen en regelmatig met hen te converseren.

Een vrouw noemde dat getrouwd was voor zij is toegetreden en dat haar man een niet-Moslim is gebleven. Toen Zijne Heiligheid vroeg of haar relatie met haar man goed was, vertelde zij dat hij haar toetreding niet fijn vindt, zij blijft echter positief en blijft het goede van haar keus zien. Zijne Heiligheid zei dat zij door moest gaan zoals zij deed en moet bidden voor haar man, dat hij ook een Ahmadi Moslim zal worden. Hij vertelde dat zij zorgzaam moet blijven en van haar man moet blijven houden en zelfs nog meer dan voorheen zodat hij de positieve impact zal herkennen van het feit dat zij de Islam heeft geaccepteerd.

Zijne Heiligheid is ook gevraagd door de moeder van een jong kind, hoe zij kan verzekeren dat de morele opvoeding van haar dochter zo zal zijn dat zij opgroeit tot een gelovige Ahmadi Moslim.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Wanneer uzelf een goed Ahmadi Moslim zal worden, dan zal uw dochter ook een goede Ahmadi Moslim worden… Bid voor haar dat Allah haar goed zal maken. Wanneer zij zeven jaar oud geworden is, laat haar dan samen met u bidden en laat haar de Heilige Koran lezen. Vertel haar wat de Islam is, waarom de Heilige Profeet ( vrede en zegeningen zijn met hem) is gestuurd als laatste (wetgevende) Profeet en hoe hij de Islam heeft verspreid en hoe hij daarna, volgens zijn profetie, de Beloofde Messias (vrede en zegeningen zij met hem) is gestuurd als zijn ware dienaar. Hij heeft weer verklaard dat de ware leer van de Islam vereist dat u de rechten van Allah en de rechten van Zijn creaties vervult. Leer uw dochter kleine en eenvoudig te begrijpen aspecten van het Islamitische geloof. Leer haar de gebeden en de verklaring van het geloof en geef haar het juiste voorbeeld en behandel haar vriendelijk en vertel haar vrome en goede dingen. Op deze manier zal haar opvoeding op de beste manier gedaan worden.”