PERSBERICHT – HET HOOFD VAN DE AHMADIYYA MUSLIM GEMEENSCHAP HOUDT EEN HISTORISCHE KLAS MET DE INTERNATIONALE JAMIA AHMADIYYA IN GHANA

“Mijn eerste post was in Afrika en vanaf dat moment nam Allah de Almachtige mij bij de hand en bracht mij van plaats naar plaats en ik had daar geen controle over.” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Op 5 december 2020 heeft, het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad een vijfenzeventig minuten durende online  klas voorgezeten met 185 studenten van Jamia Ahmadiyya International ( De Ahmadiyya Moslim opleiding voor Missionarissen in Ghana)

Het was de eerste keer dat Zijne Heiligheid een klas voorzat met Jamia Ahmdiyya International en op deze manier hebben missionarissen in opleiding, uit een reeks van verschillende landen, o.a. Ghana, Nigeria, Senegal, Tanzania, Jordanië en Kazachstan, gezamenlijk deel kunnen nemen aan een ontmoeting en zij zochten  begeleiding en gebed bij hun spirituele en godsdienstige leider.

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de studenten en hun docenten van Jamia Ahmadiyya International samen waren gekomen in het Jamia Ahmadiyya International complex in Makessim in de centrale regio van Ghana.

Het evenement startte met een recitatie met vertaling van verzen uit de Heilige Koran, gevolgd door een gedicht en een vertelling uit de geschriften van de Beloofde Messias (Vrede zij met hem).

Tijdens de ontmoeting, is aan Zijne Heiligheid gevraagd om een speciale herinnering te delen uit de tijd dat hij in Ghana woonde in de jaren ’70 tot ’80.

Als antwoord vertelde Hazrat Mirza Masroor Ahmed:

“ Gedurende mijn tijd in Ghana, bezocht de Derde Kalief, Hazrat Mirza Nasir Ahmad (rh) het land en ik breng in herinnering dat op de allereerste dag van zijn tour, mensen zich verzameld hadden in Accra om hem te groeten. De Derde Kalief kwam naar buiten om hen te ontmoeten en even bij hen te zijn. Terwijl hij daar was begon het hevig te regenen, zo hard dat de Kalief ondanks een paraplu boven zijn hoofd, doorweekt raakte. Ondanks de zware regen bleven de Ghanese mannen, vrouwen en kinderen staan en zij bewogen zich geen centimeter en bleven met volle aandacht naar hem luisteren De Derde Kalief was erg onder de indruk van hun hoge mate van geduld en tolerantie en later merkte hij op hoe aandachtig zij luisterden naar de woorden van Khalatiful Masih terwijl zij bleven staan gedurende de regenstorm en niet van hun plaats weken.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmed verteld verder:

“Ik herinner mij een zelfde situatie toen ik Tanzania bezocht in 2005. Er kwamen daar in die dagen verschillende regenstormen voor. Toen ik de dames aansprak gedurende de Jalsa Salana, opende de hemel zich. Het dak boven hun hoofd kon geen weerstand bieden aan al het water en opeens kwam de stortvloed aan water naar beneden op de plaats waar de dames zaten en niemand verliet zijn plaats. Eerder nog, zij bleven in dezelfde houding zitten en beleven luisteren naar mij met geduld en volle concentratie.”

Zijne Heiligheid verklaard dat geduld en discipline bij tegenslag de kenmerken zijn van een succesvolle natie. Hij verklaart dat Afrikaanse mensen en naties in dit verband een voorbeeld zijn voor anderen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmed verklaarde:

In het algemeen hebben Afrikaanse mensen een hoge mate van geduld en tolerantie en zij zijn van nature gedisciplineerde mensen. Het is belangrijk dat deze kwaliteiten blijven bestaan en uitgebouwd worden. Vandaar dat jullie allemaal, zij die missionarissen gaan worden, er los van geloofsonderwijs er ook voor moeten zorgen dat de komende generaties er in onderwezen worden dat de Islam hecht aan het belang van het hebben van discipline en zeker duidelijk make dat de naties die deze kwaliteit al bezitten vooruitgang boeken en floreren. Zoals ik al heb gezegd, oorspronkelijke Afrikanen zijn gedisciplineerd en wat vereist is bij deze kwaliteit is dat zij ingezet en georganiseerd kunnen worden op een productieve manier. Wanneer jullie naties in staat zijn dit te bereiken dan zal Afrika, als God het wil, leiders worden van de wereld en jullie, als missionarissen, moeten hier jullie rol in spelen.

Aan Zijne Heiligheid is gevraagd hoe atheïsten het beste overtuigd kunnen worden over het bestaan van God.

Hazrat Mirza Masoor Ahmad antwoorde:

“Het sterkste bewijs voor een persoon die gelooft in het bestaan van God, is hun eigen voorbeeld en ervaring. Wanneer een atheïst God ontkent, moeten wij diegene informeren over wat wij gezien hebben en waar wij getuige van zijn geweest in onze eigen levens wat betreft het bestaan van God. Ieder van ons heeft ervaringen opgedaan dat wanneer wij gebeden hebben tot God de Almachtige, dat Hij onze gebeden heeft verhoord. Dus, wanneer iemand van jullie  atheïsten tegen komt, moet je diegenen laten weten dat je God de Almachtige hebt gezien, Hem hebt gevoeld en dat het daarom onmogelijk is dat je Hem ooit kan ontkennen. Vertel hen dat wanneer zij er oprecht naar streven met een open geest, dan zullen zij God vinden.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“Veel mensen die God afwijzen zijn erg halsstarrig in hun overtuigingen en zij willen niet eens horen of overwegen wat de bewijzen zij die tegengesteld zijn aan hun overtuiging. Enkele jaren geleden, schreef een welbekende atheïst een beroemd boek waarin hij het bestaan van God ontkent en ik heb hem als reactie het vijf-delige Engelse commentaar op de Heilige Koran en het boek van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) ‘De Filosofie van de Islamitische leer’ gestuurd en ik heb hem gevraagd deze te lezen zodat hij onze overtuigingen en bewijzen voor het bestaan van God te lezen. Hij reageerde echter door te zeggen dat hij geen interesse had in het lezen van de boeken. Dus hij wilde dat wij zijn boek zouden lezen zonder dat hij bereid was de onze te lezen. Niettemin zijn er andere atheïsten die een meer open geest hebben en bereid zijn om te luisteren naar anderen je kan deze mensen persoonlijk kennen en ernaar streven om hen dichter bij God te brengen.”

Hazrat Mirza Masoor Ahmad vertelde:

“In het verleden zijn veel mensen bij mij gekomen om mij te ontmoeten en later erkenden zij dat zij niet geloofden in God, maar wanneer zij ooit hun overtuiging zouden veranderen, dit zou gebeuren door de Kalief omdat Hij op een logische manier het bestaan van God heeft uitgelegd. En onthoud dat om een hart van anderen te verzachten en om te draaien je de grenzeloze kracht van gebed moet gebruiken en daarnaast een uitstekend persoonlijk voorbeeld moet zijn waar anderen van kunnen leren en hun voordeel uit kunnen halen.”

Toen de ontmoeting ten einde liep is aan Zijne Heiligheid gevraagd in welk veld of welke carrière hij na had willen streven wanneer hijzelf een student zou zijn.

Als reactie vertelde Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Wat ik wilde worden, kon ik niet. Ik kwam terecht op een plaats waar ik geen persoonlijk verlangen naar had.”

Hazrat Mirza Hasroor Ahmad gaat verder:

“Aanvankelijk was ik geïnteresseerd in wetenschap en ik dacht dat ik het na kon streven om geneeskunde te studeren. Daarna studeerde ik landbouw economie en ik bad en heb in mijn hart toegezegd dat wanneer ik goede cijfers zou halen, dat ik dan mijn leven zou wijden aan het dienen van de Ahmadiyya Moslim gemeenschap. Daarop stelde Allah mij in staat om goede cijfers te halen zodat ik zonder echte inspanning van mijn kant de eerste graad zou halen en toen heb ik mijn belofte vervuld door mijn leven te geven als toegewijde.”

Hazrat Mirza Hasroor Ahmad verklaarde verder:

“Mijn eerste post was in Afrika en vanaf dat moment nam Allah de Almachtige  mij bij de hand en nam mij verder mee van plaats naar plaats en daar had ik geen controle over. Dus wij moeten er altijd naar streven om Allah’s hand vast te grijpen en Zijn hulp te zoeken in alle zaken. Wanneer wij dat doen met oprechtheid, dan leidt Allah en zorgt Hij persoonlijk  voor een persoon. Speciaal onze missionarissen moeten de hand van Allah vasthouden en Hem smeken dat Hij ons brengt waarheen Hij verlangd en wat Hij het beste voor ons acht en dat Hij de kwaliteiten bij ons inprent die Hij verlangd. Alleen dit is de weg voor de gezegenden. “