Samenvatting van de vrijdagpreek door Hazrat Khalīfa-tul-Masīh Vaba op 16 oktober 2020: ‘mannen van Excellentie – Hazrat Mu`awwidh bin Harithra en Hazrat Ubay Ibn Ka’bra.

OPMERKING: Deze samenvatting is niet de complete vertegenwoordiging van de oorspronkelijke tekst en dient slechts als een herinnering. Vertaald door Youssef Ikhlaf. Nagezien door Ahmad Said Ikhlaf sahib. Na...
oktober 18, 20200 DownloadsDownloaden