Samenvatting van de vrijdagpreek door Hazrat Khalīfa-tul-Masīh V (moge Allah zijn Helper zijn) gehouden op 12 november 2021

Rechtgeleide kaliefen – Hazrat Umar (ra)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat hij zou doorgaan met het belichten van incidenten uit het leven van Hazrat Umar (ra).

Een eenvoudige levensstijl aannemen

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de dochter van Hazrat Umar (ra) een keer tegen hem zei dat hem overwinningen en rijkdom waren verleend, dus waarom at hij niet beter voedsel en droeg hij geen betere kleding? Hazrat Umar(ra) antwoordde door haar te vragen: “Heeft de Heilige Profeet(sa) tijdens zijn leven geen grote ontberingen doorstaan?” Hij zei dat hij ontberingen zou blijven doorstaan, zoals de Heilige Profeet (sa) en Hazrat Abu Bakr (ra) voor hem hadden, zodat misschien ook hij dezelfde zegeningen kan oogsten.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de kinderen van Hazrat Umar (ra) en enkele anderen eens tegen hem zeiden, dat als hij beter zou eten, hij sterker zou zijn en beter in staat zijn om zijn plichten te vervullen. Hazrat Umar(ra) erkende hun gevoelens, maar hij zei dat als hij het pad verliet van degenen voor hem, d.w.z. de Heilige Profeet (sa) en Hazrat Abu Bakr (ra), hij niet in staat zou zijn om dezelfde rang te bereiken.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Tweede Kalief (ra), die uitlegde dat de Heilige Profeet (sa) eenvoud leerde, en zei dat er tijdens het eten niet meer dan één gerecht mocht zijn. De metgezellen volgden dit zeer trouw. In feite, zodra Hazrat Umar (ra) wat azijn en zout werd aangeboden, zei Hazrat Umar (ra) dat het twee aparte gerechten waren en dat hij er maar één zou nemen. Zijne Heiligheid (aba) zei dat hoewel mensen tegenwoordig comfortabeler leven, ze niet buitensporig mogen zijn in wat ze eten.

Zijne Heiligheid (aba) legde uit in het licht van de Heilige Koran, dat ware dienaren van God degenen zijn die niet buitensporig zijn in het uitgeven van hun rijkdom. Als ze eten, doen ze dat niet alleen om te genieten, maar om zichzelf te voeden en te versterken. Evenzo, wanneer ze hun rijkdom voor bepaalde zaken uitgeven, doen ze dat niet om anderen te laten zien of om te juichen, maar eerder uit noodzaak.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat iemand ooit Hazrat Umar (ra) een waterzak zag dragen en hem vroeg waarom hij die zelf droeg? Hazrat Umar (ra) antwoordde dat sommige mensen hem kwamen bezoeken en hem de grootste gehoorzaamheid hadden getoond. Hierdoor voelde hij zich belangrijk en om van dit gevoel af te komen en zichzelf te vernederen, besloot hij de waterzak in zijn eentje te dragen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er eens een karavaan was die Hazrat Umar (ra) vergezelde terug naar Medina. Onderweg herinnerde Hazrat Umar (ra) zich hoe zijn vader vroeger vrij streng was, en hij moest veel werk doen, hout op de ruggen van kamelen brengen en dan struikgewas op de ruggen van die kamelen brengen. Hij zei nu dat hij de leider was van een hele natie en dat mensen hem van heinde en verre kwamen opzoeken. Hij reciteerde toen een couplet dat betekende dat ongeacht wat hij ook had, alleen God is de Almachtige en de Eeuwige.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) en Hazrat Umar (ra) eens verschillende opvattingen hadden over een bepaalde kwestie en dat ze het oneens waren. Hazrat Abu Bakr (ra) besloot dat het het beste zou zijn om te vertrekken, maar Hazrat Umar (ra) wilde een reactie van hem, dus pakte hij zijn kleren vast, waardoor ze scheurden. Hazrat Abu Bakr (ra) ging weg, en Hazrat Umar (ra) was bang dat hij zou klagen bij de Heilige Profeet (sa). Dus ging hij naar de plek waar de Heilige Profeet (sa) was, maar trof Hazrat Abu Bakr (ra) daar niet aan. Omdat hij zich al slecht voelde over wat er was gebeurd, informeerde Hazrat Umar (ra) de Heilige Profeet(sa) zelf over het incident en nam alle schuld op zich. Hazrat Abu Bakr (ra) werd hiervan op de hoogte gebracht, en dus ging hij ook naar de Heilige Profeet (sa), en toen hij zag dat de Heilige Profeet (sa) niet blij was met het incident, zat Hazrat Abu Bakr (ra) voor de Heilige Profeet (sa) en nam alle schuld op zich. Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit de ware liefde voor de geliefde betekent, dat hij, toen hij hem in een staat van ongelukkigheid zag, alle schuld op zich nam om zijn ongemak te verlichten.

Ontzag voor Hazrat Umar (ra)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er eens enkele vrouwen van de Quraish bij de Heilige Profeet (sa) zaten en hem om meer geld vroegen. Op dat moment kwam Hazrat Umar (ra) naar de Heilige Profeet (sa) en vroeg toestemming om binnen te komen. De vrouwen gingen onmiddellijk opzij en namen de sluier aan. Het zien hiervan bracht een glimlach op het gezegende gezicht van de Heilige Profeet (sa). Hazrat Umar (ra) vroeg hem waarom hij glimlachte, en de Heilige Profeet (sa) zei dat de vrouwen zo bang waren voor Hazrat Umar (ra) dat ze onmiddellijk opzij gingen en de sluier aannamen. Hazrat Umar (ra) vroeg hen of ze bang waren voor hem, in plaats van voor de Heilige Profeet (sa). Ze zeiden van wel, omdat Hazrat Umar (ra) behoorlijk hard was. De Heilige Profeet (sa) zei dat zelfs Satan bang was voor Hazrat Umar(ra) en een ander pad zou inslaan als hij Hazrat Umar (ra) zag aankomen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (sa) eens zei dat God waarheid had geschonken aan het hart en de tong van Hazrat Umar (ra).

Eens bereidde de Heilige Profeet(s) zich voor op een reis. Hij riep Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra) om hun mening te vragen, omdat er een stam was die hun verdrag met de moslims had verbroken, iets waarvan de Heilige Profeet(sa) al van te voren te weten had gekregen. Hazrat Abu Bakr(ra) adviseerde dat ze niet moesten worden aangevallen, maar de mening van Hazrat Umar(ra) was dat ze moeten voorbereiden voor op reis.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat wanneer de Heilige Profeet(sa) naar buiten zou komen om de moslims te zien, niemand hem rechtstreeks zou aankijken, behalve Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra). Ze zouden glimlachen naar de Heilige Profeet (sa), en de Heilige Profeet (sa) zou naar hen glimlachen.

Vertrouwen van de Heilige Profeet(sa) in Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (sa) eens tegen de mensen informeerde dat er een hemels persoon naderde, en op dat moment arriveerde Hazrat Abu Bakr (ra). Aan de andere kant zei de Heilige Profeet (sa) weer dat er een hemels persoon naderde, en op dat moment arriveerde Hazrat Umar (ra). De Heilige Profeet (sa) zei ook eens dat elke profeet twee dienaren in de hemelen en twee op aarde heeft. Zijn twee dienaren in de hemelen waren Gabriël en Mikael, en de twee op aarde waren Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra). De Heilige Profeet (sa) zei ook dat hij niet wist hoe lang hij op deze aarde zou blijven, en dat na hem de mensen Hazrat Abu Bakr(ra) en Hazrat Umar(ra) zouden vervolgen.

Rechtgeleide kaliefen – Hazrat Umar (ra)

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) dat hij zou doorgaan met het belichten van incidenten uit het leven van Hazrat Umar (ra).

Een eenvoudige levensstijl aannemen

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de dochter van Hazrat Umar (ra) een keer tegen hem zei dat hem overwinningen en rijkdom waren verleend, dus waarom at hij niet beter voedsel en droeg hij geen betere kleding? Hazrat Umar(ra) antwoordde door haar te vragen: “Heeft de Heilige Profeet(sa) tijdens zijn leven geen grote ontberingen doorstaan?” Hij zei dat hij ontberingen zou blijven doorstaan, zoals de Heilige Profeet (sa) en Hazrat Abu Bakr (ra) voor hem hadden, zodat misschien ook hij dezelfde zegeningen kan oogsten.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de kinderen van Hazrat Umar (ra) en enkele anderen eens tegen hem zeiden, dat als hij beter zou eten, hij sterker zou zijn en beter in staat zijn om zijn plichten te vervullen. Hazrat Umar(ra) erkende hun gevoelens, maar hij zei dat als hij het pad verliet van degenen voor hem, d.w.z. de Heilige Profeet (sa) en Hazrat Abu Bakr (ra), hij niet in staat zou zijn om dezelfde rang te bereiken.

Zijne Heiligheid (aba) citeerde de Tweede Kalief (ra), die uitlegde dat de Heilige Profeet (sa) eenvoud leerde, en zei dat er tijdens het eten niet meer dan één gerecht mocht zijn. De metgezellen volgden dit zeer trouw. In feite, zodra Hazrat Umar (ra) wat azijn en zout werd aangeboden, zei Hazrat Umar (ra) dat het twee aparte gerechten waren en dat hij er maar één zou nemen. Zijne Heiligheid (aba) zei dat hoewel mensen tegenwoordig comfortabeler leven, ze niet buitensporig mogen zijn in wat ze eten.

Zijne Heiligheid (aba) legde uit in het licht van de Heilige Koran, dat ware dienaren van God degenen zijn die niet buitensporig zijn in het uitgeven van hun rijkdom. Als ze eten, doen ze dat niet alleen om te genieten, maar om zichzelf te voeden en te versterken. Evenzo, wanneer ze hun rijkdom voor bepaalde zaken uitgeven, doen ze dat niet om anderen te laten zien of om te juichen, maar eerder uit noodzaak.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat iemand ooit Hazrat Umar (ra) een waterzak zag dragen en hem vroeg waarom hij die zelf droeg? Hazrat Umar (ra) antwoordde dat sommige mensen hem kwamen bezoeken en hem de grootste gehoorzaamheid hadden getoond. Hierdoor voelde hij zich belangrijk en om van dit gevoel af te komen en zichzelf te vernederen, besloot hij de waterzak in zijn eentje te dragen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er eens een karavaan was die Hazrat Umar (ra) vergezelde terug naar Medina. Onderweg herinnerde Hazrat Umar (ra) zich hoe zijn vader vroeger vrij streng was, en hij moest veel werk doen, hout op de ruggen van kamelen brengen en dan struikgewas op de ruggen van die kamelen brengen. Hij zei nu dat hij de leider was van een hele natie en dat mensen hem van heinde en verre kwamen opzoeken. Hij reciteerde toen een couplet dat betekende dat ongeacht wat hij ook had, alleen God is de Almachtige en de Eeuwige.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat Hazrat Abu Bakr (ra) en Hazrat Umar (ra) eens verschillende opvattingen hadden over een bepaalde kwestie en dat ze het oneens waren. Hazrat Abu Bakr (ra) besloot dat het het beste zou zijn om te vertrekken, maar Hazrat Umar (ra) wilde een reactie van hem, dus pakte hij zijn kleren vast, waardoor ze scheurden. Hazrat Abu Bakr (ra) ging weg, en Hazrat Umar (ra) was bang dat hij zou klagen bij de Heilige Profeet (sa). Dus ging hij naar de plek waar de Heilige Profeet (sa) was, maar trof Hazrat Abu Bakr (ra) daar niet aan. Omdat hij zich al slecht voelde over wat er was gebeurd, informeerde Hazrat Umar (ra) de Heilige Profeet(sa) zelf over het incident en nam alle schuld op zich. Hazrat Abu Bakr (ra) werd hiervan op de hoogte gebracht, en dus ging hij ook naar de Heilige Profeet (sa), en toen hij zag dat de Heilige Profeet (sa) niet blij was met het incident, zat Hazrat Abu Bakr (ra) voor de Heilige Profeet (sa) en nam alle schuld op zich. Zijne Heiligheid (aba) zei dat dit de ware liefde voor de geliefde betekent, dat hij, toen hij hem in een staat van ongelukkigheid zag, alle schuld op zich nam om zijn ongemak te verlichten.

Ontzag voor Hazrat Umar (ra)

Zijne Heiligheid (aba) zei dat er eens enkele vrouwen van de Quraish bij de Heilige Profeet (sa) zaten en hem om meer geld vroegen. Op dat moment kwam Hazrat Umar (ra) naar de Heilige Profeet (sa) en vroeg toestemming om binnen te komen. De vrouwen gingen onmiddellijk opzij en namen de sluier aan. Het zien hiervan bracht een glimlach op het gezegende gezicht van de Heilige Profeet (sa). Hazrat Umar (ra) vroeg hem waarom hij glimlachte, en de Heilige Profeet (sa) zei dat de vrouwen zo bang waren voor Hazrat Umar (ra) dat ze onmiddellijk opzij gingen en de sluier aannamen. Hazrat Umar (ra) vroeg hen of ze bang waren voor hem, in plaats van voor de Heilige Profeet (sa). Ze zeiden van wel, omdat Hazrat Umar (ra) behoorlijk hard was. De Heilige Profeet (sa) zei dat zelfs Satan bang was voor Hazrat Umar(ra) en een ander pad zou inslaan als hij Hazrat Umar (ra) zag aankomen.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Heilige Profeet (sa) eens zei dat God waarheid had geschonken aan het hart en de tong van Hazrat Umar (ra).