Waarom dragen vrouwen de hoofddoek?

De Islam benadrukt de relatie tussen het lichaam en de geest. Door het lichaam te bedekken, beschermt men het hart tegen onzuiverheden. Mannen worden geïnstrueerd om hun ogen af te wenden van vrouwen, en tegelijkertijd wordt van vrouwen verwacht dat zij losse kleding dragen en hun hoofd en boezem bedekken.

Het uiteindelijke doel van versluiering is gerechtigheid van het hart.

In de Heilige Koran staat vermeld:

“En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan…” (De Heilige Koran, Hoofdstuk 24, Vers 32)

Moslim vrouwen dragen de hoofddoek en losse kleding wegens hun liefde voor God en om het bovenstaande bevel van God te vervullen. Het moedigt hen aan bescheiden te zijn en zich niet te kleden op een manier die andere mannen aantrekt. De hoofddoek dient dus ook als een bescherming voor moslimvrouwen tegen de ongewenste blikken van mannen.

Maar tegelijkertijd is het ook de verantwoordelijkheid van mannen om hun blikken af te wenden van vrouwen. De mannen worden namelijk in het vers ervoor eerst het bevel gegeven vóór de vrouwen:

“Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden en dat zij hun passies beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker, Allah is wel op de hoogte van hetgeen zij doen.” (De Heilige Koran, Hoofdstuk 24, Vers 31)

Dus het is volgens de Heilige Koran eerst de verantwoordelijkheid van mannen om hun blikken af te wenden van vrouwen en het tweede bevel is voor de vrouwen om de hoofddoek te dragen en losse kleding. We vinden een incident in het leven van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) dat eens een prachtige vrouw uit een bepaalde stam voor advies kwam bij de Heilige Profeet (vrede zij met hem). Bij haar komst was er ook een metgezel in het gezelschap van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) die naar de vrouw begon te staren wegens haar schoonheid. Toen de Heilige Profeet (vrede zij met hem) dit merkte greep de Heilige Profeet (vrede zij met hem) de metgezel bij het gezicht en keerde zijn gezicht van de vrouw af. (Muwatta Malik, Kitabul-Hajj, Boek 20, Hadith 98)

Van dit incident wordt dus duidelijk dat de primaire verantwoordelijkheid eerst bij de man ligt om zijn blikken af te wenden en niet de kleding van de vrouw. Het is opmerkelijk dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) niet tegen de vrouw zei om zich beter te bedekken of om anders te kleden maar onderwees juist de metgezel om niet naar de vrouw te staren.

Het klopt dat vrouwen die een hoofddoek en losse kleding dragen nog steeds in bepaalde instanties lastig gevallen kunnen worden, maar dat betekent niet dat het dragen van de hoofddoek nutteloos is. Bij het autorijden draagt men bijvoorbeeld de gordel met als doel om bij een ongeluk de kans op verwonding te verminderen maar er is geen garantie dat de gordel men in alle gevallen zal redden, maar het kan de kans zeker verminderen.

1) Persoonlijke veiligheid van vrouwen

Een reden voor het dragen van de hoofddoek is dus persoonlijke veiligheid van vrouwen. Praktisch advies heeft altijd de voorkeur boven idealistisch advies. Hoewel het geweldig zou zijn om in een utopie te leven waar niemand slecht rijdt en niemand steelt, erkennen we allemaal dat dit niet de wereld is waarin we leven. En dus daarom dragen we veiligheidsgordels en sluiten we een verzekering af. De islam is praktisch in zijn advies aan vrouwen en geeft leiding voor de echte wereld en niet voor een denkbeeldige.

2) Verbetering van het gevoel van eigenwaarde

Veel onderzoeken tonen aan dat eetstoornissen, angststoornissen en andere psychische stoornissen wijdverbreid zijn onder vrouwen en vooral jonge meisjes. Zelfmoordcijfers onder tieners bereikten in 2015 het hoogste niveau in veertig jaar en zijn de tweede belangrijkste doodsoorzaak in de ontwikkelde wereld tussen de 15 en 24 jaar. Meer dan 17% van de middelbare scholieren in de VS overwoog in 2017 serieus om zelfmoord te plegen. Sociale media kunnen in de wereld van vandaag ongezonde mode druk uitoefenen op jongeren. Velen hebben deze trends in verband gebracht met een cultuur waarin vrouwen en jonge meisjes worden gebombardeerd met beelden die hen ertoe aanzetten om te streven naar onrealistische en onnatuurlijke lichaamsvormen.

De Islam zegt nee tegen deze destructieve agenda. Het ondersteunt de bevrijding van vrouwen omdat het juist de nadruk legt op persoonlijke kwaliteiten in plaats van de fysieke eigenschappen. Anders zou het heel gemakkelijk zijn om beoordeeld en gewaardeerd te worden alleen op basis van de uiterlijk. Door de nadruk op fysieke schoonheid te verminderen en bescheiden kleding te dragen verteld dat de samenleving dat vrouwen moeten worden beoordeeld op wat eigenlijk belangrijk is; hun persoonlijkheid, intellect en talenten. De Islam leert ons om ons te concentreren op het ontwikkelen van een relatie met het Goddelijke, met onze Schepper, in plaats van ons te wentelen in tijdelijke en zinloze inspanningen die uiteindelijk psychologisch en sociaal schadelijk zijn.

3) Spirituele vervulling

Ondanks al deze voordelen, is het de keuze van een vrouw om zich bescheiden te kleden en op deze manier meer ongewenste seksuele avances te vermijden en zelfrespect te verbeteren. In werkelijkheid geeft het een veel diepere betekenis aan je relatie met het Goddelijke en toewijding aan iets veel groters dan jezelf en de tijdelijke materiële wereld.

Is het dragen van een hoofddoek een keuze?

Uiteindelijk is het de keuze van een vrouw om zich te kleden zoals ze dat wilt. Niemand kan de vrouw deze keuze ontnemen. Noch hoort iemand het dragen van een hoofddoek op te dwingen noch hoort iemand een vrouw het dragen van een hoofddoek te verbieden. Men zou de moslimvrouwen zelf moeten vragen en het zal duidelijk worden dat de moslimvrouwen het dragen voor de redenen zoals uiteengezet in dit artikel en niet wegens dwang. Het Goddelijke woord “Er is geen dwang in Godsdienst” (de Heilige Koran 2:257) zou voldoende bewijs moeten zijn dat niemand ertoe zou mogen worden gedwongen. Het kan zijn dat er bepaalde vrouwen zijn die tot het dragen van een hoofddoek gedwongen zijn, echter is dat niet toegestaan volgens de islamitische leerstellingen. De personen die dwingen zouden dus in deze instantie verantwoordelijk moeten worden gehouden en niet de religie.

Wanneer iemand gelooft in een religie dan zou een ware volgeling altijd zijn best doen om aan alle regels van zijn of haar religie te houden. Wanneer iemand bijvoorbeeld christen of jood wordt dan heeft die persoon bepaalde regels waar die persoon zich aan moet houden. Ook wanneer iemand bijvoorbeeld een vereniging toetreedt moet een persoon zich aan de regels van die vereniging houden. Op gelijke wijze wordt van een moslim verwacht dat die aan de regels van zijn religie houdt. Het dragen van een hoofddoek is een gebod van God. Om daar niet aan te houden betekent dat die persoon verantwoording zou moeten afleggen aan God. Een persoon heeft echter niet het recht om vrouwen hiertoe te dwingen.