40 ste Jalsa Salana (Jaarlijkse bijeenkomst) 2022

Jalsa Salana 2022

Slechts met genade van God de Verhevene, wordt Jamaat Ahmadiyya Nederland na een lange periode van twee jaar opnieuw in staat gesteld om haar jaarlijkse bijeenkomst [Jalsa Salana] te organiseren. De Jalsa zal van 6 t/m 8 mei in Vierhouten worden gehouden, insha’Allah. Zoals gebruikelijk, wordt de Jalsa voor drie dagen gehouden.

Beloofde Messias (as) zegt:
“Iedereen die reist om deze bijeenkomst bij te wonen omwille van Allah, Moge Allah de Verhevene, met hem zijn, hem overvloedig belonen, hem genadig zijn, zijn omstandigheden van ontbering en angst verlichten en zijn angst en verdriet wegnemen.

Moge Hij hem vrijheid schenken van elke leed en voor hem de wegen openzetten om zijn gekoesterde doelen [te bereiken], en hem op de dag des oordeels doen opstaan onder Zijn dienaren die de ontvangers zijn van Zijn zegeningen en Barmhartigheid.

Moge Hij hun Bewaker zijn in hun afwezigheid totdat hun reis tot een einde komt. O Allah! O Verhevene en Schenker van milddadigheid, de Eeuwige Barmhartige en Degene die alle problemen oplost, aanvaard al deze gebeden en Schenk ons de overwinning over onze tegenstanders met sprankelende tekens, omdat U alleen alle dapperheid en macht hebt. Amen, nogmaals Amen.”

 

Uitnodiging voor Jalsa Salana:

 

Promo Jalsa Salana:

 

Programma van Jalsa Salana (klik hieronder om programma van drie dagen te openen)

                              

Het doel van de Jalsa Salana (Jaarlijkse bijeenkomst)

De Beloofde Messias (as) schrijft in zijn boek “Asmani Faisala” (goddelijke besluit):

“Vrienden horen op deze datum te komen; om alleen religieuze onderwerpen te beluisteren en om deel te nemen in het gebed. Tijdens deze bijeenkomst zullen zulke waarheden en religieuze onderwerpen behandeld worden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het geloof, geloofsovertuiging en spiritualiteit.”

“Een tijdelijke voordeel van deze bijeenkomsten zal ook zijn dat ieder jaar de nieuwe broeders die de gemeenschap zullen binnentreden, op deze datum anderen broeders kunnen ontmoeten en elkaar kunnen leren kennen, zodoende zal de band van liefde en verbroedering blijven ontwikkelen.”

“Men zal bidden voor de vergiffenis van de broeder die in deze periode1 overleden is.”

“Men zal zich in de Goddelijke Majesteit inspannen om in geestelijke zin allen broeders tot eenheid te verenigen en hun onderlinge misverstand, onwetendheid en hypocrisie weg te nemen.”

“In deze spirituele bijeenkomst zullen er ook anderen spirituele zegeningen en voordelen zijn die Insha’Allah-ul Qadir van tijd tot tijd gemanifesteerd zullen worden.”