Nieuwjaarsboodschap 2023: Hoop

Een boodschap van hoop voor 2023

‘De Mahdi zal de wereld vullen met rechtvaardigheid zoals deze eerder gevuld was met onrecht.’ (profetie van de profeet Mohammed, vrede zij met hem)

De pandemie, klimaatverandering, de dreiging van een nucleaire oorlog, politieke en economische crises, uiteengedreven families, morele verwarring, spirituele leegte, egoïsme, corruptie, extremisme, racisme, geweld …

Het is niet meer mogelijk om zonder wanhoop naar de toestand van de wereld te kijken. Ouders verliezen de hoop dat hun kinderen hetzelfde leven kunnen leiden waarmee zij zelf gezegend waren. Sommige mensen vrezen zelfs dat de gehele mensheid zal worden uitgeroeid. In deze omstandigheden geeft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap hoop.

De Islam heeft gedurende duizend jaar gezorgd voor bloei van de menselijke beschaving. Ook Europa werd door de Islam gered van de duistere Middeleeuwen. De profeet Mohammed
(vrede zij met hem) voorspelde dat zijn gemeenschap daarna in verval zou raken en de relatie met God zou verliezen. De hele wereld zou in een ernstige toestand terechtkomen. Dan zou God de Mahdi sturen om een nieuwe bloeiperiode voor de mensheid in te luiden. Wij brengen u het goede nieuws dat vele voorspellingen over deze tijd in vervulling zijn gegaan. De Mahdi verscheen al in 1891 en de mensheid zal deze nieuwe bloeiperiode binnengaan.

Wij staan op zaterdag 24 december op de Dam in Amsterdam om dit nieuws persoonlijk aan u te brengen. Ook in 2023 zullen wij verschillende steden bezoeken om hoop te geven aan de mensen van Nederland.

Foto : De komst van de Mahdi werd vergezeld door de vervulling van talloze andere voorspellingen. Verschillende heilige boeken, waaronder de Bijbel, noemden bijvoorbeeld zon- en maansverduisteringen. De profeet Mohammed, vrede zij met hem, voorspelde zelfs dat deze zouden plaatsvinden op specifieke dagen in de maand Ramadan. Deze voorspellingen gingen in vervulling in 1894, drie jaar nadat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad uit India, bekend maakte de Messias en Mahdi te zijn. Lees meer over dit teken van de Messias.

 

De Stem van de Islam – web radiozender

 

Luister Live!

 

De Stem van de Islam is de eerste web radiozender van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland. Overal ter wereld te beluisteren via het internet.

U krijgt een divers aanbod van programma’s te horen met inspirerende verhalen. Het hoogtepunt van onze programma’s is de Nederlandse vertaling van de vrijdagpreek van Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad, de vijfde Kalief en het hoofd van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap werd gesticht in 1889 in India door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, die aanspraak maakte om de Messias en Mahdi te zijn van de Later Dagen. De gemeenschap is inmiddels in meer dan 200 landen gevestigd en is overal groeiend en bloeiend. Wij brengen u het goede nieuws dat de wederkomst van Jezus heeft plaats gevonden: De Messias is gekomen.

De radiozender is beschikbaar als IOS App en Android App.

Download app en luisterDownload app en luister!

 

 

 

 

Luister Live!

40 ste Jalsa Salana (Jaarlijkse bijeenkomst) 2022

Jalsa Salana 2022

Slechts met genade van God de Verhevene, wordt Jamaat Ahmadiyya Nederland na een lange periode van twee jaar opnieuw in staat gesteld om haar jaarlijkse bijeenkomst [Jalsa Salana] te organiseren. De Jalsa zal van 6 t/m 8 mei in Vierhouten worden gehouden, insha’Allah. Zoals gebruikelijk, wordt de Jalsa voor drie dagen gehouden.

Beloofde Messias (as) zegt:
“Iedereen die reist om deze bijeenkomst bij te wonen omwille van Allah, Moge Allah de Verhevene, met hem zijn, hem overvloedig belonen, hem genadig zijn, zijn omstandigheden van ontbering en angst verlichten en zijn angst en verdriet wegnemen.

Moge Hij hem vrijheid schenken van elke leed en voor hem de wegen openzetten om zijn gekoesterde doelen [te bereiken], en hem op de dag des oordeels doen opstaan onder Zijn dienaren die de ontvangers zijn van Zijn zegeningen en Barmhartigheid.

Moge Hij hun Bewaker zijn in hun afwezigheid totdat hun reis tot een einde komt. O Allah! O Verhevene en Schenker van milddadigheid, de Eeuwige Barmhartige en Degene die alle problemen oplost, aanvaard al deze gebeden en Schenk ons de overwinning over onze tegenstanders met sprankelende tekens, omdat U alleen alle dapperheid en macht hebt. Amen, nogmaals Amen.”

 

Uitnodiging voor Jalsa Salana:

 

Promo Jalsa Salana:

 

Programma van Jalsa Salana (klik hieronder om programma van drie dagen te openen)

                              

Het doel van de Jalsa Salana (Jaarlijkse bijeenkomst)

De Beloofde Messias (as) schrijft in zijn boek “Asmani Faisala” (goddelijke besluit):

“Vrienden horen op deze datum te komen; om alleen religieuze onderwerpen te beluisteren en om deel te nemen in het gebed. Tijdens deze bijeenkomst zullen zulke waarheden en religieuze onderwerpen behandeld worden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het geloof, geloofsovertuiging en spiritualiteit.”

“Een tijdelijke voordeel van deze bijeenkomsten zal ook zijn dat ieder jaar de nieuwe broeders die de gemeenschap zullen binnentreden, op deze datum anderen broeders kunnen ontmoeten en elkaar kunnen leren kennen, zodoende zal de band van liefde en verbroedering blijven ontwikkelen.”

“Men zal bidden voor de vergiffenis van de broeder die in deze periode1 overleden is.”

“Men zal zich in de Goddelijke Majesteit inspannen om in geestelijke zin allen broeders tot eenheid te verenigen en hun onderlinge misverstand, onwetendheid en hypocrisie weg te nemen.”

“In deze spirituele bijeenkomst zullen er ook anderen spirituele zegeningen en voordelen zijn die Insha’Allah-ul Qadir van tijd tot tijd gemanifesteerd zullen worden.”

Verklaring van het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap over de crisis tussen Rusland en Oekraïne

In verband met de crisis tussen Rusland en Oekraïne heeft het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad gezegd:

“Jarenlang heb ik de grootmachten gewaarschuwd dat zij lering moeten trekken uit de geschiedenis, met name in verband met de twee catastrofale en verwoestende wereldoorlogen die in de 20e eeuw hebben plaatsgevonden. In dit verband heb ik in het verleden brieven geschreven aan de leiders van verschillende naties en er bij hen op aangedrongen hun nationale en gevestigde belangen opzij te zetten om voorrang te geven aan de vrede en de veiligheid in de wereld door op alle niveaus van de samenleving ware rechtvaardigheid toe te passen. Helaas is er nu een oorlog in Oekraïne begonnen, waardoor de situatie uiterst ernstig en verontrustend is geworden. Bovendien kan de situatie nog verder escaleren, afhankelijk van de volgende stappen van de Russische regering en de reactie van de NAVO en de grootmachten. Het lijdt geen twijfel dat de gevolgen van een eventuele escalatie extreem verschrikkelijk en verwoestend zullen zijn. Het is dus van het allergrootste belang dat alles in het werk wordt gesteld om verdere oorlogsvoering en geweld te voorkomen. Er is nog tijd voor de wereld om een stap terug te doen van de rand van de afgrond en daarom dring ik er, in het belang van de mensheid, bij Rusland, de NAVO en alle grote wereldmachten op aan al hun inspanningen te vestigen op het streven naar deëscalatie van het conflict en het werken aan een vreedzame oplossing door middel van diplomatie.

Als Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap kan ik slechts de aandacht van de politieke leiders van de wereld vestigen op het feit dat zij voorrang moeten geven aan de vrede in de wereld en hun nationale belangen en vijandschappen opzij moeten zetten ten behoeve van het welzijn van de gehele mensheid. Het is daarom mijn oprechte gebed dat de leiders van de wereld met verstand en wijsheid handelen en streven naar de verbetering van de mensheid.

Ik bid dat de wereldleiders er ernstig naar zullen streven om de mensheid, nu en in de toekomst, te behoeden en te beschermen tegen de kwelling van oorlogsvoering, bloedvergieten en vernietiging. En dus bid ik vanuit het diepst van mijn hart dat de leiders van de grootmachten en hun regeringen geen stappen ondernemen die zullen dienen om de toekomst van onze kinderen en de volgende generaties te vernietigen.

In plaats daarvan moeten zij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat wij aan degenen die na ons komen een wereld van vrede en welvaart nalaten.  

Ik bid dat de leiders van de wereld aandacht schenken aan de noodzaak van het moment en bovenal waarde hechten aan hun verplichting om de vrede en stabiliteit in de wereld te waarborgen. Moge Allah de Almachtige alle onschuldige en weerloze mensen beschermen en moge er ware en blijvende vrede in de wereld heersen. Ameen.”

MIRZA MASROOR AHMAD

Khalifatul Masih V

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

De Karavaan van de mensenzoon

‘Zoals de bliksem uit het oosten komt en licht tot aan het westen’

DE KARAVAAN VAN DE MENSENZOON
DUIVEN — Zaterdag 18 September
Parkeerplaats Rijksweg 55, 10:00-19:00

[aiovg_video type=”facebook” facebook=”https://fb.watch/8332ZzUbSI/” ratio=””]

Aanstaande zaterdag 18 september komt de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap naar Duiven met de ‘Karavaan van de Mensenzoon’. Met de karavaan wil de moslimgemeenschap het goede nieuws brengen dat de voorspellingen in Bijbelhoofdstuk Mattheüs 24 zijn vervuld en de Mensenzoon is verschenen. Volgens de moslimgemeenschap zijn de voorspellingen over de Mensenzoon vervuld in de persoon van Mirza Ghulam Ahmad (India, 1835-1908). Het programma bevat onder

meer lezingen, gelegenheid om mee te doen met gebed, beluisteren van poëzie en opnames voor het Youtube praatprogramma ‘islamitische antwoorden op christelijke vragen’. De moslimgemeenschap zal in de stad meer dan tweeduizend uitnodigingen verspreiden en brieven sturen naar de plaatselijke kerken. De manifestatie zal gehouden worden op de grote parkeerplaats op adres Rijksweg 55. 

PROGRAMMA ZATERDAG 18 SEPTEMBER

Locatie: Parkeerplaats Rijksweg 55, Duiven

10:00  –  De Karavaan zet zijn tenten op
11:00  –  Deelnemers aan de manifestatie beginnen met prediking
12:30  –  Lunch met geïnteresseerden
13:30  –  Gezamenlijk gebed. Ervaar hoe het is om zoals Jezus te bidden ‘met het aangezicht ter aarde’ (Matt 26:39)
14:00  –  Recitatie hoofdstuk uit de Koran over Jezus met vertaling
14:15  –  Gedicht van de Mensenzoon met vertaling
14:30  –  Lezing uit het boek ‘Hoe verlost te worden van zonde’
15:00  – Video: De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
17:00  –  Opnames voor het Youtube praatprogramma ‘islamitische antwoorden op christelijke vragen’
18:00  –  Diner met geïnteresseerden, uitleg hoe men zich kan aansluiten bij de gemeenschap van de Mensenzoon

Neem contact met ons op

U kunt ons 24/7 telefonisch bereiken op het volgende nummer:

Nieuwe leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland hebben de Eer gehad om een Virtuele Ontmoeting te hebben met het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

5 JANUARY, 2021  Persbericht

Vrouwelijke bekeerlingen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap vertellen hun verhaal en zoeken de begeleiding van Zijne Heiligheid

Op 3 januari 2021, heeft het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Hasroor Ahmed een virtuele online ontmoeting gehad met 25 leden van Lajna Imaillah Duitsland die recentelijk zijn bekeerd tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de nieuwe bekeerlingen deze bijwoonden vanuit de Baitus Subuh complex in Frankfurt, die dient als het Nationaal Hoofdkwartier van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland.

Het evenement begon met het reciteren en vertalen van verzen uit de Heilige Koran, gevolgd door een gedicht in Urdu van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) en de vertaling daarvan.

De rest van de ontmoeting, heeft elke bekeerling zichzelf voor kunnen stellen en kunnen spreken met Zijne Heiligheid, sommigen stelden vragen terwijl anderen hun persoonlijke verhaal vertelden over waarom zij de Islam hebben geaccepteerd en toegetreden zijn tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Zijne Heiligheid vroeg aan sommige bekeerlingen of zij klaar waren om de ontberingen en de religieuze oppositie van hun families en de maatschappij in brede zin te kunnen verdragen. Allen verklaarden dat zij klaar waren voor welk offer dan ook wat nodig zal zijn inzake van hun geloof en zij denken aan de gebeden van Zijne Heiligheid voor de continuïteit van hun spirituele proces.

Een van de bekeerlingen vertelde dat zij een Sikh achtergrond heeft en dat haar familie tegen haar toetreding was en dat zij niet wilden dat zij een hoofddoek zou dragen of de Islam zou praktiseren. Zij vroeg begeleiding over hoe zij op hen zou moeten reageren.

Als antwoord zei, Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Vertel uw familie dat “zolang als mijn religie bestaat, zal ik mijn religie praktiseren sinds ik de Islam heb geaccepteerd als de ware religie.’ Maar probeer nooit te discussiëren, ruzie te maken of te vechten met hen op welke manier dan ook. Behandel hen met respect, speciaal uw ouders en ben ook beleefd tegen uw broers en zussen, maar verlaat nooit de leer van de Islam. Blijf de leer van de Islam praktiseren en bid tot Allah de Almachtige dat hij hun gedachten en harten zal veranderen.”

In antwoord op een reactie van een Ahmadi Moslim dame, die recentelijke is toegetreden tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, drukte haar angst uit dat zij misschien te kort zal schieten in vergelijking tot diegenen die geboren Ahmadi Moslims zijn, stelde Hazrat Mirza Masroor Ahmad gerust en zei:

“Elke Ahmadi Moslim heeft tekortkomingen. Heb niet het gevoel dat u iets tekort doet. U zult misschien wel beter zijn dan sommige geboren Ahmadi Moslims.”

Als antwoord op een vraag over het verbeteren van iemands aandacht ten aanzien van de vijf dagelijkse gebeden, adviseerde Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat wanneer het hoofdstuk Al-Fatiha, welke het openingshoofdstuk wordt gereciteerd, zij de gedeeltes “Gij alleen aanbidden wij en Gij alleen smeken wij om hulp,” en “Begeleid ons op het rechte pad.” moeten herhalen.

Een ander persoon vroeg: Hoe weten wij of een droom alleen ons onderbewuste vertegenwoordigt of dat het een ware droom is. Als antwoord zei Zijne Heiligheid, dat ondanks dat vele dromen een product zijn van ons onderbewuste en dagelijkse ervaringen, hebben sommige dromen een veel grotere impact op de ontvanger. Zijne Heiligheid zei dat als bekeerlingen zulke dromen hebben, waarvan zij voelen dat er een diepere betekenis achter zit, dat zij de droom dan aan hem moeten schrijven of aan iemand die zij vertrouwen.

Een bekeerling zei dat door de Covid-19 restricties, nieuwe bekeerlingen niet in staat zijn om voordeel te hebben van de omgeving van de Moskeeën die kortgeleden gesloten zijn. Zij vroeg hoe zij thuis een Islamitische atmosfeer kunnen creëren, terwijl zij leven te midden van familieleden die geen Moslim zijn.

Als antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat de hedendaagse technologie middelen biedt om verbonden te blijven met het Kalifaat en zo iemands spirituele en religieuze kennis kan verbeteren. Het Ahmadiyya Moslim Gemeenschap TV kanaal, MTA International, is bij voorbeeld breed toegankelijk en Zijne Heiligheid zei dat zij zichzelf moeten verbinden met diens programma’s en met de websites van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap om hun kennis te verbeteren. Zijne Heiligheid adviseerde om regelmatig contact te hebben met andere Ahmadi Moslims om hun kennis te delen en regelmatig met hen te converseren.

Een vrouw noemde dat getrouwd was voor zij is toegetreden en dat haar man een niet-Moslim is gebleven. Toen Zijne Heiligheid vroeg of haar relatie met haar man goed was, vertelde zij dat hij haar toetreding niet fijn vindt, zij blijft echter positief en blijft het goede van haar keus zien. Zijne Heiligheid zei dat zij door moest gaan zoals zij deed en moet bidden voor haar man, dat hij ook een Ahmadi Moslim zal worden. Hij vertelde dat zij zorgzaam moet blijven en van haar man moet blijven houden en zelfs nog meer dan voorheen zodat hij de positieve impact zal herkennen van het feit dat zij de Islam heeft geaccepteerd.

Zijne Heiligheid is ook gevraagd door de moeder van een jong kind, hoe zij kan verzekeren dat de morele opvoeding van haar dochter zo zal zijn dat zij opgroeit tot een gelovige Ahmadi Moslim.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Wanneer uzelf een goed Ahmadi Moslim zal worden, dan zal uw dochter ook een goede Ahmadi Moslim worden… Bid voor haar dat Allah haar goed zal maken. Wanneer zij zeven jaar oud geworden is, laat haar dan samen met u bidden en laat haar de Heilige Koran lezen. Vertel haar wat de Islam is, waarom de Heilige Profeet ( vrede en zegeningen zijn met hem) is gestuurd als laatste (wetgevende) Profeet en hoe hij de Islam heeft verspreid en hoe hij daarna, volgens zijn profetie, de Beloofde Messias (vrede en zegeningen zij met hem) is gestuurd als zijn ware dienaar. Hij heeft weer verklaard dat de ware leer van de Islam vereist dat u de rechten van Allah en de rechten van Zijn creaties vervult. Leer uw dochter kleine en eenvoudig te begrijpen aspecten van het Islamitische geloof. Leer haar de gebeden en de verklaring van het geloof en geef haar het juiste voorbeeld en behandel haar vriendelijk en vertel haar vrome en goede dingen. Op deze manier zal haar opvoeding op de beste manier gedaan worden.”

Leden Waqfe Nau van Mauritius hebben de Eer van een Virtuele Ontmoeting met het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Leden Waqfe Nau van Mauritius hebben de Eer van een Virtuele Ontmoeting met het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

December 15, 2020 persberichten

”Mensen van verschillende naties zullen lijden, ongeacht of ze rechtstreeks betrokken zijn bij de wereldoorlog of niet” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

Op 13 december 2020 hield het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslims Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, een virtuele online ontmoeting met mannelijke leden van het Waqf-e-Nau Plan van Mauritius.

Zijne Heiligheid zat de bijeenkomst voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de Waqf-e-Nau leden meededen vanuit de Darus Salaam moskee in Rose Hill, die dienst doet als het Nationale Hoofdkwartier van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Mauritius.

Het evenement begon met de recitatie en vertaling van verzen van de Heilige Quran, gevolgd door een gedicht en een kort rapport over de activiteiten van de Waqf-e-Nau in Mauritius.

Voor de rest van de één uur durende ontmoeting, hadden de Waqf-e-Nau leden de gelegenheid om Zijne Heiligheid een reeks aan vragen te stellen over hun geloof en hedendaagse problemen.

Zijne Heiligheid werd gevraagd hoe kinderen konden voorkomen verslaafd te raken aan hun telefoons of tablets.

In antwoord, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

”Het is een kwestie van begrip en prioriteit. Elke Ahmadi Moslim zou moeten begrijpen dat het zijn belangrijkste verplichting is om de vijf dagelijkse gebeden te verrichten – niet enkel om het gebed te verrichten, maar om de liefde van Allah de Almachtige te bereiken. Dus wanneer je je realiseert dat het doel van je bestaan is om Allah de Almachtige te aanbidden, dan zul je de voorkeur geven aan dat hoofddoel.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

”Ouders zouden ook te allen tijde moeten opletten om te zien wat hun kinderen aan het doen zijn. Een kind van 10 jaar oud zou niet meer dan één uur moeten besteden aan een mobiele telefoon of online spelletjes. Spelletjes buitenshuis zijn veel beter, aangezien ze kunnen helpen in het verbeteren van je gezondheid. Dus het is ook de taak van de ouders dat ze moeten opletten dat hun kinderen niet te veel tijd spenderen aan mobiele telefoons en hen zich te laten realiseren, met liefde en vriendelijkheid, dat ze een doel hebben en dat ze zouden moeten proberen om dat doel te bereiken in plaats van hun tijd te verspillen aan online games.”

Zijne Heiligheid werd ook gevraagd naar de problemen die een eiland zoals Mauritius zouden kunnen teisteren in geval van een Derde Wereldoorlog.

Als antwoord, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

”Of Mauritius nou rechtstreeks betrokken is bij een toekomstige wereldoorlog of niet, dat maakt niet uit, want tegenwoordig is de wereld zoals een mondiaal dorp (global village) en alle landen zijn afhankelijk van elkaar. Dus als er een wereldoorlog heerst en je een voedselproduct hebt dat wordt geïmporteerd, dan zal het lastig zijn om die voedselproducten te krijgen. Als je handelt met een land dat door de wereldoorlog is getroffen en hun economie is verzwakt, dan zal Mauritius de effecten ook voelen. Dus mensen van verschillende naties zullen lijden, of ze nou rechtstreeks betrokken zijn bij de wereldoorlog of niet.”

Vervolgend, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

”Deze interdependentie zal betekenen dat ieder land zal lijden, omdat economisch de hele wereld de crisis zal voelen. Bijvoorbeeld, de 2008 economische crisis trof Mauritius ook. Ook al zijn er maar heel weinig gevallen van coronavirus in Mauritius, maar toch is ook Mauritius getroffen. De economie is niet zo goed als ze was toen de dagen normaal waren, en dus zal hetzelfde gebeuren tijdens en na een wereldoorlog.”

Een ander jong Waqf-e-Nau lid vroeg Zijne Heiligheid hoe ze zouden moeten reageren als de politici van een land corrupt zijn.

In antwoord, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

”Als je het gevoel hebt dat je leiders en regering hun verantwoordelijkheden niet goed uitvoeren, dan zou je moeten proberen om goede mensen te vinden en je recht om te stemmen gebruiken en die mensen in de regering brengen die niet corrupt zijn – zij die eerlijk en oprecht zijn naar het land.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder:

‘Als je persoonlijk iemand kent die vroom, oprecht en eerlijk naar het land is, gebruik dan je stem voor hem of voor haar. Maar het is heel moeilijk om onder de politici een persoon te vinden die waar en oprecht naar het land is. De enige oplossing is dat je zelf zou moeten meedoen in een verkiezing en te proberen de complete politieke atmosfeer van het land te veranderen en verbeteren.”

In antwoord op een vraag over de mogelijkheid van buitenaards leven, gaf Hazrat Mirza Masroor Ahmad aan:

”Zelfs de Beloofde Messias (vrede zij met hem) heeft gezegd dat er een behoorlijk aantal andere sterrenstelsels zijn en dat het geheel mogelijk is dat er leven is in een ieder van die andere sterrenstelsels en planeten. Maar we weten voor nu niet de actuele positie van ze. Sommige geleerden zeggen dat van de verzen van de Heilige Quran we afleiden dat een tijd zal komen wanneer er een signaal zal zijn van andere planeten naar onze aarde en dan zal er een wederzijdse communicatie zijn, maar hoe het zal gebeuren en wanneer het zal gebeuren, Allah weet beter, maar er is leven daar.”

Een andere vraagsteller vroeg of de recente Amerikaanse verkiezingen op enige wijze impact zouden hebben op wanneer een Derde Wereldoorlog zou kunnen plaatsvinden.

In antwoord, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

”Als een wereldoorlog in Allah’s plan is en het voorbestemd is te gebeuren, dan zal het gebeuren. Het doet er niet toe of de Amerikaanse President verandert. Niettemin, als de politici verstandig zijn dan kan het worden vertraagd maar uiteindelijk, aangezien de wereld hun verantwoordelijkheden vergeet, zij niet de leerstellingen aan hun gegeven door Allah de Almachtige volgen, zij niet hun verplichtingen verschuldigd jegens Allah de Almachtige en jegens medemensen uitvoeren, dan zou Allah’s toorn en straf kunnen komen in de vorm van een wereldoorlog. Het doet er niet toe wie de Amerikaanse President is – Biden, Trump of wie dan ook.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

”Maar we moeten bidden dat Allah de Almachtige genade heeft met ons en dat zo een oorlog niet moge plaatsvinden in onze levensduur en dat Allah de Almachtige de gedachten van mensen verandert en dat ze de leerstellingen van islam accepteren en accepteren wat Allah de Almachtige zegt. Anders, onder de huidige omstandigheden, ongeacht wie de President is, lijkt het alsof het gaat gebeuren. Wanneer? Allah weet beter.”

Zijne Heiligheid werd ook gevraagd naar hebzucht en hoe die kan worden overwonnen.

In een veelomvattend antwoord, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

”Allah de Almachtige zegt dat je tevreden moet zijn. Tevredenheid telt. De Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd dat wanneer je iemand ziet die vroom is, die God vrezend is, die zich houdt aan alle geboden van Allah de Almachtige, probeer hem dan te volgen en bid tot Allah de Almachtige dat Hij ook jou die status geeft en je zou ook hard moeten strijden voor dat. Maar als je een wereldse persoon ziet die heel welvarend is en die een miljonair is, maar hij voert niet zijn verantwoordelijkheid jegens zijn medemensen uit maar is enkel geld aan het opeenhopen en verzamelen en zich de rechten van anderen aan het toe-eigenen, bid dan tot Allah de Almachtige dat Allah de Almachtige je van dit redt en volg niet dat voorbeeld.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

”Vandaag, omdat de overgrote meerderheid van mensen materialistisch zijn, dus zijn ze hun verantwoordelijkheden vergeten jegens hun Schepper. Dat is waarom ze hebzuchtig zijn. Hadden ze hun verplichtingen jegens hun Schepper gekend, dan zouden ze zich niet hebben gedragen zoals dit. Dus wij als Ahmadi Moslims zouden deze banner moeten nemen en deze boodschap naar allen overal in het land en de wereld verspreiden, dat we de verplichtingen zouden moeten uitvoeren die we Allah en onze medemensen verschuldigd zijn.”

De virtuele ontmoeting concludeerde met een stil gebed geleid door Zijne Heiligheid.  

Het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap spreekt over de Langdurige Destabiliserende Consequenties van de Covid-19 Pandemie

Zijn Heiligheid dringt er op aan dat Ahmadi Moslims zichzelf informeren en de wereld informeren over de dringende behoefte om af te zien van onrecht en zich naar God de Almachtige

Op Nieuwjaarsdag, heeft het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad zijn aandacht gericht op de ontberingen waar de mensheid in het afgelopen jaar mee is geconfronteerd en hij zei dat de mensheid zich moet realiseren dat dit een waarschuwing is van God de Almachtige voor de mensheid om op te houden met onrechtvaardigheden.

Sprekend vanuit de Mubarak Moskee in Islamabad, Tilford tijdens de Vrijdag Ceremonie op 1 januari 2021, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Vandaag is de eerste dag van het nieuwe jaar en het is ook het eerste Vrijdag  Gebed en daarom moeten wij speciaal bidden dat dit jaar een zegening blijkt voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de wereld en de mensheid. Dat wij mogen voldoen aan onze verplichtingen en ons meer richten naar God de Almachtige en onze normen van aanbidding verhogen. Dat de mensen in de wereld, terwijl zij beseffen wat het doel van hun creatie is, voldoen aan de rechten van anderen, dat zij voldoen aan hun verplichtingen aan God de Almachtige in plaats van de rechten van anderen te overmeesteren. Mogen zij voldoen, volgens de aanbevelingen van God de Almachtige, aan de rechten van anderen. Wanneer materialistische mensen nalaten dit te doen, zal God de Almachtige de aandacht vestigen op hun verplichtingen op Zijn eigen manier. Mogen wij en de mensen in de wereld dit belangrijke punt begrijpen en ons leven goed maken voor deze wereld en de volgende”

Reflecterend op de ongekende veranderingen die de wereld het afgelopen jaar heeft gezien, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“In het afgelopen jaar hebben wij een extreem boosaardige en gevaarlijke ziekte onder ogen moeten zien. Geen een land is vrij van de pandemie en dit heeft voor het ene land meer gevolgen gehad dan voor het andere. Het lijkt er echter op dat de meerderheid in de wereld niet wenst te overwegen dat het mogelijk is dat deze pandemie een teken is van Allah de Almachtige hoe wij onze verplichtingen en verantwoordelijkheden moeten vervullen. Zij wensen niet te overwegen dat Allah de Almachtige ons probeert wakker te schudden, ons te leiden en ons te laten realiseren wat onze taken zijn.

Zijne Heiligheid heeft afgelopen zomer gezegd dat hij heeft geschreven naar verschillende wereldleiders om de aandacht te vestigen op de waarschuwing van de oprichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Beloofde Messias (vrede zij met hem) dat natuurlijke rampen en pandemieën het resultaat zijn van overtredingen en toenemende onrechtvaardigheden tegen de mensheid en afzien van de  rechten van God de Almachtige.

Zijne Heiligheid zei dat ondanks dat sommige leiders hebben gereageerd op de brief om hun verlangen naar vrede uit te drukken, zij in werkelijkheid alleen vaag en diplomatiek hebben gereageerd zonder de onderliggende boodschap voor een spirituele en morele hervorming waar te nemen. Zijne Heiligheid zei dat zij het religieuze aspect in zijn brief niet hebben geraakt waarmee Zijne Heiligheid de aandacht op vestigde om de vervulling van de verplichtingen die aan God de Almachtige verschuldigd zijn als middel om vrede te bereiken.

Commentaar gevend op het politiek leiderschap van vandaag de dag, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Waar Covid-19 de gezondheid van mensen beïnvloedt, is er tevens een enorm economische impact. Dit breekt in feite de ruggen van vele rijke en machtige naties. Wereldse mensen zien maar één oplossing hiervoor. Wanneer zij het punt bereikt hebben dat hun economie is vernietigd, zullen zij proberen beslag te leggen op de rijkdom en economie van andere kleinere landen en zullen zij proberen om hen te verstrengelen in hun web en dan met een of ander excuus hun rijkdom overmeesteren. Om dit te bereiken, zullen zij een blok vormen en zulke allianties zijn al gecultiveerd. Een koude oorlog zal opnieuw verschijnen. In feite is al gezegd dat het op een of andere manier al is begonnen en het is zeker mogelijk dat er uiteindelijk een uitbraak komt waarbij legers en wapens zullen leiden tot een catastrofe.

Reflecterend op hoe zelfhervorming verplicht is vóór iemand een ander advies kan geven, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Dit jaar zal alleen een jaar van felicitatie aan elkaar kunnen zijn wanneer wij onze verantwoordelijkheden vervullen door andere mensen te informeren en zich te laten realiseren wat hun verantwoordelijkheden naar God zijn en naar elkaar. Het is voor de hand liggend dat gezien dit alles, wij naar onze eigen toestand moeten kijken. Wanneer wij de Beloofde Messias (vrede zij met hem) in ons leven hebben geaccepteerd moeten wij eerlijk onszelf afvragen of onze eigen morele toestand zo is dat wij onze verplichtingen aan God de Almachtige vervullen? Zijn wij de rechten van de mens alleen aan het vervullen voor het belang van Allah? Of, is het zo dat wij in dat geval het nog steeds nodig hebben om onszelf te hervormen en te verheffen tot de liefde voor anderen in ons hart?

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“Dus, elke Ahmadi Moslim zal moeten luisteren naar het feit dat zij gegarandeerd de verantwoordelijkheid van een grote taak en ten aanzien van het vervullen ervan, zij in de eerste plaats een atmosfeer van liefde, affectie en broederschap in hun eigen Ahmadi Moslim omgeving moeten creëren en dan de wereld onderbrengen onder deze vlag, welke is opgericht door de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem), welke de vlag de Eenheid van Allah de Almachtige is”.

Adviserend aan Ahmadi Moslims om een belofte te doen over morele hervorming, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Elke Ahmadi Moslim man, vrouw, jongere, kind of ouder persoon zou dit jaar met begrip een belofte moeten doen dat zij hun hele vermogen moeten gebruiken om een spirituele en morele revolutie in de wereld teweeg te brengen. Dat Allah het mogelijk maakt dat elke Ahmadi Moslim dit doet.”

Aan het einde van de Vrijdag Ceremonie sprak Zijne Heiligheid over de voortdurende vervolging van Ahmadi Moslims in Algerije en Pakistan. Zijne Heiligheid roept Ahmadi Moslims op om te bidden dat God de daders van de wreedheden brengt naar gerechtigheid.

Sprekend over hen die blasfemie gebruiken als wet om Ahmadi Moslims valselijk te vervolgen om de naam van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) hoog te houden zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“In werkelijkheid gebruiken de mensen die ons vervolgen, de naam van de persoon die vereerd is met de titel “Genade voor de mensheid” lasterlijk. In werkelijkheid, zijn Ahmadi Moslims degenen die hun levens opofferen voor het belang van de eer van de Heilige Profeet Mohammed (s)… Dus, deze materialistische mensen kunnen ongerechtigheid gebruiken door wereldse regeringen en rijkdom tegen ons in te zetten. Zij zullen zich echter moeten herinneren dat wij geloven in die God Die ‘een excellente Beschermer en een excellente Helper’ is.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad concludeerde door te herinneren dat de ware oorzaak van vieringen waren in de tijd dat velen de dageraad van het nieuwe jaar aan het vieren zijn.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De ware viering zal zijn wanneer het hele mensdom de waarden van de mensheid hooghoudt: wanneer de wraak tussen mensen verandert in liefde.”

Persbericht – Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap(aba) houdt een historische zitting met Jamia Ahmadiyya Indonesië

“Wij zijn niet de mensen die wapens dragen, die geweren of messen vasthouden, maar wij zijn de mensen die ons in gebed ter aarde werpen voor Allah de Almachtige…” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)

Op 31 oktober 2020 zei het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) het volgende:

Nadat Zijne Heiligheid(aba) werd gevraagd hoe er gereageerd zou moeten worden tegen degenen die de Beloofde Messias(as) bespotten of slecht over hem spreken, legde hij uit dat het niet alleen de Beloofde Messias(as) die ten onrechte het doelwit was, maar ook de Heilige Profeet van de Islam(s) in deze tijd op een wrede wijze wordt aangevallen door de tegenstanders van de Islam en religie.

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:

“Degenen die doelbewust en kwaadwillig de Heilige Profeet Mohammed(s) of de Beloofde Messias(as) aanvallen, zullen door Allah de Almachtige Zelf worden bestraft – of het nu in dit leven of in het Hiernamaals is. Als het gaat om onze reactie, als Ahmadi Moslims, moeten we volgen wat de Beloofde Messias(as) ons heeft geleerd. Hij instrueerde dat zijn volgelingen geduld moesten tonen in tijden van tegenspoed. Hij leerde dat we nooit op dezelfde manier op geweld of wreedheid mogen reageren en we nooit geweld mogen gebruiken als anderen hem bespotten of belasteren, ongeacht hoeveel liefde we in ons hart voor hem hebben.”

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei verder:

“Natuurlijk is de gezegende persoon die we meer liefhebben dan enig ander, zelfs meer dan de Beloofde Messias(as), de Heilige Profeet Mohammed(s) , en tegenwoordig worden in Frankrijk en bepaalde andere Europese landen, spotprenten gepubliceerd waarin de Heilige Profeet(s) wordt bespot. Wat zou onze reactie hierop moeten zijn? Het is dat we Durood (begroetingen) op de Heilige Profeet(s) moeten aanroepen, zelfs meer dan voorheen en met steeds grotere bezieling. Onthoudt dat wanneer we Durood aanroepen, we ook bidden voor het spirituele nageslacht van de Heilige Profeet(s) en onder zijn spirituele nageslacht is de Beloofde Messias(as) van de hoogste rang. Daarom is het onze plicht om met Durood te antwoorden wanneer mensen de Heilige Profeet(s) of de Beloofde Messias(as) bespotten of belachelijk maken.”

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei verder:

“Daarnaast moeten we persoonlijk de hoogst mogelijke morele normen in acht nemen, zodat degenen die bespotten op een natuurlijke wijze tot zwijgen worden gebracht als ze zien dat we in reactie op hun beschimpingen vreedzaam reageren door op elk moment de ware leerstellingen van de Islam uit te dragen. Ze zullen zien dat Ahmadi Moslims degenen zijn die vrede, liefde en tolerantie in de samenleving verspreiden. Zij zullen beseffen wanneer zij hatelijk tegen ons spreken, dat wij daartegenover met liefde en vriendelijkheid reageren. Dit is namelijk de reactie die wordt onderwezen door de Heilige Koran.”

Verder zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Daarom zou onze reactie altijd zo zijn, dat we ons spiritueel hervormen en onszelf verbeteren, ons ter aarde werpen voor Allah de Almachtige en bidden dat Allah de tegenstanders van de Islam leidt, zodat ze kunnen afzien van het bespotten van onze geliefden – zowel de Beloofde Messias(as) en die persoon die de hoogste positie van de gehele mensheid bezit – de Heilige Profeet van de Islam(s). Onthoudt, wat wij ook wensen, wij moeten het alleen bij Allah de Almachtige zoeken. Het is niet aan ons om geweld of hardheid te gebruiken op welke manier dan ook. Wij zijn niet de mensen die wapens dragen, die geweren of messen vasthouden, maar wij zijn de mensen die ons in gebed ter aarde werpen voor Allah de Almachtige, ons spiritueel en moreel verbeteren en begroetingen aanroepen op de Heilige Profeet(s).”

Een elementaire studie van de Islam

Dit boek geeft een introductie tot de vijf fundamentele artikelen van het islamitische geloof. Geloofspunten waar alle moslims in geloven: de Eenheid van God, engelen, profeten, de heilige boeken en het leven na de dood. Dit boek legt uit wat de filosofie is van deze geloofspunten en benadrukt de onderscheidende kenmerken van de Islam. In het bijzonder benadrukt de schrijver het universele karakter van de Islam dat deze in staat stelt om mensen van verschillende naties in de wereld te verenigen. De auteur eindigt met een oproep aan de leiders van de wereldgodsdiensten: “Het zoeken naar vrede is een zaak van menselijk voortbestaan en moet als zodanig niet licht worden opgevat.”

Voor meer informatie, bezoek hier onze site voor de volledige tekst