De Karavaan van de mensenzoon

‘Zoals de bliksem uit het oosten komt en licht tot aan het westen’

DE KARAVAAN VAN DE MENSENZOON
DUIVEN — Zaterdag 18 September
Parkeerplaats Rijksweg 55, 10:00-19:00

[aiovg_video type=”facebook” facebook=”https://fb.watch/8332ZzUbSI/” ratio=””]

Aanstaande zaterdag 18 september komt de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap naar Duiven met de ‘Karavaan van de Mensenzoon’. Met de karavaan wil de moslimgemeenschap het goede nieuws brengen dat de voorspellingen in Bijbelhoofdstuk Mattheüs 24 zijn vervuld en de Mensenzoon is verschenen. Volgens de moslimgemeenschap zijn de voorspellingen over de Mensenzoon vervuld in de persoon van Mirza Ghulam Ahmad (India, 1835-1908). Het programma bevat onder

meer lezingen, gelegenheid om mee te doen met gebed, beluisteren van poëzie en opnames voor het Youtube praatprogramma ‘islamitische antwoorden op christelijke vragen’. De moslimgemeenschap zal in de stad meer dan tweeduizend uitnodigingen verspreiden en brieven sturen naar de plaatselijke kerken. De manifestatie zal gehouden worden op de grote parkeerplaats op adres Rijksweg 55. 

PROGRAMMA ZATERDAG 18 SEPTEMBER

Locatie: Parkeerplaats Rijksweg 55, Duiven

10:00  –  De Karavaan zet zijn tenten op
11:00  –  Deelnemers aan de manifestatie beginnen met prediking
12:30  –  Lunch met geïnteresseerden
13:30  –  Gezamenlijk gebed. Ervaar hoe het is om zoals Jezus te bidden ‘met het aangezicht ter aarde’ (Matt 26:39)
14:00  –  Recitatie hoofdstuk uit de Koran over Jezus met vertaling
14:15  –  Gedicht van de Mensenzoon met vertaling
14:30  –  Lezing uit het boek ‘Hoe verlost te worden van zonde’
15:00  – Video: De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
17:00  –  Opnames voor het Youtube praatprogramma ‘islamitische antwoorden op christelijke vragen’
18:00  –  Diner met geïnteresseerden, uitleg hoe men zich kan aansluiten bij de gemeenschap van de Mensenzoon

Neem contact met ons op

U kunt ons 24/7 telefonisch bereiken op het volgende nummer:

Nieuwe leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland hebben de Eer gehad om een Virtuele Ontmoeting te hebben met het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

5 JANUARY, 2021  Persbericht

Vrouwelijke bekeerlingen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap vertellen hun verhaal en zoeken de begeleiding van Zijne Heiligheid

Op 3 januari 2021, heeft het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Hasroor Ahmed een virtuele online ontmoeting gehad met 25 leden van Lajna Imaillah Duitsland die recentelijk zijn bekeerd tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de nieuwe bekeerlingen deze bijwoonden vanuit de Baitus Subuh complex in Frankfurt, die dient als het Nationaal Hoofdkwartier van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland.

Het evenement begon met het reciteren en vertalen van verzen uit de Heilige Koran, gevolgd door een gedicht in Urdu van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) en de vertaling daarvan.

De rest van de ontmoeting, heeft elke bekeerling zichzelf voor kunnen stellen en kunnen spreken met Zijne Heiligheid, sommigen stelden vragen terwijl anderen hun persoonlijke verhaal vertelden over waarom zij de Islam hebben geaccepteerd en toegetreden zijn tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Zijne Heiligheid vroeg aan sommige bekeerlingen of zij klaar waren om de ontberingen en de religieuze oppositie van hun families en de maatschappij in brede zin te kunnen verdragen. Allen verklaarden dat zij klaar waren voor welk offer dan ook wat nodig zal zijn inzake van hun geloof en zij denken aan de gebeden van Zijne Heiligheid voor de continuïteit van hun spirituele proces.

Een van de bekeerlingen vertelde dat zij een Sikh achtergrond heeft en dat haar familie tegen haar toetreding was en dat zij niet wilden dat zij een hoofddoek zou dragen of de Islam zou praktiseren. Zij vroeg begeleiding over hoe zij op hen zou moeten reageren.

Als antwoord zei, Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Vertel uw familie dat “zolang als mijn religie bestaat, zal ik mijn religie praktiseren sinds ik de Islam heb geaccepteerd als de ware religie.’ Maar probeer nooit te discussiëren, ruzie te maken of te vechten met hen op welke manier dan ook. Behandel hen met respect, speciaal uw ouders en ben ook beleefd tegen uw broers en zussen, maar verlaat nooit de leer van de Islam. Blijf de leer van de Islam praktiseren en bid tot Allah de Almachtige dat hij hun gedachten en harten zal veranderen.”

In antwoord op een reactie van een Ahmadi Moslim dame, die recentelijke is toegetreden tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, drukte haar angst uit dat zij misschien te kort zal schieten in vergelijking tot diegenen die geboren Ahmadi Moslims zijn, stelde Hazrat Mirza Masroor Ahmad gerust en zei:

“Elke Ahmadi Moslim heeft tekortkomingen. Heb niet het gevoel dat u iets tekort doet. U zult misschien wel beter zijn dan sommige geboren Ahmadi Moslims.”

Als antwoord op een vraag over het verbeteren van iemands aandacht ten aanzien van de vijf dagelijkse gebeden, adviseerde Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat wanneer het hoofdstuk Al-Fatiha, welke het openingshoofdstuk wordt gereciteerd, zij de gedeeltes “Gij alleen aanbidden wij en Gij alleen smeken wij om hulp,” en “Begeleid ons op het rechte pad.” moeten herhalen.

Een ander persoon vroeg: Hoe weten wij of een droom alleen ons onderbewuste vertegenwoordigt of dat het een ware droom is. Als antwoord zei Zijne Heiligheid, dat ondanks dat vele dromen een product zijn van ons onderbewuste en dagelijkse ervaringen, hebben sommige dromen een veel grotere impact op de ontvanger. Zijne Heiligheid zei dat als bekeerlingen zulke dromen hebben, waarvan zij voelen dat er een diepere betekenis achter zit, dat zij de droom dan aan hem moeten schrijven of aan iemand die zij vertrouwen.

Een bekeerling zei dat door de Covid-19 restricties, nieuwe bekeerlingen niet in staat zijn om voordeel te hebben van de omgeving van de Moskeeën die kortgeleden gesloten zijn. Zij vroeg hoe zij thuis een Islamitische atmosfeer kunnen creëren, terwijl zij leven te midden van familieleden die geen Moslim zijn.

Als antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat de hedendaagse technologie middelen biedt om verbonden te blijven met het Kalifaat en zo iemands spirituele en religieuze kennis kan verbeteren. Het Ahmadiyya Moslim Gemeenschap TV kanaal, MTA International, is bij voorbeeld breed toegankelijk en Zijne Heiligheid zei dat zij zichzelf moeten verbinden met diens programma’s en met de websites van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap om hun kennis te verbeteren. Zijne Heiligheid adviseerde om regelmatig contact te hebben met andere Ahmadi Moslims om hun kennis te delen en regelmatig met hen te converseren.

Een vrouw noemde dat getrouwd was voor zij is toegetreden en dat haar man een niet-Moslim is gebleven. Toen Zijne Heiligheid vroeg of haar relatie met haar man goed was, vertelde zij dat hij haar toetreding niet fijn vindt, zij blijft echter positief en blijft het goede van haar keus zien. Zijne Heiligheid zei dat zij door moest gaan zoals zij deed en moet bidden voor haar man, dat hij ook een Ahmadi Moslim zal worden. Hij vertelde dat zij zorgzaam moet blijven en van haar man moet blijven houden en zelfs nog meer dan voorheen zodat hij de positieve impact zal herkennen van het feit dat zij de Islam heeft geaccepteerd.

Zijne Heiligheid is ook gevraagd door de moeder van een jong kind, hoe zij kan verzekeren dat de morele opvoeding van haar dochter zo zal zijn dat zij opgroeit tot een gelovige Ahmadi Moslim.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Wanneer uzelf een goed Ahmadi Moslim zal worden, dan zal uw dochter ook een goede Ahmadi Moslim worden… Bid voor haar dat Allah haar goed zal maken. Wanneer zij zeven jaar oud geworden is, laat haar dan samen met u bidden en laat haar de Heilige Koran lezen. Vertel haar wat de Islam is, waarom de Heilige Profeet ( vrede en zegeningen zijn met hem) is gestuurd als laatste (wetgevende) Profeet en hoe hij de Islam heeft verspreid en hoe hij daarna, volgens zijn profetie, de Beloofde Messias (vrede en zegeningen zij met hem) is gestuurd als zijn ware dienaar. Hij heeft weer verklaard dat de ware leer van de Islam vereist dat u de rechten van Allah en de rechten van Zijn creaties vervult. Leer uw dochter kleine en eenvoudig te begrijpen aspecten van het Islamitische geloof. Leer haar de gebeden en de verklaring van het geloof en geef haar het juiste voorbeeld en behandel haar vriendelijk en vertel haar vrome en goede dingen. Op deze manier zal haar opvoeding op de beste manier gedaan worden.”

Leden Waqfe Nau van Mauritius hebben de Eer van een Virtuele Ontmoeting met het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Leden Waqfe Nau van Mauritius hebben de Eer van een Virtuele Ontmoeting met het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

December 15, 2020 persberichten

”Mensen van verschillende naties zullen lijden, ongeacht of ze rechtstreeks betrokken zijn bij de wereldoorlog of niet” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

Op 13 december 2020 hield het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslims Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, een virtuele online ontmoeting met mannelijke leden van het Waqf-e-Nau Plan van Mauritius.

Zijne Heiligheid zat de bijeenkomst voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de Waqf-e-Nau leden meededen vanuit de Darus Salaam moskee in Rose Hill, die dienst doet als het Nationale Hoofdkwartier van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Mauritius.

Het evenement begon met de recitatie en vertaling van verzen van de Heilige Quran, gevolgd door een gedicht en een kort rapport over de activiteiten van de Waqf-e-Nau in Mauritius.

Voor de rest van de één uur durende ontmoeting, hadden de Waqf-e-Nau leden de gelegenheid om Zijne Heiligheid een reeks aan vragen te stellen over hun geloof en hedendaagse problemen.

Zijne Heiligheid werd gevraagd hoe kinderen konden voorkomen verslaafd te raken aan hun telefoons of tablets.

In antwoord, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

”Het is een kwestie van begrip en prioriteit. Elke Ahmadi Moslim zou moeten begrijpen dat het zijn belangrijkste verplichting is om de vijf dagelijkse gebeden te verrichten – niet enkel om het gebed te verrichten, maar om de liefde van Allah de Almachtige te bereiken. Dus wanneer je je realiseert dat het doel van je bestaan is om Allah de Almachtige te aanbidden, dan zul je de voorkeur geven aan dat hoofddoel.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

”Ouders zouden ook te allen tijde moeten opletten om te zien wat hun kinderen aan het doen zijn. Een kind van 10 jaar oud zou niet meer dan één uur moeten besteden aan een mobiele telefoon of online spelletjes. Spelletjes buitenshuis zijn veel beter, aangezien ze kunnen helpen in het verbeteren van je gezondheid. Dus het is ook de taak van de ouders dat ze moeten opletten dat hun kinderen niet te veel tijd spenderen aan mobiele telefoons en hen zich te laten realiseren, met liefde en vriendelijkheid, dat ze een doel hebben en dat ze zouden moeten proberen om dat doel te bereiken in plaats van hun tijd te verspillen aan online games.”

Zijne Heiligheid werd ook gevraagd naar de problemen die een eiland zoals Mauritius zouden kunnen teisteren in geval van een Derde Wereldoorlog.

Als antwoord, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

”Of Mauritius nou rechtstreeks betrokken is bij een toekomstige wereldoorlog of niet, dat maakt niet uit, want tegenwoordig is de wereld zoals een mondiaal dorp (global village) en alle landen zijn afhankelijk van elkaar. Dus als er een wereldoorlog heerst en je een voedselproduct hebt dat wordt geïmporteerd, dan zal het lastig zijn om die voedselproducten te krijgen. Als je handelt met een land dat door de wereldoorlog is getroffen en hun economie is verzwakt, dan zal Mauritius de effecten ook voelen. Dus mensen van verschillende naties zullen lijden, of ze nou rechtstreeks betrokken zijn bij de wereldoorlog of niet.”

Vervolgend, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

”Deze interdependentie zal betekenen dat ieder land zal lijden, omdat economisch de hele wereld de crisis zal voelen. Bijvoorbeeld, de 2008 economische crisis trof Mauritius ook. Ook al zijn er maar heel weinig gevallen van coronavirus in Mauritius, maar toch is ook Mauritius getroffen. De economie is niet zo goed als ze was toen de dagen normaal waren, en dus zal hetzelfde gebeuren tijdens en na een wereldoorlog.”

Een ander jong Waqf-e-Nau lid vroeg Zijne Heiligheid hoe ze zouden moeten reageren als de politici van een land corrupt zijn.

In antwoord, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

”Als je het gevoel hebt dat je leiders en regering hun verantwoordelijkheden niet goed uitvoeren, dan zou je moeten proberen om goede mensen te vinden en je recht om te stemmen gebruiken en die mensen in de regering brengen die niet corrupt zijn – zij die eerlijk en oprecht zijn naar het land.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder:

‘Als je persoonlijk iemand kent die vroom, oprecht en eerlijk naar het land is, gebruik dan je stem voor hem of voor haar. Maar het is heel moeilijk om onder de politici een persoon te vinden die waar en oprecht naar het land is. De enige oplossing is dat je zelf zou moeten meedoen in een verkiezing en te proberen de complete politieke atmosfeer van het land te veranderen en verbeteren.”

In antwoord op een vraag over de mogelijkheid van buitenaards leven, gaf Hazrat Mirza Masroor Ahmad aan:

”Zelfs de Beloofde Messias (vrede zij met hem) heeft gezegd dat er een behoorlijk aantal andere sterrenstelsels zijn en dat het geheel mogelijk is dat er leven is in een ieder van die andere sterrenstelsels en planeten. Maar we weten voor nu niet de actuele positie van ze. Sommige geleerden zeggen dat van de verzen van de Heilige Quran we afleiden dat een tijd zal komen wanneer er een signaal zal zijn van andere planeten naar onze aarde en dan zal er een wederzijdse communicatie zijn, maar hoe het zal gebeuren en wanneer het zal gebeuren, Allah weet beter, maar er is leven daar.”

Een andere vraagsteller vroeg of de recente Amerikaanse verkiezingen op enige wijze impact zouden hebben op wanneer een Derde Wereldoorlog zou kunnen plaatsvinden.

In antwoord, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

”Als een wereldoorlog in Allah’s plan is en het voorbestemd is te gebeuren, dan zal het gebeuren. Het doet er niet toe of de Amerikaanse President verandert. Niettemin, als de politici verstandig zijn dan kan het worden vertraagd maar uiteindelijk, aangezien de wereld hun verantwoordelijkheden vergeet, zij niet de leerstellingen aan hun gegeven door Allah de Almachtige volgen, zij niet hun verplichtingen verschuldigd jegens Allah de Almachtige en jegens medemensen uitvoeren, dan zou Allah’s toorn en straf kunnen komen in de vorm van een wereldoorlog. Het doet er niet toe wie de Amerikaanse President is – Biden, Trump of wie dan ook.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

”Maar we moeten bidden dat Allah de Almachtige genade heeft met ons en dat zo een oorlog niet moge plaatsvinden in onze levensduur en dat Allah de Almachtige de gedachten van mensen verandert en dat ze de leerstellingen van islam accepteren en accepteren wat Allah de Almachtige zegt. Anders, onder de huidige omstandigheden, ongeacht wie de President is, lijkt het alsof het gaat gebeuren. Wanneer? Allah weet beter.”

Zijne Heiligheid werd ook gevraagd naar hebzucht en hoe die kan worden overwonnen.

In een veelomvattend antwoord, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

”Allah de Almachtige zegt dat je tevreden moet zijn. Tevredenheid telt. De Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd dat wanneer je iemand ziet die vroom is, die God vrezend is, die zich houdt aan alle geboden van Allah de Almachtige, probeer hem dan te volgen en bid tot Allah de Almachtige dat Hij ook jou die status geeft en je zou ook hard moeten strijden voor dat. Maar als je een wereldse persoon ziet die heel welvarend is en die een miljonair is, maar hij voert niet zijn verantwoordelijkheid jegens zijn medemensen uit maar is enkel geld aan het opeenhopen en verzamelen en zich de rechten van anderen aan het toe-eigenen, bid dan tot Allah de Almachtige dat Allah de Almachtige je van dit redt en volg niet dat voorbeeld.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

”Vandaag, omdat de overgrote meerderheid van mensen materialistisch zijn, dus zijn ze hun verantwoordelijkheden vergeten jegens hun Schepper. Dat is waarom ze hebzuchtig zijn. Hadden ze hun verplichtingen jegens hun Schepper gekend, dan zouden ze zich niet hebben gedragen zoals dit. Dus wij als Ahmadi Moslims zouden deze banner moeten nemen en deze boodschap naar allen overal in het land en de wereld verspreiden, dat we de verplichtingen zouden moeten uitvoeren die we Allah en onze medemensen verschuldigd zijn.”

De virtuele ontmoeting concludeerde met een stil gebed geleid door Zijne Heiligheid.  

Het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap spreekt over de Langdurige Destabiliserende Consequenties van de Covid-19 Pandemie

Zijn Heiligheid dringt er op aan dat Ahmadi Moslims zichzelf informeren en de wereld informeren over de dringende behoefte om af te zien van onrecht en zich naar God de Almachtige

Op Nieuwjaarsdag, heeft het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad zijn aandacht gericht op de ontberingen waar de mensheid in het afgelopen jaar mee is geconfronteerd en hij zei dat de mensheid zich moet realiseren dat dit een waarschuwing is van God de Almachtige voor de mensheid om op te houden met onrechtvaardigheden.

Sprekend vanuit de Mubarak Moskee in Islamabad, Tilford tijdens de Vrijdag Ceremonie op 1 januari 2021, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Vandaag is de eerste dag van het nieuwe jaar en het is ook het eerste Vrijdag  Gebed en daarom moeten wij speciaal bidden dat dit jaar een zegening blijkt voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de wereld en de mensheid. Dat wij mogen voldoen aan onze verplichtingen en ons meer richten naar God de Almachtige en onze normen van aanbidding verhogen. Dat de mensen in de wereld, terwijl zij beseffen wat het doel van hun creatie is, voldoen aan de rechten van anderen, dat zij voldoen aan hun verplichtingen aan God de Almachtige in plaats van de rechten van anderen te overmeesteren. Mogen zij voldoen, volgens de aanbevelingen van God de Almachtige, aan de rechten van anderen. Wanneer materialistische mensen nalaten dit te doen, zal God de Almachtige de aandacht vestigen op hun verplichtingen op Zijn eigen manier. Mogen wij en de mensen in de wereld dit belangrijke punt begrijpen en ons leven goed maken voor deze wereld en de volgende”

Reflecterend op de ongekende veranderingen die de wereld het afgelopen jaar heeft gezien, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“In het afgelopen jaar hebben wij een extreem boosaardige en gevaarlijke ziekte onder ogen moeten zien. Geen een land is vrij van de pandemie en dit heeft voor het ene land meer gevolgen gehad dan voor het andere. Het lijkt er echter op dat de meerderheid in de wereld niet wenst te overwegen dat het mogelijk is dat deze pandemie een teken is van Allah de Almachtige hoe wij onze verplichtingen en verantwoordelijkheden moeten vervullen. Zij wensen niet te overwegen dat Allah de Almachtige ons probeert wakker te schudden, ons te leiden en ons te laten realiseren wat onze taken zijn.

Zijne Heiligheid heeft afgelopen zomer gezegd dat hij heeft geschreven naar verschillende wereldleiders om de aandacht te vestigen op de waarschuwing van de oprichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Beloofde Messias (vrede zij met hem) dat natuurlijke rampen en pandemieën het resultaat zijn van overtredingen en toenemende onrechtvaardigheden tegen de mensheid en afzien van de  rechten van God de Almachtige.

Zijne Heiligheid zei dat ondanks dat sommige leiders hebben gereageerd op de brief om hun verlangen naar vrede uit te drukken, zij in werkelijkheid alleen vaag en diplomatiek hebben gereageerd zonder de onderliggende boodschap voor een spirituele en morele hervorming waar te nemen. Zijne Heiligheid zei dat zij het religieuze aspect in zijn brief niet hebben geraakt waarmee Zijne Heiligheid de aandacht op vestigde om de vervulling van de verplichtingen die aan God de Almachtige verschuldigd zijn als middel om vrede te bereiken.

Commentaar gevend op het politiek leiderschap van vandaag de dag, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Waar Covid-19 de gezondheid van mensen beïnvloedt, is er tevens een enorm economische impact. Dit breekt in feite de ruggen van vele rijke en machtige naties. Wereldse mensen zien maar één oplossing hiervoor. Wanneer zij het punt bereikt hebben dat hun economie is vernietigd, zullen zij proberen beslag te leggen op de rijkdom en economie van andere kleinere landen en zullen zij proberen om hen te verstrengelen in hun web en dan met een of ander excuus hun rijkdom overmeesteren. Om dit te bereiken, zullen zij een blok vormen en zulke allianties zijn al gecultiveerd. Een koude oorlog zal opnieuw verschijnen. In feite is al gezegd dat het op een of andere manier al is begonnen en het is zeker mogelijk dat er uiteindelijk een uitbraak komt waarbij legers en wapens zullen leiden tot een catastrofe.

Reflecterend op hoe zelfhervorming verplicht is vóór iemand een ander advies kan geven, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Dit jaar zal alleen een jaar van felicitatie aan elkaar kunnen zijn wanneer wij onze verantwoordelijkheden vervullen door andere mensen te informeren en zich te laten realiseren wat hun verantwoordelijkheden naar God zijn en naar elkaar. Het is voor de hand liggend dat gezien dit alles, wij naar onze eigen toestand moeten kijken. Wanneer wij de Beloofde Messias (vrede zij met hem) in ons leven hebben geaccepteerd moeten wij eerlijk onszelf afvragen of onze eigen morele toestand zo is dat wij onze verplichtingen aan God de Almachtige vervullen? Zijn wij de rechten van de mens alleen aan het vervullen voor het belang van Allah? Of, is het zo dat wij in dat geval het nog steeds nodig hebben om onszelf te hervormen en te verheffen tot de liefde voor anderen in ons hart?

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“Dus, elke Ahmadi Moslim zal moeten luisteren naar het feit dat zij gegarandeerd de verantwoordelijkheid van een grote taak en ten aanzien van het vervullen ervan, zij in de eerste plaats een atmosfeer van liefde, affectie en broederschap in hun eigen Ahmadi Moslim omgeving moeten creëren en dan de wereld onderbrengen onder deze vlag, welke is opgericht door de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem), welke de vlag de Eenheid van Allah de Almachtige is”.

Adviserend aan Ahmadi Moslims om een belofte te doen over morele hervorming, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Elke Ahmadi Moslim man, vrouw, jongere, kind of ouder persoon zou dit jaar met begrip een belofte moeten doen dat zij hun hele vermogen moeten gebruiken om een spirituele en morele revolutie in de wereld teweeg te brengen. Dat Allah het mogelijk maakt dat elke Ahmadi Moslim dit doet.”

Aan het einde van de Vrijdag Ceremonie sprak Zijne Heiligheid over de voortdurende vervolging van Ahmadi Moslims in Algerije en Pakistan. Zijne Heiligheid roept Ahmadi Moslims op om te bidden dat God de daders van de wreedheden brengt naar gerechtigheid.

Sprekend over hen die blasfemie gebruiken als wet om Ahmadi Moslims valselijk te vervolgen om de naam van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) hoog te houden zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“In werkelijkheid gebruiken de mensen die ons vervolgen, de naam van de persoon die vereerd is met de titel “Genade voor de mensheid” lasterlijk. In werkelijkheid, zijn Ahmadi Moslims degenen die hun levens opofferen voor het belang van de eer van de Heilige Profeet Mohammed (s)… Dus, deze materialistische mensen kunnen ongerechtigheid gebruiken door wereldse regeringen en rijkdom tegen ons in te zetten. Zij zullen zich echter moeten herinneren dat wij geloven in die God Die ‘een excellente Beschermer en een excellente Helper’ is.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad concludeerde door te herinneren dat de ware oorzaak van vieringen waren in de tijd dat velen de dageraad van het nieuwe jaar aan het vieren zijn.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De ware viering zal zijn wanneer het hele mensdom de waarden van de mensheid hooghoudt: wanneer de wraak tussen mensen verandert in liefde.”

Persbericht – Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap(aba) houdt een historische zitting met Jamia Ahmadiyya Indonesië

“Wij zijn niet de mensen die wapens dragen, die geweren of messen vasthouden, maar wij zijn de mensen die ons in gebed ter aarde werpen voor Allah de Almachtige…” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)

Op 31 oktober 2020 zei het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) het volgende:

Nadat Zijne Heiligheid(aba) werd gevraagd hoe er gereageerd zou moeten worden tegen degenen die de Beloofde Messias(as) bespotten of slecht over hem spreken, legde hij uit dat het niet alleen de Beloofde Messias(as) die ten onrechte het doelwit was, maar ook de Heilige Profeet van de Islam(s) in deze tijd op een wrede wijze wordt aangevallen door de tegenstanders van de Islam en religie.

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:

“Degenen die doelbewust en kwaadwillig de Heilige Profeet Mohammed(s) of de Beloofde Messias(as) aanvallen, zullen door Allah de Almachtige Zelf worden bestraft – of het nu in dit leven of in het Hiernamaals is. Als het gaat om onze reactie, als Ahmadi Moslims, moeten we volgen wat de Beloofde Messias(as) ons heeft geleerd. Hij instrueerde dat zijn volgelingen geduld moesten tonen in tijden van tegenspoed. Hij leerde dat we nooit op dezelfde manier op geweld of wreedheid mogen reageren en we nooit geweld mogen gebruiken als anderen hem bespotten of belasteren, ongeacht hoeveel liefde we in ons hart voor hem hebben.”

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei verder:

“Natuurlijk is de gezegende persoon die we meer liefhebben dan enig ander, zelfs meer dan de Beloofde Messias(as), de Heilige Profeet Mohammed(s) , en tegenwoordig worden in Frankrijk en bepaalde andere Europese landen, spotprenten gepubliceerd waarin de Heilige Profeet(s) wordt bespot. Wat zou onze reactie hierop moeten zijn? Het is dat we Durood (begroetingen) op de Heilige Profeet(s) moeten aanroepen, zelfs meer dan voorheen en met steeds grotere bezieling. Onthoudt dat wanneer we Durood aanroepen, we ook bidden voor het spirituele nageslacht van de Heilige Profeet(s) en onder zijn spirituele nageslacht is de Beloofde Messias(as) van de hoogste rang. Daarom is het onze plicht om met Durood te antwoorden wanneer mensen de Heilige Profeet(s) of de Beloofde Messias(as) bespotten of belachelijk maken.”

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei verder:

“Daarnaast moeten we persoonlijk de hoogst mogelijke morele normen in acht nemen, zodat degenen die bespotten op een natuurlijke wijze tot zwijgen worden gebracht als ze zien dat we in reactie op hun beschimpingen vreedzaam reageren door op elk moment de ware leerstellingen van de Islam uit te dragen. Ze zullen zien dat Ahmadi Moslims degenen zijn die vrede, liefde en tolerantie in de samenleving verspreiden. Zij zullen beseffen wanneer zij hatelijk tegen ons spreken, dat wij daartegenover met liefde en vriendelijkheid reageren. Dit is namelijk de reactie die wordt onderwezen door de Heilige Koran.”

Verder zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Daarom zou onze reactie altijd zo zijn, dat we ons spiritueel hervormen en onszelf verbeteren, ons ter aarde werpen voor Allah de Almachtige en bidden dat Allah de tegenstanders van de Islam leidt, zodat ze kunnen afzien van het bespotten van onze geliefden – zowel de Beloofde Messias(as) en die persoon die de hoogste positie van de gehele mensheid bezit – de Heilige Profeet van de Islam(s). Onthoudt, wat wij ook wensen, wij moeten het alleen bij Allah de Almachtige zoeken. Het is niet aan ons om geweld of hardheid te gebruiken op welke manier dan ook. Wij zijn niet de mensen die wapens dragen, die geweren of messen vasthouden, maar wij zijn de mensen die ons in gebed ter aarde werpen voor Allah de Almachtige, ons spiritueel en moreel verbeteren en begroetingen aanroepen op de Heilige Profeet(s).”

Een elementaire studie van de Islam

Dit boek geeft een introductie tot de vijf fundamentele artikelen van het islamitische geloof. Geloofspunten waar alle moslims in geloven: de Eenheid van God, engelen, profeten, de heilige boeken en het leven na de dood. Dit boek legt uit wat de filosofie is van deze geloofspunten en benadrukt de onderscheidende kenmerken van de Islam. In het bijzonder benadrukt de schrijver het universele karakter van de Islam dat deze in staat stelt om mensen van verschillende naties in de wereld te verenigen. De auteur eindigt met een oproep aan de leiders van de wereldgodsdiensten: “Het zoeken naar vrede is een zaak van menselijk voortbestaan en moet als zodanig niet licht worden opgevat.”

Voor meer informatie, bezoek hier onze site voor de volledige tekst

BEL EEN MOSLIM

24/7 ISLAM HOTLINE

Dialoog doorbreekt barrières!

 

Als het in Nederland over de godsdienst van de Islam gaat komt bij velen een negatief beeld naar boven. Een beeld dat wordt gevoed door aanslagen in Europa en gebeurtenissen in verre landen als Saoedi-Arabië en Iran. Een beeld dat niets van doen heeft met het alledaagse leven van een, zichzelf aan de ware leerstellingen van de Islam onderwerpende, Moslim in Nederland. Middels de #BelEenMoslim campagne brengen wij u graag in contact met Nederlandse moslims over het gehele land. Wij staan klaar om uw vragen over de Islam te beantwoorden en eventuele misvattingen weg te nemen.

Lees meer en download gratis:

HET ANTWOORD VAN DE ISLAM OP HEDENDAAGSE VRAAGSTUKKEN

Het antwoord van de Islam op hedendaagse vraagstukken is een lezing gegeven in het Queen Elizabeth Il Conference Centre (London) door Hazrat Mirza Tahir Ahmad, het hoofd van de internationale Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Gebaseerd op de leerstellingen van de Heilige Koran, betoogt de spreker het volgende:

 • Zwaarden kunnen gebieden winnen, maar niet harten. Kracht kan hoofden buigen, maar niet gedachten;
 • De rol van vrouwen is niet die van bij vrouwen in harems noch die van een gezelschap dat gevangen is tussen de vier muren van hun huizen;
 • Rijke naties verschaffen hulp onder voorwaarden en toch blijft de rijkdom stromen in de richting van de rijken terwijl de armen dieper in het rood zinken;
 • Religie behoeft niet de overheersende wetgevende autoriteit te zijn in de politieke aangelegenheden van een staat;
 • Ongeacht de dooi in de Koude Oorlog, is de kwestie van oorlog en vrede niet uitsluitend afhankelijk van de betrekkingen tussen de supermachten;
 • Zonder God kan er geen vrede zijn.

24/7 ISLAM HOTLINE

Moslims of niet-moslims?

Door: Suhaib Akmal

De eerste definitie van een ‘moslim’ die de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zelf heeft gegeven luidt: 

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 

“Een moslim is hij, van wiens hand en tong andere moslims veilig zijn.” (Sahih Muslim 41, Boek 1, Hadith 69) 

In deze overlevering verwijst de ‘tong’ naar de woorden, en de ‘hand’ naar de daden. Volgens de Heilige Profeet (vrede zij met hem) is een ware moslim dus iemand van wiens woorden en daden andere moslims veilig zijn. Hoe dan ook, Ahmadi-moslims zijn de grootste slachtoffers van de tong van de hedendaagse moslims en worden beschuldigt om ongelovig te zijn. De Heilige Profeet heeft bovendien gezegd: 

وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهْوَ كَقَتْلِهِ 

“Wie een gelovige beschuldigt van ongeloof staat het gelijk als dat hij hem heeft vermoord.” (Sahih Bukhari Volume 8, Boek 78, Hadith 647) 

De Heilige Profeet vrede zij met hem) heeft duidelijk benadrukt wat het betekent om een gelovige te beschuldigen van ongeloof. Maar toch zijn het de moslims die op de dag van vandaag voorstanders zijn van takfir en de Ahmadis beschuldigen van ongeloof. Ook heeft de Heilige Profeet (vrede zij met hem) gezegd: 

من دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه 

“Als iemand een ander beschuldigt van ongeloof of hem de vijand van Allah noemt, zulk een beschuldiging zal tot hem (de beschuldiger) terugkeren indien de beschuldigde onschuldig is.” (Sahih Bukhari en Sahih Muslim) 

Dit betekent dat als een gelovige, een andere gelovige beschuldigt van ongeloof, het tot hem zal terugkeren en hemzelf een ongelovige zal maken. Dit toont aan dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) de gevaren van takfir duidelijk heeft benadrukt. Volgens de Heilige Koran en Ahadith zijn Ahmadis moslims en niemand kan deze waarheid ontkennen omdat de Heilige Profeet (sa) getuige is hiervan: 

قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ. 

“Wie dan ook zegt, ‘Er is niemand aanbiddingswaardig behalve Allah’, wendt tot de Qibla tijdens het bidden, net als ons de gebeden verricht en onze geslachte dieren eet, dan is diegene een moslim, en heeft dezelfde rechten en plichten zoals andere moslims hebben.” (Sahih Bukhari, Hadith 393) 

Een soortgelijke overlevering luidt:

 مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ 

“Wie net als ons het gebed verricht, wendt tot de Qibla tijdens het bidden en van onze geslachte dieren eet is een moslim en is onder Allah’s en zijn Profeet’s bescherming. Dus bedrieg Allah niet door hen te bedriegen die in zijn bescherming zijn.” (Sahih Bukhari, Hadith 391) 

Volgens deze overlevering zijn Ahmadis niet alleen moslim, maar zijn bovendien onder de bescherming van Allah en de Heilige Profeet (vrede zij met hem). Met deze woorden waarschuwt de Heilige Profeet de moslims om niet anderen uit te maken als ongelovigen. Ahmadis geloven in al hetgeen staat vermeld in deze overleveringen, toch worden zij beschuldigd. Allah vertelt ons in de Heilige Koran: 

“O, gij die gelooft, wanneer gij voor Allah’s zaak oprukt, onderzoekt dan en zegt niet tegen iemand die u met de vredesgroet begroet: “Gij zijt geen gelovige” (Hoofdstuk 4, Vers 95)

Bovendien staat in de Heilige Koran vermeld:

قَالَتِ الۡاَعۡرَابُ اٰمَنَّا

De Arabieren zouden zeggen, “Wij geloven”. Oftewel zij maakten deze verklaring met betrekking tot hun eigen geloof. Maar Allah zegt hierop:

قُلۡ لَّمۡ تُؤۡمِنُوۡا وَ لٰکِنۡ قُوۡلُوا اَسۡلَمۡنَا وَ لَمَّا یَدۡخُلِ الۡاِیۡمَانُ فِیۡ قُلُوۡبِکُمۡ

“Zeg: “Gij gelooft nog niet, maar zegt liever: Wij hebben ons onderworpen want het geloof is uw hart nog niet binnengedrongen.” (49:15)

Deze Arabieren uit de woestijn dachten misschien te geloven, maar Allah vermeldt dat het ware geloof niet in hun harten was gekomen. Desondanks beveelt Allah de Heilige Profeet (vrede zij met hem) niet om hen als niet-moslim te verklaren. En verteld dat ze in plaats daarvan kunnen zeggen: “We hebben de islam geaccepteerd” of “Wij zijn moslims”. Dus Allah maakt duidelijk dat hoewel deze Arabieren de hogere niveaus van het geloof niet hadden bereikt, hadden ze wel het recht om zichzelf moslim te noemen. Dit is de ongelooflijke zorg die de Koran de Heilige Profeet (vrede zij met hem) de moslims opdraagt bij het verklaren van anderen als ongelovigen. Deze zorg en belangstelling werd ook zichtbaar toen de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei:

‏ اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ ‏‏‏

“Schrijf de namen van de mensen op die hebben aangekondigd moslim te zijn.” (Sahih Bukhari, Kitabul Jihad, Bab Kitabatil Imamin Nas)

Er wordt hier geen instructie gegeven: Vraag hen eerst wat ze geloven over de finaliteit van het profeetschap. De criteria was daarentegen eenvoudig: als ze zichzelf moslim noemen, zouden ze als moslims moeten worden beschouwd.

Een gebeurtenis dat plaatsvond in het leven van de Heilige Profeet (sa) luidt:

Het is overgeleverd dat een man kwam bij de Heilige Profeet (vrede zij met hem) en vroeg: “Stel ik kom een ongelovige tegen en we vechten, en hij treft mijn hand met zijn zwaard en hakt het af en zoekt vervolgens een schuilplaats onder een boom en zegt: “Ik geef over aan Allah (oftewel ik wordt moslim).’ Zou ik hem kunnen doden nadat hij dit heeft gezegd O’ Allah’s Boodschapper? Allah’s Boodschapper zei: “Je zou hem niet moeten doden” Al Miqdad zei, “O Allah’s Boodschapper maar hij had een van mijn twee handen afgehakt, en zij vervolgens pas die woorden?” Allah’s Boodschapper antwoordde je zou het niet moeten doden, voor als je hem doodt, zou hij als een moslim worden gerekend en jij als een ongelovige.” (Sahih Bukhari 4019) 

Zie het prachtige antwoord van de Heilige Profeet (vrede zij met hem)! 

Het argument dat veel moslims maken is dat Ahmadi-moslims geloven in een Profeet na de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en dat dit geloofspunt hen buiten de Islam zet. Dit is echter een misverstand, voor uitleg op dit onderwerp bekijk sectie: Profeet na Mohammed

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem) schrijft: “Vrees de Almachtige God en houdt uw tong in bedwang waarmee u mij een ongelovige noemt. Voorzeker de Almachtige God weet dat ik een Moslim ben. Ik getuig dat er niemand waardig is te worden aanbeden, behalve Allah, de Ene zonder deelgenoot; en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. Vrees Allah en zeg niet: U bent géén Moslim. Vrees de Koning naar wie u zal worden teruggebracht.” (Izala-e-Auham, Ruhani Khaza’in, vol.3, blz. 102.) 

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem) schrijft verder: “Geen deel van mijn doctrine is in tegenstelling tot de geboden van Allah en zijn Profeet (vrede zij met hem). Als iemand zulks denkt moet het komen door zijn misverstand. Wie mij nog steeds ziet als een kafir, en niet weerhoudt om mij zulks te noemen, moet onthouden dat hij ter verantwoording zal worden gehouden na zijn dood. Ik roep God, de Glorierijke, tot getuige dat ik zulk standvastig geloof in God en zijn Boodschapper heb dat als het geloof van alle mensen van deze eeuw zou worden gezet aan een kant en mijn geloof aan de andere kant, dan zou, door Allah’s genade, mijn geloof bewezen zijn om zwaarder te wegen.”

Leider van grootste moslimorganisatie toont begrip voor ongerustheid van de bestaande bevolking over immigratie

Voor opgemaakte persbericht, klik op plaatje: 

“Ons doelstelling moet niets anders zijn dan het vestigen van vrede in elke dorp, plaats en stad van elke natie in de wereld”– Hazrat Mirza Masroor Ahmad

 • Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap houdt een grensverleggende en veelbetekenende toespraak over de Europese immigratiecrisis – hij roept immigranten op bij te dragen aan de maatschappij en de lokale bevolking om mededogen te tonen. 
 • Internationale moslimleider zegt dat ferme actie en strenge straffen van de autoriteiten nodig zijn tegen immigranten die vrouwen mishandelen of lastigvallen. 
 • Hazrat Mirza Masroor Ahmad sprak over veiligheidsuitdagingen van de massa- immigratie. 
 • De Kalief noemt de opkomst van extreem- rechts een bedroevende trend die de vrede en stabiliteit van de wereld bedreigt. 
 • Moslimleider zegt dat vrede alleen tot stand zal komen door de erkenning dat alle mensen ‘de kinderen van God’ zijn. 
 • De Kalief sprak ook duizenden moslimvrouwen aan over de grote offers die vrouwen in de loop van de geschiedenis hebben gebracht.

Op zaterdag 8 september 2018 hield het internationale hoofd van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad een grensverleggende en veelbetekenende toespraak over de wereldwijde immigratiecrisis en de daaropvolgende opkomst van extreemrechts in de Westerse wereld voor een publiek van meer dan 1.000 hoogwaardigheidsbekleders en gasten op de tweede dag van de 43e jaarlijkse bijeenkomst (Jalsa Salana) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland.

Zijne heiligheid merkte de steun voor extreemrechts en nationalisme in recente tijden op en zei dat de samenleving niet moet terug deinzen voor kwesties die tot verdeeldheid leiden, integendeel, men zou moeten proberen om onderliggende oorzaken aan te pakken die dergelijke spanningen ten onrechte in stand houden. Zijne Heiligheid zei dat waar er sprake is van massa- immigratie, de autoriteiten ervoor moeten zorgen dat de rechten van de bestaande bevolking niet worden aangetast en dat immigranten moeten proberen zo snel mogelijk aan het werk te gaan.

Tijdens zijn krachtige toespraak, maakte Zijne Heiligheid verschillende suggesties, gebaseerd op de islamitische leer, over hoe we spanningen in de samenleving tussen mensen met verschillende etnische en religieuze achtergronden kunnen bezweren. Zijne Heiligheid reageerde ook op, en weerlegde, de valse beschuldigingen dat de islam een gewelddadige religie is en dat moslims de neiging hebben om vrouwen te misbruiken vanwege hun geloof.

Over een gevoel van angst gesproken die Duitsland en andere westerse naties door immigratie in de grip houdt, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Veel plaatselijke bevolkingen zijn bang dat hun veranderende samenlevingen hun begrip overstijgt. Ze zijn ook van mening dat de middelen van hun land onevenredig worden aangewend ten gunste van immigranten. Hoewel de term ‘immigrant’ wordt gebruikt, is ‘Islam’ in werkelijkheid het probleem voor de meeste mensen, en het feit dat de overgrote meerderheid van immigranten in Europa moslims zijn die vluchten van de door oorlog verscheurde landen in het Midden-Oosten.”

Zijne Heiligheid verwees naar een recent rapport dat immigranten schuldig waren aan een hoog percentage van seksuele misdrijven in Zweden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Helaas suggereerde een recent rapport dat een groot aantal verkrachtingen of poging tot verkrachting in een westers land door immigranten werd gepleegd. God weet beter of de cijfers kloppen, maar wanneer dergelijke rapporten openbaar worden gemaakt, heeft dit ook gevolgen voor andere landen en blijven de zorgen en angsten van de plaatselijke bevolking toenemen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei voorts:

“Laat ik, met dit gegeven, het stellig duidelijk maken dat elke moslim die de eer van een vrouw schendt of haar op enige manier misbruikt, volledig tegen de leer van de islam handelt. Islam beschouwt dergelijk gedrag als kwaad en heeft buitengewoon strenge straffen opgelegd aan degenen die schuldig zijn aan dergelijke immorele en verwerpelijke misdaden.”

Verder sprak Zijne Heiligheid zich uit over veiligheidsproblemen in verband met massa- immigratie en de enorme financiële inspanning die vereist zijn om immigranten op grote schaal opnieuw te vestigen. Hij zei dat dergelijke kwesties direct moeten worden geconfronteerd en rationeel moeten worden besproken, zodat oplossingen worden gevormd die de angsten van de bestaande burgers verlichten.

Verwijzend naar de kosten van de hervestiging van asielzoekers, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Mensen die hun leven hebben geleefd en hun belastingen in een land hebben betaald, kunnen terecht vragen of het eerlijk is dat hun bijdragen aan de staat worden besteed aan het hervestigen van buitenlandse immigranten, in tegenstelling tot het financieren van projecten die gunstig zijn voor de bestaande bevolking.”

Zijne Heiligheid zei dat de vluchtelingen uit zichzelf moeten beschouwen dat zij ‘dank verschuldigd’ zijn ten opzichte van hun gastlanden en de bestaande bevolking, en de manier om de gunst terug te betalen is dat “zij zo snel mogelijk een bijdrage moeten leveren aan de samenleving”, zelfs als de enige baan die zij kunnen krijgen basiswerk is.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het vinden van een baan door immigranten zal hen in staat stellen hun persoonlijke eer en waardigheid te behouden, en het zal ook een middel zijn om de last voor de staat te verlichten en de frustraties van de plaatselijke bevolking weg te nemen. Zeker, elke Moslim zou in gedachten moeten houden dat de Heilige Profeet van de islam (moge de vrede en de zegeningen van God met hem zijn) zei dat de gevende hand veel beter is dan degene die neemt.”

Zijne Heiligheid verklaarde ook dat immigranten in sommige gevallen betere voordelen ontvingen dan belastingbetalende burgers, wat leidde tot “een natuurlijke frustratie bij het publiek”.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad adviseerde regeringen die immigranten ontvangen en zei:

“Frustraties verdwijnen niet vanzelf, want waar er frustratie is, is er altijd een reactie. Daarom moet elke regering een verstandig en rechtvaardig beleid voeren dat rekening houdt met de rechten en eisen van zowel burgers als immigranten.”

Zijne Heiligheid loofde het besluit van de Duitse regering om een nieuw beleid te overwegen waarbij asielzoekers verplicht zouden worden om een jaar gemeenschapsdienst te verrichten wanneer zij zich vestigen in Duitsland. Zijne Heiligheid zei dat een dergelijk plan “het geloof zal inboezemen dat het de plicht van elke persoon is om hun gemeenschap te dienen en om de leden van de gemeenschap te helpen.”

In een oproep tot mededogen en sympathie voor hen die lijden onder onvervalste vervolging of overweldigd zijn door de oorlog en zij hierin onschuldig zijn, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De maatschappij mag geen echte vluchtelingen verwerpen die geen blaam treft. De samenleving mag geen onschuldige mensen terzijde schuiven die alleen de mogelijkheid willen hebben om in vrede te leven, die goede burgers willen zijn en de wetten van het land willen volgen waarin zij leven. In plaats daarvan zouden we er moeten zijn om een helpende hand te bieden aan degenen wier leven is verbroken, die gekweld zijn en die volkomen hulpeloos, kwetsbaar en weerloos zijn. Laten we onze menselijkheid bewijzen. Laten we ons mededogen tonen. Laten we er zijn om de lasten te dragen van degenen die wanhopig in nood verkeren.”

Op het gebied van veiligheidsproblemen als gevolg van immigratie zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Overal waar grootschalige migratie plaatsvindt, leidt dit onvermijdelijk tot veiligheidsproblemen. Inderdaad, het is bewezen dat verborgen tussen de echte vluchtelingen er immigranten zijn die de potentie hebben om grote schade aan te richten… Dit is iets waar ik in het verleden voor gewaarschuwd heb dat elk geval (elke vluchteling) zorgvuldig geanalyseerd moet worden om ervoor te zorgen dat extremisten of criminelen die zich voordoen als vluchtelingen niet binnen kunnen komen. Hoe dan ook, deze kwesties betekenen dat een angst voor massa- immigratie vanuit moslimlanden tot op zekere hoogte gerechtvaardigd is.”

In termen van veiligheid zei Zijne Heiligheid dat de veiligheid van de burgers van een land een van de belangrijkste doelstelling is van een regering en adviseerde dat daar waar een vermoeden is over een immigrant, autoriteiten hen moeten controleren en toezicht dienen te houden totdat ze ervan overtuigd zijn dat ze geen bedreiging vormen.

Kritiek op degenen die de islam de schuld hebben gegeven van het ondermijnen van de vrede in de samenleving en het aanwakkeren van spanningen, zei Zijne Heiligheid dat “een rechtvaardig, intelligente en wijze persoon” naar beide kanten van het verhaal moet kijken en hun indruk van moslims en de islam niet mag baseren op geruchten.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Analyseer of de slechte daden van sommige zogenaamde moslims worden gemotiveerd door de leer van de islam… Als wordt bewezen dat moslims die verkeerd doen, worden gemotiveerd door hun religie, dan kan worden gezegd dat de zorgen van extreemrechts gerechtvaardigd zijn. Maar wat als hun daden niets met de islam te maken hebben? Wat als anti-islamitische groepen haatdragende mythen verspreiden die alleen gebaseerd zijn op fantasie in plaats van feiten?”

Daarna nam Zijne Heiligheid enkele van de meest voorkomende en valse beschuldigingen tegen de islam weg. Zijne Heiligheid verwees rechtstreeks naar de Heilige Koran en de leer van de profeet van de islam (moge de vrede en de zegeningen van God met hem zijn).

Sprekend over de valse beschuldiging dat de islam geweld en dwang toestaat, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“In hoofdstuk 10, vers 100 van de Heilige Koran, spreekt Allah de Almachtige, terwijl Hij zich wendt tot de Heilige Profeet van de islam (moge de vrede en de zegeningen van God met hem zijn), dat als Hij wilde dan had Hij zijn wil kunnen opleggen en iedereen er toe dwingen om de islam te accepteren. Maar in plaats daarvan gaf Allah de Almachtige de voorkeur aan de vrije wil om te zegevieren.”

Zijne Heiligheid verwees naar hoofdstuk 18 vers 30 als een ander vers dat de vrijheid van godsdienst benadrukt, en verklaart:

“Hij die geloven wil, gelooft, en hij die niet geloven wil, gelooft niet.”

Toen hij zijn toespraak afsloot, zei het hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap dat alle wegen die op zoek waren naar vrede, waren afgelegd op één na.

Echte vrede vereist het geloof dat de hele mensheid verenigd is als onderdeel van de schepping van God de Almachtige.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Dag na dag beweegt de mensheid zich verder weg van religie en spiritualiteit en de resultaten zijn angstaanjagend. Het is mijn vaste overtuiging dat het geloof in God de Almachtige het enige middel van verlossing is en de enige manier om echte vrede tot stand te brengen, zowel op nationaal als internationaal niveau. En dus is het mijn diepste verlangen en vurig gebed dat de wereld haar Schepper gaat erkennen en Zijn ware leer gaat volgen.”

Eerder op de dag sprak Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, direct de leden van de Lajna Imaillah (hulporganisatie voor vrouwen) toe en reageerde op critici van de islam die beweerden dat de islam de belangrijke rol van vrouwen in de geschiedenis niet heeft erkend.

Integendeel, Zijne Heiligheid zei dat de rol van vrouwen en de offers die ze hebben gebracht omwille van het geloof voor eeuwig in de geschiedenis zouden worden vastgelegd.

Zijne Heiligheid noemde ook talrijke voorvallen van grote opofferingen door de vroege moslimvrouwen ten tijde van de profeet van de islam (moge de vrede en de zegeningen van God met hem zijn) en ook, in dit tijdperk, de rol en offers die vrouwen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap hebben gebracht omwille van de islam. Hij zei dat ze voorbeelden waren van het geven van voorrang aan iemands geloof boven alle wereldse zaken.

Na de formele afsluiting van de gebeurtenissen van de dag, ontmoette Zijne Heiligheid verschillende delegaties uit het buitenland, waaronder een grote delegatie van Arabische Ahmadi Moslims en gasten.

Het doel van de Jalsa Salana

Het doel van de Jalsa Salana (Jaarlijkse bijeenkomst)

De Beloofde Messias (as) schrijft in zijn boek “Asmani Faisala” (goddelijke besluit):

“Vrienden horen op deze datum te komen; om alleen religieuze onderwerpen te beluisteren en om deel te nemen in het gebed. Tijdens deze bijeenkomst zullen zulke waarheden en religieuze onderwerpen behandeld worden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het geloof, geloofsovertuiging en spiritualiteit.”

“Een tijdelijke voordeel van deze bijeenkomsten zal ook zijn dat ieder jaar de nieuwe broeders die de gemeenschap zullen binnentreden, op deze datum anderen broeders kunnen ontmoeten en elkaar kunnen leren kennen, zodoende zal de band van liefde en verbroedering blijven ontwikkelen.”

“Men zal bidden voor de vergiffenis van de broeder die in deze periode1 overleden is.”

“Men zal zich in de Goddelijke Majesteit inspannen om in geestelijke zin allen broeders tot eenheid te verenigen en hun onderlinge misverstand, onwetendheid en hypocrisie weg te nemen.”

“In deze spirituele bijeenkomst zullen er ook anderen spirituele zegeningen en voordelen zijn die Insha’Allah-ul Qadir  van tijd tot tijd gemanifesteerd zullen worden.”