Betekenis van Khatam al-Nabbiyeen?

De betekenis van Khatam al-Nabiyyin Er wordt over het algemeen geloofd dat de Heilige Koran het opheffen van profeten van allerlei soort leert. Er bestaat…

Waarom is Imam Mahdi nodig?

Het enige doel is de verjonging van de Islam. Luister er van harte naar wat het werkelijke doel is van mijn opdracht. Het enige doel…

Khilafat en Goddelijke leiding

Hazrat Maulvi Noer-ud-Din zei in zijn toespraak van 27 december 1911: “Het is alleen door de Genade van God dat ik in staat ben om…

Geloofspunten Ahmadi Moslims

Wij zijn Moslims. Wij houden vast aan het geloof waarin Moslims moeten geloven en wij ontkennen de geloofspunten die door Moslims ontkend moeten worden. Als…

Wat is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap?

Iedere dag vragen meer en meer mensen zich af: “Wat is toch de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap? Waarom verspreidt zij zich met zulk een snelheid over…

Khilafat

Het woord Khilafat betekent opvolging, en de Khalifa is een opvolger van een Profeet van Allah. Het doel van een Khalifa is om de taken…

Beloofde Messias en Imam Mahdi

Gedurende vele jaren en in alle werelddelen, hebben de mensen de komst van een Messias voorbereid en afgewacht, die het werk van alle voorafgaande profeten…

Ahmadiyya

De Ahmadiyya Moslim Djamaat is een dynamische, snel groeiende internationale beweging van herleving binnen de islam. Zij is opgericht in 1889 en heeft vestigingen in…