Betekenis van Khatam al-Nabbiyeen?

De betekenis van Khatam al-Nabiyyin Er wordt over het algemeen geloofd dat de Heilige Koran het opheffen van profeten van allerlei soort leert. Er bestaat…

Herinnering van de Heer

Abu Musa (r) vertelt: “Eens, toen we op reis waren met de Heilige Profeet (s) begonnen de mensen nogal luid te roepen: ‘Allahu Akbar!’ (God…

Profetieën

De aanspraken van Hadrat Mirza Ghulam Ahmad worden overtuigend gevestigd door de Heilige Qur’an, de gezegden van de Heilige Profeetsas, de geschriften van vooraanstaande Moslimgeleerden…

De Heilige Profeet Mohammed (sa)

Mohammed (s), de Profeet van God, was een verheven voorbeeld voor het mensdom. Zijn leven is zeer opmerkelijk, hem is binnen een tijdsbestek van ongeveer…