Jezus in de Heilige Koran

(door A.H. v/d Velden) In de Christelijke en westerse wereld is de leer van de Heilige Qor’aan helaas nog te weinig bekend. Hiervoor bestaan historische…

Derde millenium

In dit derde millennium van onze tijdrekening belijdt, zoals ons wordt verteld, meer dan de helft van de wereldbevolking, die zo’n zes miljard mensen bedraagt,…

De Islam is een grote godsdienst

De Islam is een grote godsdienst. Het geheim van zijn grootheid ligt in de volledige en volmaakte leringen van de Heilige Koran, en in het…

Wat is de Islamitische Jihad?

Jihad is een Arabisch woord dat betekent: streven naar een bijzonder doel. Als in de Heilige Qor’an Allah (God) de mensen oproept tot de Jihad…

De Goddelijke verschijning

Selectie uit de geschriften van de Beloofde Messias Hij die niet zonder twijfel is, is ook niet veilig voor straf. Hij wiens lot het is…