Een elementaire studie van de Islam

Dit boek geeft een introductie tot de vijf fundamentele artikelen van het islamitische geloof. Geloofspunten waar alle moslims in geloven: de Eenheid van God, engelen, profeten, de heilige boeken en het leven na de dood. Dit boek legt uit wat de filosofie is van deze geloofspunten en benadrukt de onderscheidende kenmerken van de Islam. In het bijzonder benadrukt de schrijver het universele karakter van de Islam dat deze in staat stelt om mensen van verschillende naties in de wereld te verenigen. De auteur eindigt met een oproep aan de leiders van de wereldgodsdiensten: “Het zoeken naar vrede is een zaak van menselijk voortbestaan en moet als zodanig niet licht worden opgevat.”

Voor meer informatie, bezoek hier onze site voor de volledige tekst

Onze Leer

Voor meer informatie, bezoek hier onze site voor de volledige tekst

Wat is Islam?

Voor meer informatie, bezoek hier onze site voor de volledige tekst

Het antwoord van de Islam op hedendaagse vraagstukken

Het antwoord van de Islam op hedendaagse vraagstukken is een lezing gegeven in het Queen Elizabeth Il Conference Centre (London) door Hazrat Mirza Tahir Ahmad, het hoofd van de internationale Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Gebaseerd op de leerstellingen van de Heilige Koran, betoogt de spreker het volgende:

  • Zwaarden kunnen gebieden winnen, maar niet harten. Kracht kan hoofden buigen, maar niet gedachten;
  • De rol van vrouwen is niet die van bij vrouwen in harems noch die van een gezelschap dat gevangen is tussen de vier muren van hun huizen;
  • Rijke naties verschaffen hulp onder voorwaarden en toch blijft de rijkdom stromen in de richting van de rijken terwijl de armen dieper in het rood zinken;
  • Religie behoeft niet de overheersende wetgevende autoriteit te zijn in de politieke aangelegenheden van een staat;
  • Ongeacht de dooi in de Koude Oorlog, is de kwestie van oorlog en vrede niet uitsluitend afhankelijk van de betrekkingen tussen de supermachten;
  • Zonder God kan er geen vrede zijn.

De lezing bevat ook een uitgebreide bespreking van rente, financiële hulp, internationale betrekkingen en de rol van Israël, Amerika en het Verenigd Koninkrijk in een nieuwe wereldorde. De boodschap van de lezing is tijdloos en heeft betrekking op de toekomstige vooruitzichten op vrede. Het is verplichte leesstof voor zowel niet-moslims als voor die moslims die de ware boodschap van de islam zijn vergeten.

Voor meer informatie, bezoek hier onze site voor de volledige tekst

Enige onderscheidende kenmerken van de Islam

Temidden van de aanspraken van de verschillende godsdiensten en ideologieen op waarheid en menslievendheid is er in het publieke debat in Nederland weinig aandacht voor de kenmerken die de Islam onderscheidt op gebieden van gelijkheid, universaliteit en rechtvaardigheid — niet alleen voor de eigen volgelingen, maar ook voor de rest van de mensheid. In dit beknopte boek worden enkele van deze kenmerken helder uiteengezet door een van de grootste islamitische leiders van onze tijd.

Voor meer informatie, bezoek hier onze site voor de volledige tekst