Enige onderscheidende kenmerken van de Islam

Temidden van de aanspraken van de verschillende godsdiensten en ideologieen op waarheid en menslievendheid is er in het publieke debat in Nederland weinig aandacht voor de kenmerken die de Islam onderscheidt op gebieden van gelijkheid, universaliteit en rechtvaardigheid — niet alleen voor de eigen volgelingen, maar ook voor de rest van de mensheid. In dit beknopte boek worden enkele van deze kenmerken helder uiteengezet door een van de grootste islamitische leiders van onze tijd.

Voor meer informatie, bezoek hier onze site voor de volledige tekst