Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap houdt Historische Les met Jamia Ahmadiyya Bangladesh

16 FEBRUARi, 2021    Persbericht

“Het is door de Beloofde Messias (vrede zij met hem) dat de wereld is voorbestemd om zich te verenigen onder de vlag van de Heilige Profeet Mohammed (moge vrede en zegeningen met hem zijn).” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Op 13 Februari 2021, heeft het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad een zestig minuten durende online les voorgezeten met studenten van Jamia Ahmadiyya Bangladesh (Ahmadiyya Moslim Missionarissen opleiding in Bangladesh).

Het was de eerste keer dat Zijne Heiligheid een les op dez manier heeft voorgezeten met Jamia Ahmadiyya Bangladesh, de missionarissen in opleiding waren in de gelegenheid om gezamenlijk de ontmoeting bij te wonen en zij ontvingen de leiding en gebeden van hun spirituele en religieuze vader.

Zijne Heiligheid zat de ontmoeting voor vanuit zijn kantoor in Islamabad, Tilford, terwijl de studenten en het onderwijzend personeel Jamia Ahmadiyya Bangladesh samen waren gekomen in het Jamia Ahmadiyya Bangladesh complex in Ahmad Nagar.

Het evenement startte met een recitatie uit de Heilige Koran, gevolgd door een gedicht en uitspraken van de Heilige Profeet Mohammed (moge vrede en zegeningen met hem zijn) en een fragment van uitspraken van de Beloofde Messias (vrede zij met hem).

Aan Zijne Heiligheid is door middel van een video presentatie ook het pand van Jamia Ahmadiyya Bangladesh laten zien en de aangrenzende gebieden waar Ahmadi Moslims leefden.

De directeur van Jamia Ahmadiyya Bangladesh heeft de geschiedenis van Jamia Ahmadiyya in Bangladesh geschetst en de ontwikkeling daarvan sindsdien.

Een student ontving leiding van Zijne Heiligheid over de manier waarop hij het beste kan studeren en hoe hij het beste het leerplan kan leren.

Als antwoord daarop zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De beste manier om te leren is door voorafgaand aan de les, de lesstof te lezen. Vraag aan uw docenten om vooraf te vertellen waar zij de volgende keer les over geven. Dan, waar de les ook over is gegaan, bekijk de lesstof weer wanneer u op uw kamer bent. Dus, lees de lesstof vooraf en bestudeer deze daarna nog eens. Op die manier zult u zich de lesstof goed kunnen herinneren. U moet ook bidden naar Allah de Almachtige en ook dat Hij uw intellect mag verlichten en u in staat stelt om te onthouden wat u bestudeerd heeft.

Een andere vraag ging over het smeden van een hechtere band van liefde met God de Almachtige..

Als antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Wanneer u Allah gehoorzaamt, zult u Zijn geliefde zijn. De liefde moet wederkerig zijn. Wat deden de metgezellen van de Heilige Profeet Mohammed (moge vrede en  zegeningen met hem zijn)? De metgezellen hielden van de Heilige Profeet Mohammed (moge vrede en zegeningen met hem zijn), volgens de Heilige Koran. De Heilige Koran verklaart dat in relatie tot het bevel, dat Moslims de Heilige Profeet Mohammed (moge vrede en zegeningen met hem zijn) moeten gehoorzamen en er staat: “Volg mij: dan zal Allah van u houden.” Wat is gehoorzaamheid? Dat is het volgen van de praktijk van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) en neem uw gebeden in acht zoals de Heilige Profeet ( vrede en zegeningen zijn met hem) de gebeden in acht zou nemen, met volledige devotie en concentratie.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde verder:

“De Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) verrichte vrijwillige gebeden en dat zou u ook moeten doen. De Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) besteedde tijd ter herdenking aan Allah en dat zou u ook moeten doen. De Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) ontving mensen met de beste manieren en waardigheid en u zult ook mensen moeten ontmoeten op die manier. Wanneer wij ons op deze manier gedragen, zullen wij Allah’s geliefden worden,”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder:

“Dus, verricht de vijf dagelijkse gebeden met zorgvuldigheid, reciteer de Heilige Koran en span u in om dit te begrijpen en gedraag u volgens de instructies van God. Samen met uw aanbidding en het vervullen van de rechten van de mensheid, is dat wat een persoon tot een geliefde van Allah de Almachtige maakt en dit zijn de kwaliteiten die een missionaris zichzelf moet inprenten. Wanneer u deze kwaliteiten zichzelf inprent, zult u een succesvolle missionaris worden. U zal onder degene zijn die mensen zich door God laten roepen en u zal ook een van hen zijn die aandacht vragen voor de rechten van de mens. U moet eerst uw hoge morele standaard instellen – alleen dan zult u in staat zijn om een succesvolle Missionaris te worden. Dit is wat u een geliefde van God zal maken,”

Een ander student vroeg hoe hij de ware geest van de levenslang toegewijde in zichzelf kan prenten.

Als antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Herinnert u zich altijd dat de Beloofde Messias de openbaring heeft gekregen van God de Almachtige, “Hij is blij met uw nederigheid.” Dus wees nederig. Bezwijk nooit voor arrogantie over het verwerven van meer kennis. Anders dan dat, terwijl u waarlijk vervuld bent met nederigheid, wees verstandig met de woorden van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) “Ik was arm en hulpeloos; onwetend en zonder vaardigheden.’”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“Dus, prent uzelf met vastberaden besef in dat, ‘Ik was niets en Allah gaf mij de mogelijkheid een Jamia te worden en Allah de Almachtige gaf mij de mogelijkheden te promoveren als missionaris en Allah de Almachtige verleende mij de gelegenheid te dienen en er voor te zorgen de morele standaard van anderen te trainen, Allah de Almachtige gaf mij de gelegenheid om de boodschap van de Islam te verspreiden en Hij stelde mij in staat het geloof te onderwijzen.’ Wanneer u op deze manier denkt zal op een natuurlijke manier nederigheid bij u inboezemen en u dichter bij God de Almachtige brengen.”

Na bevraagd te zijn over zijn ontmoetingen met verschillende wereldleiders en invloedrijke figuren, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“In de eerste plaats moeten wij nooit angstig voor iemand zijn. Wij zijn Ahmadi Moslims en dus moeten wij de vastberaden overtuiging hebben dat wij het niet nodig hebben om overweldigd te worden door anderen. Uiteindelijk, de Beloofde Messias (vrede zij met hem) is de openbaring gegeven dat ‘U bent geholpen met aanzien.’ Verder, voor dergelijke ontmoetingen, bid ik dat Allah de Almachtige mij mag helpen om de geest te openen en het hart te verzachten van degene tot wie ik mij richt. Bovendien zijn er andere gebeden die ik verricht. Dus herinner u altijd, het is niet nodig om bang te zijn voor een andere persoon.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde verder:

“Wij zijn degene die belast zijn met het leiden van de wereld. Wanneer u dit begrijpt en bevat dan zou u nooit bang moeten zijn, wetende dat Allah’s hulp met ons is en dat in de wetenschap dat het de belofte van Allah de Almachtige is om de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te ondersteunen en te helpen eeuwigdurend is. Dus, door de genade van God ben ik nooit angst of nervositeit tegengekomen hoe prominent of machtig de leider die ik ontmoet ook is.

Een van de Missionarissen in opleiding vroeg naar de betekenis van de openbaring van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) welke verklaart “Koningen zullen zegeningen ontvangen van uw gewaad.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad legt de openbaring uit en zegt:

“Het betekent dat in elke activiteit van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) en in elke uitspraak van hem en zijn gewaad zijn zegening zit – elke associatie met de Beloofde Messias (vrede zij met hem) is gezegend. Daarvoor, volgens deze openbaring zullen, zelfs de grootste koningen, het op een dag beschouwen als een enorme zegening en een eer om een stukje stof van de kleding van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te mogen ontvangen.“

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“In deze tijd is het niet voor ieder persoon mogelijk om de zegening van fysieke kleding van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te verkrijgen. Wij kunnen echter allemaal ontvangers zijn van zijn zegeningen door zijn leringen te implementeren en ernaar te streven zijn missie te volbrengen.

Wij zouden moeten zoeken naar alle zegeningen die verbonden zijn met hem en zijn komst en de grote verjonging van de Islam die heeft plaatsgevonden door de Beloofde Messias (vrede zij met hem)… Het is door de Beloofde Messias (vrede zij met hem) dat de wereld is voorbestemd om zich te verenigen onder de vlag van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem). Dit zijn de zegeningen die de Beloofde Messias (vrede zij met hem) ons heeft nagelaten en het is nu onze verantwoordelijkheid om er ons voordeel mee te doen en deze te verspreiden naar alle hoeken van de wereld.”

Daarna heeft Zijne Heiligheid genoemd dat hij de ring draagt die toebehoorde aan de Beloofde Messias (vrede zij met hem). De ring heeft als inscriptie een vers uit de Heilige Koran welke is geopenbaard aan de Beloofde Messias (vrede zij met hem) deze luidt  “Is Allah niet toereikend voor zijn dienaar? “

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Deze ring die ik draag met de inscriptie “ Is Allah niet toereikend voor zijn dienaar? “, is de ring van de Beloofde Messias (vrede zij met hem). Ik draag deze vanwege het verlangen baat te hebben van en de zegeningen te kunnen ontlenen die er aan verbonden zijn. Dus, een ieder die de gelegenheid heeft zegeningen verwerven van fysieke dingen die gezegend zijn, zouden hun voordeel moeten doen met deze zegeningen. Echter, boven alles, zoals ik heb gezegd, elke Jamia student moet proberen spirituele zegeningen van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te bereiken. Dat zijn de zegeningen van het verspreiden van zijn leringen en het vervullen van zijn missie en doel.”

Over het onderwerp prediken, benoemde een van de studenten, dat terwijl sommige mensen afstand nemen van religie en anderen die extremistische neigingen ontwikkelen, wat de beste manier is om met beide soorten mensen om te gaan.

Als antwoord zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Degene die afstand hebben genomen van religie zijn materialistisch geworden. Tegenwoordig is een grotere groep mensen in de wereld niet meer geïnteresseerd in religie. Onder hen zijn de Moslims minder expressief over dat zij het geloof hebben verlaten, maar in werkelijkheid is zelfs hun situatie vergelijkbaar met de rest. Mensen met een ander geloof zeggen openlijk dat zij niet in God de Almachtige geloven. Daarom verspreidt atheïsme snel. Mensen worden opgeslokt door materialisme en de wereldlijnen hebben hen overmand. Dit was in feite het beeld wat de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) voorzag over de laatste dagen en dit waren de exacte omstandigheden die waren voorzegt, die zouden leiden tot de komst van de Beloofde Messias (vrede zij met hem).”

Adviserend over de beste manier om te prediken tot degenen die extremistische neigingen hadden ontwikkeld zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Wij moeten degenen die extremistische neigingen hebben, uitleggen en onderrichten over de ware en vreedzame leerstellingen van de Islam. De Beloofde Messias (vrede zij met hem) zei dat alle mensen geïnformeerd moeten worden over de ware leerstellingen van de Islam. Het doel van zijn komst was inderdaad om te informeren over de twee doelen van de Islam. Ten eerste om mensen dichter bij God te brengen en ten tweede de rechten van elkaar te laten vervullen.”

Adviserend over hoe te spreken met degenen die extreme en verkeerde geïnformeerde opvattingen hebben over de Islam zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Degenen die extremisten zijn, moet vertelt worden dat er geen plaats is voor extremisme in de Islam. Het leven van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) werd besteed aan het doen van goed jegens anderen. De Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) heeft in de titel “genade voor alle volken” gekregen in de Heilige Koran. Kan iemand ook maar één incident vinden waar de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) een oorlog aan mensen oplegde? Nooit! In de Heilige Koran werd het gebod van oorlog voor het eerst gegeven in hoofdstuk 22 verzen 40 en 41. In deze verzen zegt Allah de Almachtige dat de tegenstanders alle grenzen hebben overschreden met hun wreedheden en dat er dus een verdedigende oorlog kan worden uitgevochten om hen te stoppen. Het stelt ook dat Allah de Almachtige sommige mannen afweert door middel van anderen en wanneer deze mensen doorgaan met hun onrecht, dan zal er geen synagoge van Joden, kerken of tempels of moskeeën intact blijven. Dus toen Allah de Almachtige het gebod gaf om oorlog toe te staan, deed Hij dat voor het belang van de bescherming van alle religies.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde verder:

“Islam is tegen extremisme en ondersteunt het niet. Het leven van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) getuigd van het feit dat hij nooit extremisme heeft ondersteund. Hij vergaf mensen altijd en gaf het grootste voorbeeld van vergeving ten tijde van de Overwinning van Mekka toen hij tegen de Mekkanen zei, ‘Bij u zal geen schuld liggen op deze dag,’ Hij zei deze woorden tegen mensen die zware martelingen en ongeëvenaarde wreedheden hadden gepleegd. Dit moeten wij dus aan de extremisten vertellen en hen vragen welke bij welke verkeerde daden zij betrokken zijn geraakt! Dit was niet de leer van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) … De Heilige Koran staat vol met zulke welwillende leerstellingen en de praktijk en het leven en het karakter van de Heilige Profeet Mohammed ( vrede en zegeningen zijn met hem) en elk moment van hem is een getuigenis van het feit dat hij altijd zijn leringen over liefde, vriendelijkheid en vrede praktiseerde en predikte. Dit zijn de leringen waarover je mensen moet informeren.

Een van de studenten zei dat sommige niet-Ahmadi Moslims die hij wilde benaderen niet naar hen wilden luisteren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het is hun ongeluk dat zij niet naar de waarheid willen luisteren. Bid voor hen. Predik niet over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap tegen hen. Ten eerste bid voor hen dat Allah de Almachtige hun hart mag verzachten. Ten tweede, vertel hen: ‘Je bent tenminste een Moslim, dus laten wij praten over het leven van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) en het leven van zijn metgezellen en de geboden van de Heilige Koran.’ Dus wanneer zij zullen zien dat u spreekt over de Heilige Koran en dat u de leerstellingen ervan volgt en spreekt over uw liefde voor de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) en de liefde voor de metgezellen van de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem), dan zullen zij door gaan hierover met u te praten en dan zal er eventueel een tijd komen dat zij zich realiseren dat de leerstellingen hetzelfde zijn en dan zullen zij zeggen, laat ik luisteren naar wat u mij nog meer kan vertellen, dus dan zullen zij beginnen te luisteren naar u.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad gaat verder:

“Dit heeft tijd nodig en vereist geduld. De Heilige Koran verklaart dat, “Roep tot de weg van de Heer met wijsheid en goede vermaning.” Wanneer zij niet wensen te luisteren op de ene manier ga dan op een andere manier met hen om. Dit is een manier die ik heb genoemd, maar u mag ook zelf andere manieren zoeken om deze mensen te overtuigen die passen bij uw omstandigheden. Het andere aspect is gebed. Gebed is zeer krachtig en sterk en wanneer u voor hen bidt dan heeft Allah de macht om alle dingen te doen. Hij is de Meester. Wanneer God meent dat deze mensen zachtheid in hun harten toe zouden moeten laten en goed moeten doen, dan zal Hij hun harten openen. We moeten echter altijd moeite doen van onze kant om te leiden en nooit op te geven. Dit was het bevel gegeven aan de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) dat hij deze boodschap moet overbrengen en deze boodschap moet verspreiden, maar het is niet onbelangrijk voor u dat de mensen tegen wie u predikt dat zij zeker moeten geloven.”